Presentationer

November 2017

Delårsrapport Q3 2017 – Presentation

Tredje kvartalet 2017 Nettoomsättningen för koncernen sjönk till 328,0 miljoner euro (356,2), främst som en följd av avveckling av icke-kärnverksamheter och olönsamma avtal Nettoomsättningen för Kärnverk...

Augusti 2017

Delårsrapport Q2 2017 – Presentation

Januari–juni 2017 Nettoomsättning för koncernen uppgick till 627,6 miljoner euro (656,6), ned 3,8 procent i lokala valutor Koncernens operativa EBITA uppgick till -30,7 miljoner euro (8,9)* EBIT uppgick til...

Maj 2017

Delårsrapport Q1 2017 – Presentation

Nettoomsättning* för koncernen uppgick till 297,8 miljoner euro (287,5), upp 3,5 procent i lokala valutor. Organisk nettoomsättning ökade med 2,5 procent**

Februari 2017

Bokslutskommuniké 2016 – Presentation

Januari–december 2016 Nettoomsättning 1 399,8 miljoner euro (1 254,9), upp 13,5 procent i lokala valutor; organisk nettoomsättning ökade med 1,8 procent* Operativt EBITA 2,1 miljoner euro (62,2), elle...

Januari 2017

SEB Nordic Seminar 2017

SEB Nordic Seminar 2017 i Köpenhamn.