Presentationer

November 2018

Carnegie Business Service seminar 2018

Carnegie Business Service seminar i Helsingfors, Finland med CEO.

Q3 2018 Investerare roadshow – Presentation

Investerare roadshow i Helsingfors och Stockholm med CEO och CFO.

Delårsrapport Q3 2018 – Presentation

Juli–september 2018. Nettoomsättning 295,9 miljoner euro (328,0). Total tillväxt -9,8 % och organisk tillväxt inom Power och Communication* 1,4 %.

Augusti 2018

Delårsrapport Q2 2018 – Presentation

April–juni 2018 Nettoomsättningen för koncernen minskade med 10,4 procent till 295,5 miljoner euro (329,8), främst som en följd av försäljningar och pågående avveckling av icke kärnverksamheter, i linje me...

Maj 2018

Delårsrapport Q1 2018 – Presentation

Första kvartalet 2018 Nettoomsättningen för koncernen minskade med 10,5 procent till 266,6 miljoner euro (297,8), främst som en följd av försäljningar och pågående avveckling av icke kärnverksamheter, i linje m...

Mars 2018

Q4 2017 Investerare roadshows – Presentation

Investerare roadshows i Helsingfors och Stockholm med CEO och CFO.

Februari 2018

Bokslutskommuniké 2017 – Presentation

Fjärde kvartalet 2017 Nettoomsättningen för koncernen minskade med 3,3 procent till 374,2 miljoner euro (387,1), främst som en följd av försäljningar och pågående avveckling av icke kärnverksamheter och olöns...