Pressmeddelanden

November 2019

Delårsrapport januari-september 2019 – Presentation

Juli–september 2019 Nettoomsättning 281,8 miljoner euro (295,9). Total tillväxt -4,8 % och organisk tillväxt(1) inom Power och Communication -2,9 % Operativt EBITA(2) 4,1 miljoner euro (0,5) och oper...

Eltelkoncernen: Delårsrapport januari-september 2019

Juli–september 2019 Nettoomsättning 281,8 miljoner euro (295,9). Total tillväxt -4,8 % och organisk tillväxt(1) inom Power och Communication -2,9 % Operativt EBITA(2) 4,1 miljoner euro (0,5) och oper...

Oktober 2019

Eltels valberedning inför årsstämma 2020

I enlighet med instruktionen för Eltel AB:s valberedning ska bolaget ha en valberedning bestående av en företrädare för var och en av de fyra största aktieägarna, som är registrerad hos Euroclear Sweden ...

Inbjudan till Eltels presentation av delårsrapport för tredje kvartalet 2019

Eltel kommer att publicera sin delårsrapport för det tredje kvartalet 2019 torsdagen den 7 november 2019 cirka kl. 08:00 svensk tid. Eltels VD Casimir Lindholm och CFO Petter Traaholt kommer att hålla en...

Förändring i Eltels koncernledning – CFO Petter Traaholt lämnar Eltel

Petter Traaholt, Chief Financial Officer (CFO) i Eltel, kommer att lämna företaget för att tillträda tjänsten som CFO på V.Group, den ledande leverantören av ship management och marina tjänster med sät...

Eltel tecknar tvåårigt ramavtal i Finland värt 13 miljoner euro inom affärsområdet Power

Eltels Power-verksamhet i Finland har tecknat ett tvåårigt ramavtal med Elenia, ett ledande finskt elbolag. Avtalet täcker fyra nya nätverksområden och är värt cirka 13 miljoner euro.

September 2019

Eltel tecknar avtal om att bygga en kraftledning i Finland för cirka 11 miljoner euro

Eltels Power-verksamhet i Finland har tecknat ett avtal med Fingrid, Finlands stamnätsbolag, om att bygga en 58 km lång 400 kV kraftledning från Haapavesi till Siikalatva. Kontraktet är värt cirka 11 m...

Augusti 2019

Förändring i Eltels koncernledning

Mikael Malmgren, strategi- och affärsutvecklingsdirektör för Eltel AB, har utsetts till Chief Financial Officer, CFO och Chief Operating Officer, COO, för Eltel Sverige från och med den 1 september 2019...

Eltel avyttrar Communication-verksamheten i Polen

Eltel har tecknat ett avtal om att avyttra sin polska Communication-verksamhet till VINCI Energies, en global aktör inom koncessioner, bygg och anläggning. Den totala köpeskillingen uppgår till cirka 12,...

Juli 2019

Eltelkoncernen: Delårsrapport januari-juni 2019

April–juni 2019 Nettoomsättning 276,0 miljoner euro (295,5). Total tillväxt -6,6 % och organisk tillväxt(1 inom Power och Communication -6,4 % Operativt EBITA(2 2,5 miljoner euro (2,0) och operativ EBIT...

Inbjudan till Eltels presentation av delårsrapport för andra kvartalet 2019

Eltel kommer att publicera sin delårsrapport för det andra kvartalet 2019 onsdagen den 24 juli 2019 cirka kl. 08:00 svensk tid. Eltels VD Casimir Lindholm och CFO Petter Traaholt kommer att hålla en pr...

Juni 2019

Eltel och LFV ingår avsiktsförklaring

Eltel och Luftfartsverket, LFV, har ingått en avsiktsförklaring om att Eltel ska överlåta affärsområdet Aviation & Security till LFV. I avsiktsförklaringen åtar sig båda parterna att verka för att ...

Maj 2019

Eltel tecknar avtal om att bygga delar av två vindkraftverk i Finland till ett värde av cirka 13 miljoner euro

Eltels Powerverksamhet i Finland har tecknat ett avtal med projektinvesteraren Octopus och energiutvecklaren VALOREM om att bygga infrastrukturen för två nya vindkraftparker i västra Finland. Kontraktet är...

Beslut vid Eltel AB:s årsstämma 2019

Eltel AB (publ) höll idag, tisdag den 7 maj 2019, sin årsstämma 2019.

April 2019

Eltelkoncernen: Delårsrapport januari-mars 2019

Januari–mars 2019 Nettoomsättning 251,0 miljoner euro (266,6). Total tillväxt -5,9 % och organisk tillväxt1 inom Power och Communication -2,0 % Operativt EBITA2 -3,0 miljoner euro (-7,6) och operativ EBIT...

Inbjudan till Eltels presentation av delårsrapport för första kvartalet 2019

Eltel kommer att publicera sin delårsrapport för det första kvartalet 2019 fredagen den 26 april 2019 cirka kl. 08:00 svensk tid. Eltels VD Casimir Lindholm och CFO Petter Traaholt kommer att hålla en ...

Eltel har publicerat årsredovisningen för 2018

Eltels Årsredovisning 2018 har idag publicerats på Eltel Groups webbsida.

Kallelse till årsstämma 2019 i Eltel AB

Aktieägarna i Eltel AB (publ) (organisationsnummer 556728-6652) (“Eltel”) kallas till årsstämma tisdagen den 7 maj 2019 klockan 14.00.

Eltel fokuserar på den nordiska marknaden – utvärderar strategiska alternativ för verksamheterna i Polen och Tyskland

I linje med den nya strategin, Operational Excellence, har Eltel påbörjat en strategisk utvärdering av bolagets verksamheter utanför Norden, i vilket en eventuell avyttring ingår.

Mars 2019

Tillägg till Eltels finansieringsavtal

Eltel har tecknat en överenskommelse med sina banker om ett tillägg till sitt befintliga finansieringsavtal som löper ut i slutet av första kvartalet 2021. Tillägget inkluderar reviderade finansiella kove...

Februari 2019

Eltelkoncernen: Bokslutskommuniké januari-december 2018

Oktober–december 2018 Nettoomsättning 330,9 miljoner euro (374,2). Total tillväxt -11,6 % och organisk tillväxt* inom Power och Communication -5.1 % Operativt EBITA** 2,9 miljoner euro (2,2) och oper...

Inbjudan till Eltels presentation av bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet 2018

Eltel kommer att publicera sin bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet 2018 torsdagen den 14 februari 2019 cirka kl. 08:00 svensk tid. Eltels VD Casimir Lindholm och CFO Petter Traaholt kom...

Januari 2019

Antal aktier och röster i Eltel AB

Idag, per den 31 januari 2019, uppgår det totala antalet aktier i Eltel till 157 499 081, och det totala antalet röster i bolaget till 156 734 081.

Eltel förnyar treårigt ramavtal för telekom i Finland värt cirka 39 miljoner euro

Eltels telekommunikationsverksamhet i Finland har förnyat ett treårigt ramavtal med den finska telekomleverantören DNA som täcker fasta nätverksservicetjänster. Uppdraget är värt cirka 39 miljoner euro....

Förändring i Eltels koncernledning

Elin Otter har utsetts till ny medlem av Eltels koncernledning från den 1 januari 2019. Elin anställdes i juni 2018 som Kommunikationschef för Eltel AB.