Pressmeddelanden

Mars 2021

Kallelse till årsstämma 2021 i Eltel AB

Aktieägarna i Eltel AB (publ) (org.nr 556728-6652) (“Eltel”) kallas härmed till årsstämma den 5 maj 2021 klockan 16.00.

Eltel Årsredovisning 2020

Eltels årsredovisning för 2020 som även omfattar hållbarhetsredovisningen finns nu tillgänglig på www.eltelgroup.com.

Eltel avyttrar affärsområdet High Voltage i Tyskland

Eltel har tecknat ett avtal om att avyttra High Voltage Tyskland till ENACO, en tysk tjänsteleverantör inom energisektorn. Affären förväntas slutföras under andra kvartalet 2021.

Februari 2021

Eltelkoncernen: Bokslutskommuniké januari–december 2020

Oktober–december 2020 Nettoomsättning 229,2 miljoner euro (278,9). Total tillväxt -17,8 % och organisk tillväxt1) inom Power och Communication -11,1 % Operativt EBITA2) 4,0 miljoner euro (-14,9) och oper...

Inbjudan till Eltels presentation av bokslutskommuniké 2020

Eltel kommer att publicera sin bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet 2020 torsdagen den 18 februari 2021 cirka kl. 08:00 svensk tid. Eltels VD Casimir Lindholm och CFO Saila Miettinen-Lähde komm...

December 2020

Eltel installerar 275 000 smarta elmätare i Göteborg för cirka 14 miljoner euro

Eltels Power-verksamhet Smart Grids har tecknat ett avtal med Kamstrup, en ledande tillverkare av systemlösningar för smart energimätning, avseende installation av 275 000 smarta elmätare i Göteborg. Avtal...

Eltel tecknar treårigt ramavtal för telekom i Sverige till ett värde av cirka 55 miljoner euro

Eltels Communication-verksamhet i Sverige har tecknat en treårig förlängning av ett befintligt ramavtal med Telia gällande nedmontering av telestolpar. Avtalet är värt cirka 55 miljoner euro.

Eltel tecknar treårigt ramavtal med Telia i Finland till ett värde av cirka 110 miljoner euro

Eltels communication-verksamhet i Finland har tecknat en treårig förlängning av ett befintligt avtal med Telia avseende fasta och mobila telekommunikationstjänster. Avtalet är värt cirka 110 miljoner euro....

November 2020

Eltel tecknar ett treårigt ramavtal för telekom i Norge till ett värde av cirka 11 miljoner euro

Eltels Communication-verksamhet i Norge har tecknat ett treårigt ramavtal med Telia för utbyggnaden av Fixed Wireless Access (FWA) i Norge. Avtalet är värt cirka 11 miljoner euro.

Eltel tecknar ett treårigt ramavtal för telekom med Telenor i Norge

Eltels Communication-verksamhet i Norge har tecknat en treårig förlängning av ett nuvarande ramavtal med Telenor, Norges största leverantör av telekommunikation och digitala tjänster. Avtalet omfattar fälts...

Förändringar i Eltels segmentrapportering samt förändring i koncernledningen

Eltel kommer att introducera en ny segmentstruktur i de finansiella rapporterna med start i rapporten för perioden januari-mars 2021.

Eltelkoncernen: Delårsrapport januari–september 2020

Juli–september 2020 Nettoomsättning 226,7 miljoner euro (281,8). Total tillväxt -19,6 % och organisk tillväxt1) inom Power och Communication -12,3 % Operativt EBITA2) 6,7 miljoner euro (4,1) och operat...

Eltels valberedning inför årsstämma 2021

I enlighet med instruktionen för Eltel AB:s valberedning ska bolaget ha en valberedning bestående av en företrädare för var och en av de fyra största aktieägarna, som är registrerad hos Euroclear Sweden ...

Oktober 2020

Inbjudan till Eltels presentation av delårsrapport för Q3 2020

Eltel kommer att publicera sin delårsrapport för det tredje kvartalet 2020 torsdagen den 5 november 2020 cirka kl. 08:00 svensk tid. Eltels VD Casimir Lindholm och CFO Saila Miettinen-Lähde kommer att...

Juli 2020

Eltelkoncernen: Delårsrapport januari–juni 2020

April–juni 2020 Nettoomsättning 245,5 miljoner euro (276,0). Total tillväxt -11,1 % och organisk tillväxt1) inom Power och Communication -3,3 % Operativt EBITA2) 2,8 miljoner euro (2,5) och operativ EBIT...

Inbjudan till Eltels presentation av delårsrapport för Q2 2020

Eltel kommer att publicera sin delårsrapport för det andra kvartalet 2020 torsdagen den 23 juli 2020 cirka kl. 08:00 svensk tid. Eltels VD Casimir Lindholm och CFO Saila Miettinen-Lähde kommer att hål...

Maj 2020

Beslut vid Eltel AB:s årsstämma 2020

Eltel AB (publ) höll idag, den 4 maj 2020, sin årsstämma 2020.

Eltel AB kommer föreslå att årsstämman 2020 ska gå att följas via direktsänd webbsändning

Med anledning av coronakrisen har Eltels (publ) (“Eltel”) årsstämma 2020 ändrat omfattning. För att möjliggöra att aktieägare ska kunna följa årsstämman på distans kommer Eltel föreslå att direktsända ...

April 2020

Eltelkoncernen: Delårsrapport januari–mars 2020

Januari–mars 2020 Nettoomsättning 236,6 miljoner euro (251,0). Total tillväxt -5,7 % och organisk tillväxt1) inom Power och Communication -1,5 % Operativt EBITA2) -2,1 miljoner euro (-3,0) och operativ EBIT...

Eltel AB ger aktieägarna möjlighet att poströsta inför årsstämman 2020

Styrelsen i Eltel AB (publ) (“Eltel”) har beslutat att aktieägarna får utöva sin rösträtt vid den kommande årsstämman den 4 maj 2020 genom att rösta på förhand genom poströstning enligt 3 § lagen (202...

Inbjudan till Eltels presentation av delårsrapport för Q1 2020

Eltel kommer att publicera sin delårsrapport för det första kvartalet 2020 onsdagen den 29 april 2020 cirka kl. 08:00 svensk tid. Eltels VD Casimir Lindholm och CFO Saila Miettinen-Lähde kommer att håll...

Eltel tecknar treårigt FTTH-ramavtal i Finland till ett värde av cirka 38 miljoner euro

Eltels Communication-verksamhet i Finland har tecknat ett treårigt ramavtal med Valokuitunen Oy, ett nyligen etablerat joint venture mellan CapMan Infra och Telia, för att bygga fiber till hemmet (FTTH). A...

Eltels Power-verksamhet i Finland tecknar ett femårigt ramavtal värt 90 miljoner euro

Eltels Power-verksamhet i Finland har tecknat ett femårigt ramavtal med Helen Elnät Ab, en av Finlands största eldistributörer, för att bygga och underhålla elnätet i Helsingfors. Kontraktet är värt ci...

Eltel har publicerat årsredovisningen för 2019

Eltels Årsredovisning 2019 har idag publicerats på Eltel Groups webbsida.

Kallelse till årsstämma 2020 i Eltel AB

Aktieägarna i Eltel AB (publ) (organisationsnummer 556728-6652) (“Eltel”) kallas till årsstämma den 4 maj 2020 klockan 14.00.

Eltel tecknar treårigt avtal med Trafikverket värt cirka 23 miljoner euro

Eltels Communication-verksamhet i Sverige har tecknat ett treårigt ramavtal med Trafikverket. Avtalet omfattar fältservicetjänster för Trafikverkets it-anläggningar till ett värde om cirka 23 miljoner euro....

Mars 2020

Eltels tjänster är kritiska för att samhällets livlinor

Att många människor kan sitta hemma och arbeta är en förutsättning för att begränsa spridningen av covid-19. Som Nordens ledande leverantör inom el- och kommunikationsnätverk är våra tjänster kritiska fö...

Eltel avyttrar det svenska affärsområdet Aviation & Security

Eltel har tecknat ett avtal om att avyttra affärsområdet Aviation & Security till Luftfartsverket, LFV. Den totala köpeskillingen uppgår till cirka 17 miljoner euro. Affären förväntas slutföras under a...

Eltel tecknar treårigt ramavtal för telekom i Finland värt cirka 66 miljoner euro

Eltels Communication-verksamhet i Finland har tecknat en treårig förlängning av ett nuvarande ramavtal med en finsk teleoperatör. Avtalet gäller tjänster för fast telekom och är värt cirka 66 miljoner...

Februari 2020

Eltel installerar 236 000 smarta mätare i Sverige för 22 miljoner euro

Eltels Power-verksamhet Smart Grids har tecknat ett avtal med Vattenfall Eldistribution AB, ett av de ledande elnätsföretagen i Sverige, avseende att byta ut 236 000 elmätare i Sverige. Kontraktet är ...

Eltelkoncernen: Bokslutskommuniké januari-december 2019

Oktober–december 2019 Nettoomsättning 278,9 miljoner euro (330,9). Total tillväxt -15,7 % och organisk tillväxt1 inom Power och Communication -10,9 % Operativt EBITA2 -14,9 miljoner euro (2,9) och oper...

Inbjudan till Eltels presentation av bokslutskommuniké 2019

Eltel kommer att publicera sin bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet 2019 fredagen den 14 februari 2020 cirka kl. 08:00 svensk tid. Eltels VD Casimir Lindholm och CFO Petter Traaholt kom...

Januari 2020

Eltel avyttrar Communication-verksamheten i Tyskland

Eltel har tecknat ett avtal om att avyttra sin tyska Communication-verksamhet till Circet Group, en europeisk leverantör av telekomnätverk. Den totala köpeskillingen uppgår till cirka 19 miljoner euro. Aff...

December 2019

Eltel tecknar treårigt ramavtal för telekom i Sverige värt cirka 17 miljoner euro

Eltels Communication-verksamhet i Sverige har tecknat ett treårigt ramavtal med Telenor, en internationell leverantör av kommunikationstjänster. Avtalet omfattar fältservicetjänster i Sverige till ett ...

Förändringar i Eltels koncernledning

Saila Miettinen-Lähde har utsetts till ny CFO för Eltel och kommer att ingå i koncernledningen. Saila tillträder sin position den 1 mars 2020.

November 2019

Eltel tecknar avtal om att bygga kraftledning i Finland värt cirka 17,5 miljoner euro

Eltel’s Power-verksamhet i Finland har tecknat ett avtal med Fingrid, Finlands stamnätsbolag, om att bygga en 45 km lång 400+110 kV kraftledning i Uleåborg-regionen. Kontraktet är värt cirka 17,5 miljon...

Eltel Finland tecknar ett treårigt ramavtal inom telekom värt cirka 25 miljoner euro

Eltels Communication-verksamhet i Finland har tecknat en treårig förlängning av ett gällande ramavtal med en stor, finsk teleoperatör. Ramavtalet omfattar nya serviceavtal för mobila telekomarbeten till ...

Delårsrapport januari-september 2019 – Presentation

Juli–september 2019 Nettoomsättning 281,8 miljoner euro (295,9). Total tillväxt -4,8 % och organisk tillväxt(1) inom Power och Communication -2,9 % Operativt EBITA(2) 4,1 miljoner euro (0,5) och oper...

Eltelkoncernen: Delårsrapport januari-september 2019

Juli–september 2019 Nettoomsättning 281,8 miljoner euro (295,9). Total tillväxt -4,8 % och organisk tillväxt(1) inom Power och Communication -2,9 % Operativt EBITA(2) 4,1 miljoner euro (0,5) och oper...

Oktober 2019

Eltels valberedning inför årsstämma 2020

I enlighet med instruktionen för Eltel AB:s valberedning ska bolaget ha en valberedning bestående av en företrädare för var och en av de fyra största aktieägarna, som är registrerad hos Euroclear Sweden ...

Inbjudan till Eltels presentation av delårsrapport för tredje kvartalet 2019

Eltel kommer att publicera sin delårsrapport för det tredje kvartalet 2019 torsdagen den 7 november 2019 cirka kl. 08:00 svensk tid. Eltels VD Casimir Lindholm och CFO Petter Traaholt kommer att hålla en...

Förändring i Eltels koncernledning – CFO Petter Traaholt lämnar Eltel

Petter Traaholt, Chief Financial Officer (CFO) i Eltel, kommer att lämna företaget för att tillträda tjänsten som CFO på V.Group, den ledande leverantören av ship management och marina tjänster med sät...

Eltel tecknar tvåårigt ramavtal i Finland värt 13 miljoner euro inom affärsområdet Power

Eltels Power-verksamhet i Finland har tecknat ett tvåårigt ramavtal med Elenia, ett ledande finskt elbolag. Avtalet täcker fyra nya nätverksområden och är värt cirka 13 miljoner euro.

September 2019

Eltel tecknar avtal om att bygga en kraftledning i Finland för cirka 11 miljoner euro

Eltels Power-verksamhet i Finland har tecknat ett avtal med Fingrid, Finlands stamnätsbolag, om att bygga en 58 km lång 400 kV kraftledning från Haapavesi till Siikalatva. Kontraktet är värt cirka 11 m...

Augusti 2019

Förändring i Eltels koncernledning

Mikael Malmgren, strategi- och affärsutvecklingsdirektör för Eltel AB, har utsetts till Chief Financial Officer, CFO och Chief Operating Officer, COO, för Eltel Sverige från och med den 1 september 2019...

Eltel avyttrar Communication-verksamheten i Polen

Eltel har tecknat ett avtal om att avyttra sin polska Communication-verksamhet till VINCI Energies, en global aktör inom koncessioner, bygg och anläggning. Den totala köpeskillingen uppgår till cirka 12,...

Juli 2019

Eltelkoncernen: Delårsrapport januari-juni 2019

April–juni 2019 Nettoomsättning 276,0 miljoner euro (295,5). Total tillväxt -6,6 % och organisk tillväxt(1 inom Power och Communication -6,4 % Operativt EBITA(2 2,5 miljoner euro (2,0) och operativ EBIT...

Inbjudan till Eltels presentation av delårsrapport för andra kvartalet 2019

Eltel kommer att publicera sin delårsrapport för det andra kvartalet 2019 onsdagen den 24 juli 2019 cirka kl. 08:00 svensk tid. Eltels VD Casimir Lindholm och CFO Petter Traaholt kommer att hålla en pr...

Juni 2019

Eltel och LFV ingår avsiktsförklaring

Eltel och Luftfartsverket, LFV, har ingått en avsiktsförklaring om att Eltel ska överlåta affärsområdet Aviation & Security till LFV. I avsiktsförklaringen åtar sig båda parterna att verka för att ...

Maj 2019

Eltel tecknar avtal om att bygga delar av två vindkraftverk i Finland till ett värde av cirka 13 miljoner euro

Eltels Powerverksamhet i Finland har tecknat ett avtal med projektinvesteraren Octopus och energiutvecklaren VALOREM om att bygga infrastrukturen för två nya vindkraftparker i västra Finland. Kontraktet är...

Beslut vid Eltel AB:s årsstämma 2019

Eltel AB (publ) höll idag, tisdag den 7 maj 2019, sin årsstämma 2019.

April 2019

Eltelkoncernen: Delårsrapport januari-mars 2019

Januari–mars 2019 Nettoomsättning 251,0 miljoner euro (266,6). Total tillväxt -5,9 % och organisk tillväxt1 inom Power och Communication -2,0 % Operativt EBITA2 -3,0 miljoner euro (-7,6) och operativ EBIT...

Inbjudan till Eltels presentation av delårsrapport för första kvartalet 2019

Eltel kommer att publicera sin delårsrapport för det första kvartalet 2019 fredagen den 26 april 2019 cirka kl. 08:00 svensk tid. Eltels VD Casimir Lindholm och CFO Petter Traaholt kommer att hålla en ...

Eltel har publicerat årsredovisningen för 2018

Eltels Årsredovisning 2018 har idag publicerats på Eltel Groups webbsida.

Kallelse till årsstämma 2019 i Eltel AB

Aktieägarna i Eltel AB (publ) (organisationsnummer 556728-6652) (“Eltel”) kallas till årsstämma tisdagen den 7 maj 2019 klockan 14.00.

Eltel fokuserar på den nordiska marknaden – utvärderar strategiska alternativ för verksamheterna i Polen och Tyskland

I linje med den nya strategin, Operational Excellence, har Eltel påbörjat en strategisk utvärdering av bolagets verksamheter utanför Norden, i vilket en eventuell avyttring ingår.

Mars 2019

Tillägg till Eltels finansieringsavtal

Eltel har tecknat en överenskommelse med sina banker om ett tillägg till sitt befintliga finansieringsavtal som löper ut i slutet av första kvartalet 2021. Tillägget inkluderar reviderade finansiella kove...

Februari 2019

Eltelkoncernen: Bokslutskommuniké januari-december 2018

Oktober–december 2018 Nettoomsättning 330,9 miljoner euro (374,2). Total tillväxt -11,6 % och organisk tillväxt* inom Power och Communication -5.1 % Operativt EBITA** 2,9 miljoner euro (2,2) och oper...

Inbjudan till Eltels presentation av bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet 2018

Eltel kommer att publicera sin bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet 2018 torsdagen den 14 februari 2019 cirka kl. 08:00 svensk tid. Eltels VD Casimir Lindholm och CFO Petter Traaholt kom...

Januari 2019

Antal aktier och röster i Eltel AB

Idag, per den 31 januari 2019, uppgår det totala antalet aktier i Eltel till 157 499 081, och det totala antalet röster i bolaget till 156 734 081.

Eltel förnyar treårigt ramavtal för telekom i Finland värt cirka 39 miljoner euro

Eltels telekommunikationsverksamhet i Finland har förnyat ett treårigt ramavtal med den finska telekomleverantören DNA som täcker fasta nätverksservicetjänster. Uppdraget är värt cirka 39 miljoner euro....

Förändring i Eltels koncernledning

Elin Otter har utsetts till ny medlem av Eltels koncernledning från den 1 januari 2019. Elin anställdes i juni 2018 som Kommunikationschef för Eltel AB.

December 2018

Eltel tecknar ett tvåårskontrakt med TDC i Danmark värt cirka 20 miljoner euro

Eltels danska kommunikationsverksamhet har i ett konsortium förlängt ett pågående kontrakt med TDC om att bygga upp och underhålla deras fibernät i Danmark. Eltels andel av kontraktet är värt cirka 20 milj...

Förändringar i Eltels koncernledning

Leif Göransson har utsetts till verkställande direktör för Eltel Networks Infranet AB med ansvar för Eltels svenska verksamhet.

Eltel säkrar infrastrukturkontrakt i Förbifart Stockholm till ett värde om cirka 38 miljoner euro

Eltels svenska kommunikationsverksamhet är samarbetspartner till Siemens Mobility AB som har vunnit och tilldelats upphandlingen från Trafikverket om att installera tele-, styr- och övervakningssystem fö...

November 2018

Eltels kommunikationsverksamhet i Danmark tecknar treårigt ramavtal värt cirka 29 miljoner euro

Eltels kommunikationsverksamhet i Danmark har tecknat ett treårigt FTTH (fiber till hemmet) ramavtal med Fibia, Danmarks största fiberföretag. Avtalet är värt cirka 29 miljoner euro.

Eltel tecknar tvåårigt ramavtal i Finland värt 13,6 miljoner euro inom affärsområdet Power

Eltels Powerverksamhet i Finland har tecknat ett tvåårigt ramavtal med Caruna, ett finskt energibolag, för att trygga en störningsfri eldistribution. Avtalet är värt cirka 13,6 miljoner euro.

Eltelkoncernen: Delårsrapport januari–september 2018

Juli–september 2018. Nettoomsättning 295,9 miljoner euro (328,0). Total tillväxt -9,8 % och organisk tillväxt inom Power och Communication* 1,4 %.

Oktober 2018

Inbjudan till Eltels presentation av delårsrapport för tredje kvartalet 2018

Eltel kommer att publicera sin delårsrapport för det tredje kvartalet 2018 onsdagen den 7 november 2018 cirka kl. 08:00 svensk tid. Eltels VD Casimir Lindholm och CFO Petter Traaholt kommer att hålla en...

Eltels valberedning inför årsstämma 2019

I enlighet med instruktionen för Eltel AB:s valberedning ska bolaget ha en valberedning bestående av en företrädare för var och en av de fyra största aktieägarna, som är registrerad hos Euroclear Sweden ...

Eltel tecknar ett avtal om kraftledningsutbyggnad med polska kraftnätföretaget PSE S.A. till ett värde av cirka 18,5 miljoner euro

Eltels polska bolag Eltel Networks Energetyka S.A. har i ett konsortium tecknat avtal med det polska kraftnätföretaget PSE S.A. om att bygga en kraftledning på 400 kV. Eltels andel av kontraktet är vär...

Förändringar i Eltels koncernledning

Peter Uddfors, medlem i Eltels koncernledning och Managing Director Eltel Sverige, har beslutat sig för att lämna Eltel efter en kortare överlämningsperiod. Casimir Lindholm, Eltels koncernchef, träder in i...

September 2018

Beslut vid Eltel AB (publ) extra bolagsstämma 2018

Eltel AB (publ) höll under måndagen den 17 september en extra bolagsstämma på sitt huvudkontor i Bromma, Stockholm.

Augusti 2018

Kallelse till extra bolagsstämma i Eltel AB

Aktieägarna i Eltel AB (publ) (org. nr. 556728-6652) (“Eltel”) kallas till en extra bolagsstämma som äger rum måndagen den 17 september 2018 klockan 14.00.

Eltel-koncernen: Delårsrapport januari–juni 2018

April–juni 2018. Nettoomsättningen för koncernen minskade med 10,4 procent till 295,5 miljoner euro (329,8), främst som en följd av försäljningar och pågående avveckling av icke kärnverksamheter, i linje me...

Inbjudan till Eltels presentation av delårsrapport för andra kvartalet 2018

Eltel kommer att publicera sin delårsrapport för det andra kvartalet 2018 torsdagen den 9 augusti 2018 cirka kl. 08:00 svensk tid. Eltels VD Håkan Kirstein och CFO Petter Traaholt kommer att hålla en ...

Juli 2018

Eltel avyttrar järnvägsverksamheten i Norge

Eltel har idag tecknat avtal om att avyttra den norska järnvägsverksamheten till Æra AS, ett helägt dotterbolag till Jotunfjell Partners AS.

Maj 2018

Beslut vid Eltel AB:s årsstämma 2018

Eltel AB (publ) höll idag, onsdag den 9 maj 2018, sin årsstämma 2018.

Slutsats gällande tidigare vd, styrelse och ägare

  Med anledning av att förutvarande vd, Axel Hjärne, och förutvarande styrelseordföranden, Gérard Mohr, förvägrades ansvarsfrihet på Eltels årsstämma den 1 juni 2017, har styrelsen låtit utreda för...

Eltel-koncernen: Delårsrapport januari–mars 2018

Första kvartalet 2018 Nettoomsättningen för koncernen minskade med 10,5 procent till 266,6 miljoner euro (297,8), främst som en följd av försäljningar och pågående avveckling av icke kärnverksamheter, i linje m...

April 2018

Inbjudan till Eltels presentation av delårsrapport för första kvartalet 2018

Eltel kommer att publicera sin delårsrapport för det första kvartalet 2018 fredagen den 4 maj 2018 cirka kl. 08:00 svensk tid. Eltels VD Håkan Kirstein och CFO Petter Traaholt kommer att hålla en prese...

Casimir Lindholm utsedd till ny vd och koncernchef för Eltel

Eltels styrelse har utsett Casimir Lindholm till ny vd och koncernchef för Eltel AB (Eltel) från och med den 1 september 2018. Casimir Lindholm kommer närmast från en position som vd och koncernchef för...

Eltel har publicerat årsredovisningen för 2017

Eltel har publicerat årsredovisning för 2017 på bolagets hemsida https://www.eltelgroup.com/sv/sektion/investerare/finansiella-rapporter/arsredovisningar/. Årsredovisningen finns tillgänglig på svens...

Kallelse till årsstämma 2018 i Eltel AB

Aktieägarna i Eltel AB (publ) (organisationsnummer 556728-6652) (“Eltel”) kallas till årsstämma onsdagen den 9 maj 2018 klockan 14.00.

Mars 2018

Eltel slutför avyttringen av järnvägsverksamheten i Sverige

Eltels försäljning av den svenska järnvägsverksamheten till Strukton Rail AB, som annonserades den 12 mars 2018, har nu slutförts.

Eltel tecknar en avsiktsförklaring med STRABAG AG i Tyskland för att främja fiberutrullningen för bredband

Eltel i Tyskland har undertecknat en avsiktsförklaring med STRABAG AG för att främja utrullning av fiber för bredband. Avsiktsförklaringen består av konstruktions-, planerings- och nätverksbyggande. Fokus ...

Eltel tecknar en avsiktsförklaring att avyttra sin järnvägsverksamhet i Sverige

Eltel har idag undertecknat en avsiktsförklaring att avyttra sin svenska järnvägsverksamhet, bestående av nyckelkundkontrakt, anställda och operativ utrustning, till Strukton Rail AB, ett företag som t...

Eltel i Finland tecknar ramavtal för kraftdistribution värt 30 miljoner euro

Eltel har tecknat ett treårigt ramavtal med Caruna Oy i Finland till ett värde av cirka 30 miljoner euro. Avtalet omfattar byggande och modernisering av eldistributionsnätet i södra Finland.

Eltels avsiktsförklaring att avyttra Power Transmission International har löpt ut

Den förlängda avsiktsförklaringen att avyttra Eltels verksamhet Power Transmission International (PTI) till Encomm Sweden AB har löpt ut.

Februari 2018

Eltelkoncernen: Bokslutskommuniké januari–december 2017

Fjärde kvartalet 2017. Nettoomsättningen för koncernen minskade med 3,3 procent till 374,2 miljoner euro (387,1), främst som en följd av försäljningar och pågående avveckling av icke kärnverksamheter och olöns...

Inbjudan till Eltels presentation av bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet 2017

Eltel kommer att publicera sin bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet 2017 på torsdagen den 22 februari 2017 cirka kl. 08:00 svensk tid. Eltels VD Håkan Kirstein och CFO Petter Traah...

Eltel i Finland förnyar ramavtal för telekom värt 30 miljoner euro

Eltels telekommunikationsverksamhet i Finland förnyar ramavtal för de kommande två åren till ett sammanlagt värde av ca 30 miljoner euro.

Januari 2018

Eltel slutför försäljningen av sin järnvägsverksamhet i Finland

Eltels försäljningen av sin finska järnvägsverksamhet till Winco Oy, ett helägt dotterbolag till Graniittirakennus Kallio Oy som annonserades den 15 november 2017, har nu slutförts.

Eltel slutför försäljningen av sin järnvägsverksamhet i Danmark

Eltel har idag slutfört försäljningen av sin danska järnvägsverksamhet till Strukton Rail A/S.

Eltels svenska flyg- och säkerhetsverksamhet integreras i den nya affärsenheten Sverige

Eltel har beslutat att behålla den del av flyg- och säkerhetsverksamheten som har verksamhet i Sverige (Aviation  Security) och som tidigare avsågs att säljas. Verksamheten kommer istället att integreras i aff...

Eltel inför landsbaserad organisation

Eltel har beslutat att ändra styrningen av kärnverksamheten, Segment Power och Segment Communication, från nuvarande centrala organisation med affärsenheter till en lands- och marknadsorienterad organisation. För...

Eltel höjer finskt företagscertifikatsprogram till 150 miljoner euro

Eltel AB har höjt det finska företagscertifikatprogram som underskrivits i september 2015 till 150 miljoner euro, vilket möjliggör utgivning av företagscertifikat med löptider mindre än ett år för rör...

December 2017

Eltel tecknar avsiktsförklaring om att avyttra sin järnvägsverksamhet i Danmark

Eltel har idag tecknat en avsiktsförklaring om att avyttra sin danska järnvägsverksamhet till Strukton Rail A/S, ett företag som tillhandahåller lösningar inom järnvägsinfrastruktur, järnvägsfordon och mobil...

Eltel i Danmark vinner avtal att hjälpa Köpenhamns stad minska sin energiförbrukning

Eltels affärsområde Power i Danmark har vunnit ett uppdrag med fast pris och ett ramavtal med Köpenhamns stad för att ersätta befintlig belysning med energieffektiv LED-belysning. Kontraktets totala värd...

Eltel vinner tvåårigt landstäckande serviceavtal med Telia i Finland

Eltels affärsområde Communication, har idag tecknat ett tvåårigt serviceavtal med Telia Finland Oyj till ett förväntat värde om cirka 30 miljoner EUR per år. Avtalet omfattar fälttjänster inom nätbyggna...

Eltel tecknar ett tilläggsavtal till avsiktsförklaringen att avyttra Power Transmission International

Eltel har undertecknat ett tilläggsavtal till avsiktsförklaringen att avyttra sin verksamhet i Power Transmission International (PTI) till Encomm Sweden AB.

Förändring i Eltels koncernledning

Karin Lagerstedt Woolford har utsetts till ny personalchef samt medlem av Eltels koncernledning från den 29 januari 2018.

November 2017

Eltels valberedning föreslår Joakim Olsson som ny styrelseledamot

Eltels valberedning har beslutat att föreslå Joakim Olsson som ny styrelseledamot, med effekt senast från och med bolagets nästkommande årsstämma. Med anledning av detta har styrelsens ordförande meddel...

Eltel säljer sin järnvägsverksamhet i Finland

Eltel har idag tecknat avtal om att sälja sin finska järnvägsverksamhet till Graniittirakennus Kallio Oy, en ledande infrastrukturkonstruktör med verksamhet i Finland, Sverige och Estland. Eltels järnvägsverksamhet i Fin...

Eltelkoncernen: Delårsrapport januari – september 2017

Tredje kvartalet 2017 Nettoomsättningen för koncernen sjönk till 328,0 miljoner euro (356,2), främst som en följd av avveckling av icke-kärnverksamheter och olönsamma avtal Nettoomsättningen för Kärnverk...

Oktober 2017

Inbjudan till presentation av Eltels delårsrapport för tredje kvartalet 2017

Eltel kommer att publicera sin delårsrapport för tredje kvartalet 2017 på torsdagen den 2 november 2017 cirka kl. 08:00 svensk tid. Eltels VD Håkan Kirstein och CFO Petter Traaholt håller en presentation via ...

Eltels valberedning inför årsstämma 2018

I enlighet med instruktionen för Eltel AB:s valberedning ska bolaget ha en valberedning bestående av en företrädare för var och en av de fyra största aktieägarna, som är registrerad hos Euroclear Sweden ...

Eltel slutför försäljningen av sin affärsverksamhet i Estland

Eltels försäljning av sin affärsverksamhet i Estland till det estniska företaget Tecnolines OÜ, vilket annoncerades den 30 augusti 2017, har nu godkänts av de estniska konkurrensmyndigheterna och försä...

Eltel vinner nya gasjusteringsavtal med kraftbolag i Tyskland inom affärsområdet Power

Eltel har vunnit tre nya kontrakt med kraftbolag i Tyskland för perioden 2017–2022. Kontrakten med Avacon GmbH och BS Netz GmbH omfattar gasinstallationsjustering för att ändra naturgastyp hos privata hush...

September 2017

Eltel tecknar en avsiktsförklaring om att avyttra Power Transmission International

Eltel har idag tecknat en avsiktsförklaring om att avyttra sin verksamhet Power Transmission International (PTI) till Encomm Sweden AB, ett nybildat svenskt bolag som ägs av EnComm Ltd, en kenyansk industriell ä...

Eltel justerar villkoren i sina långsiktiga incitamentsprogram

Eltels styrelse har beslutat att justera beräkningen av de så kallade matchningsaktierna som omfattas av bolagets långsiktiga incitamentsprogram (LTIP), som initierades 2015 och 2016. Detta görs för att ...

Augusti 2017

Eltel avyttrar sin affärsverksamhet i Estland

Eltel har idag tecknat ett avtal om att sälja sin affärsverksamhet i Estland till det estniska företaget Tecnolines OÜ som är verksamt inom nätverksdesign, konstruktion och underhållstjänster. Eltels ...

Eltelkoncernen: Delårsrapport januari–juni 2017

Januari–juni 2017 Nettoomsättning för koncernen uppgick till 627,6 miljoner euro (656,6), ned 3,8 procent i lokala valutor Koncernens operativa EBITA uppgick till -30,7 miljoner euro (8,9)* EBIT uppgick til...

Förändring i Eltels koncernledning

Thomas Rebermark har utsetts till chef för marknadsföring och kommunikation samt medlem i koncernledningen från och med den 1 november 2017. Han kommer närmast från Rejlers AB där han innehar befattningen Group...

Inbjudan till presentation av Eltels delårsrapport för andra kvartalet 2017

Eltel kommer att publicera sin delårsrapport för andra kvartalet 2017 på torsdagen den 17 augusti 2017 cirka kl. 08:00 svensk tid. Eltels VD Håkan Kirstein och CFO Petter Traaholt håller en presentation via ...

Juli 2017

Antal aktier och röster i Eltel AB

Som tidigare meddelats har antalet aktier och röster i Eltel AB (publ) ökat genom den nyligen genomförda företrädesemissionen i bolaget.

Eltel säljer sin affärsverksamhet i Lettland

Eltel har idag sålt sin affärsverksamhet I Lettland i en MBO genom vilken Jurijs Kokorevics (distriktschef på Eltel) förvärvar 100 procent av aktierna i SIA Eltel Networks. Eltels affärsverksamhet I Let...

Eltel tecknar nytt flerårigt byggavtal med Ellevio i Sverige inom affärsområdet Power

Eltel har tecknat ett nytt avtal inom eldistribution med Ellevio AB som innebär att bygga nya lokala jordkabelelnät i Sverige. Kontraktet är turnkey och omfattar allt från design till driftsättning. Proj...

Juni 2017

Förändringar i Eltels koncernledning

Petter Traaholt har utsetts till ny CFO för Eltel och kommer att ingå i koncernledningen. Han ersätter interims-CFO Lars Nilsson från och med den 1 juli 2017. Vidare har Mikael Johansson, VP – Group Strat...

Eltels företrädesemission fulltecknad

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, Australien, Kanada, Japan, USA eller något annat land där sådan publicering elle...

Eltel säljer en del av sin affärsverksamhet Communication i Polen

I februari 2017 beslutade Eltel om en ny strategi för att fokusera sin verksamhet på företagets stabila och lönsamma kärnverksamheter Power och Communication i Norden och Polen och selektivt fortsätta att v...

Eltel offentliggör prospekt

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, Australien, Kanada, Japan, USA eller något annat land där sådan publicering elle...

Eltels styrelse beslutar om reviderade finansiella mål samt utser medlemmar till revisions- och ersättningskommittén

Vid sitt konstituerande möte den 1 juni 2017 beslutade Eltels styrelse om reviderade finansiella mål för Eltel.

Beslut vid Eltel AB:s årsstämma 2017

Eltel AB (publ) höll idag, torsdagen den 1 juni, sin årsstämma 2017.

Maj 2017

Villkoren för Eltels nyemission fastställda

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, Australien, Kanada, Japan, USA eller något annat land där sådan publicering elle...

Eltels valberedning föreslår Markku Moilanen till ny styrelseledamot och reviderar sina förslag till årsstämman 2017 angående styrelsen

Valberedningen i Eltel AB har enhälligt beslutat att föreslå Markku Moilanen som ny styrelseledamot i Eltel AB. Valberedningen offentliggjorde sina förslag till årsstämman i Eltel AB den 2 maj 2017 och å...

Eltels kunder inom kraftdistribution i Finland nyttjar optioner och förlänger avtal till början av 2019

Finska kraftdistributions- och gatubelysningsoperatörer utnyttjar sina optioner och förlänger nuvarande ramavtal med Eltel. Caruna Ab och Caruna Esbo Ab förlänger nuvarande ramavtal från och med börja...

Kallelse till årsstämma 2017 i Eltel AB

Aktieägarna i Eltel AB (publ) (organisationsnummer 556728-6652) (“Eltel”) kallas till årsstämma torsdagen den 1 juni 2017 klockan 14.00.

Eltelkoncernen: delårsrapport januari–mars 2017

Januari–mars 2017 Nettoomsättning* för koncernen uppgick till 297,8 miljoner euro (287,5), upp 3,5 procent i lokala valutor. Organisk nettoomsättning ökade med 2,5 procent** Nettoomsättning för Power-s...

Eltels styrelse har beslutat att polisanmäla tidigare koncernchefen Axel Hjärne

Eltels styrelse fattade den 21 februari 2017 beslut om att tillsätta en särskild granskningsman, advokat Axel Calissendorff på Calissendorff Swarting Advokatbyrå, för att utreda ansvarsfrågor avseende de ne...

Ändring i Eltels koncernledning – finanschef Gert Sköld lämnar Eltel

Eltel meddelar att finanschef (CFO) Gert Sköld har beslutat sig för att lämna sin position inom Eltel från och med idag. En rekryteringsprocess av en ny finanschef har inletts.

Eltel avvecklar den olönsamma verksamheten för krafttransmission utanför Europa

Eltels styrelse fattade idag beslut om att avveckla den olönsamma verksamheten för krafttransmissionsprojekt utanför Europa. Verksamheten drivs inom en separat enhet i Eltel, kallad Power Transmission In...

Eltel offentliggör företrädesemission

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, Australien, Kanada, Japan, USA eller något annat land där sådan publicering elle...

April 2017

Nytt publiceringsdatum för Eltels delårsrapport för första kvartalet 2017

Eltel kommer att publicera sin delårsrapport för första kvartalet 2017 tisdagen den 2 maj 2017 efter börsens stängning, istället för den 5 maj 2017.

Eltel planerar att slå samman delar av flyg- och säkerhetsverksamheten med affärsområdet Communication och avyttra kvarvarande enheter

I januari 2017 meddelade Eltel om sammanslagningen av sina verksamheter för fast och mobil kommunikation till ett affärsområde, Communication. Under den pågående integrationsprocessen har det blivit uppe...

Mars 2017

Eltel senarelägger årsstämman till 1 juni 2017

Eltels styrelse har beslutat att senarelägga årsstämman 2017. I stället för planerat datum den 28 april 2017 kommer stämman att hållas den 1 juni 2017.

Eltels valberedning föreslår Ulf Mattsson som ny styrelseordförande till Eltels årsstämma 2017

Valberedningen i Eltel föreslår att Ulf Mattsson väljs som ny styrelseledamot och ny styrelseordförande vid årsstämman 2017. Nuvarande ordföranden Ulf Lundahl föreslås fortsätta som ordinarie styrelsem...

Eltels kommunikationsverksamhet vinner nya ramavtal för fiberutbyggnad i Tyskland

Eltel har vunnit flera viktiga kontrakt för utbyggnad av fibernät från en ledande tysk teleoperatör. Avtalen omfattar perioden 2017–2018 och kommer att stärka Eltels marknadsposition på den tyska kommuni...

Februari 2017

Eltelkoncernen: Bokslutskommuniké januari–december 2016

Januari–december 2016 Nettoomsättning 1 399,8 miljoner euro (1 254,9), upp 13,5 procent i lokala valutor; organisk nettoomsättning ökade med 1,8 procent* Operativt EBITA 2,1 miljoner euro (62,2), elle...

Eltels operativa EBITA för Q4 och helåret 2016 understiger väsentligt tidigare vägledning – delårsrapport för Q4 publiceras en dag tidigare

Den 26 januari 2017 uppskattade Eltel att koncernens operativa EBITA för helåret 2016 skulle ligga i intervallet 17-22 miljoner euro och 0-6 miljoner euro för fjärde kvartalet 2016. Baserat på slutsatserna i ge...

Inbjudan till Eltels presentation av bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet 2016

Eltel kommer att publicera sin bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet 2016 på onsdagen den 22 februari 2017 cirka kl 08:00 svensk tid. Eltels VD Håkan Kirstein och interims-CFO Lars ...

Eltels verksamhet för fast kommunikation gör framsteg i fiberutbyggnaden i Norge

Eltel riktar in sig på det växande behovet av optisk fiber i Europa. Företaget erbjuder en enhetlig process gentemot ledande teleoperatörer i norra Europa baserat på 10 års erfarenhet av fiberutrullningar. Redan...

Eltel gör struktur- och ledningsförändringar i segmenten Power och Communication

I syfte att förbättra effektiviteten och lönsamheten har Eltel beslutat om vissa förändringar i bolagets två huvudsegment; Power och Communication. Inom Power-verksamheten kommer en enhet inom krafttransmission som d...

Eltels valberedning inför årsstämman 2017 utökas med en femte medlem – Solero Luxco S.á.r.l.

Eltels tidigare publicerade valberedning inför årsstämman 2017 kommer att utökas med Solero Luxco S.á.r.l. som en femte medlem. Efter den senaste flaggningen av Solero Luxco S.á.r.l är företaget den näs...

Eltels installation av smarta mätare i Norge fortskriderväl – i Danmark har utrullning startats upp

Eltels utrullning av smarta mätare i Norge, tillsammans med Hafslund Nett, har passerat en viktig milstolpe med en takt på över 1 000 installationer per dag. Eltel och Hafslund tecknade i april 2015 et...

Eltel senarelägger publiceringen av koncernens delårsrapport för det fjärde kvartalet och helåret 2016

Eltel har beslutat att senarelägga publiceringen av koncernens delårsrapport för det fjärde kvartalet och helåret 2016. Det tidigare publiceringsdatumet, fredagen 10 februari 2016, har ändrats till onsda...

Januari 2017

Eltels operativa EBITA för det fjärde kvartalet och helåret 2016 lägre än tidigare vägledning

I samband med Eltels rapportering av det tredje kvartalet 2016 bedömde bolaget att koncernens operativa EBITA skulle hamna i intervallet 27-32 miljoner euro för helåret 2016 och 10-15 miljoner euro fö...

Förändring i sammansättningen av Eltels valberedning

Som en följd av förändring av ägandet i Eltel AB har sammansättningen av Eltels valberedning förändrats. Eltels fyra största aktieägare den 20 januari 2017 är Zeres Capital, Fjärde AP-fonden (AP4), Swe...

Förändring i Eltels koncernledning – Dariush Rezai lämnar Eltel

Dariush Rezai, chef för Eltels affärsenhet Mobile Communication, kommer att lämna Eltel för att bli affärsområdeschef för Sweco Danmark under våren 2017. Han kommer att fortsätta i sin tjänst på Eltel ...

December 2016

Eltels eldistributionsverksamhet och finska Caruna har undertecknat ett nytt ramavtal för kabelprojekt i Finland

Eltel och det finska elöverföringsbolaget Caruna Oy har undertecknat ett treårigt ramavtal för att förbättra distributionsnätet för mellanspänning i mellersta och sydvästra Finland. Avtalets totala vä...

Eltel tecknar avtal med sina banker avseende tillfällig revidering av kovenantnivåer

Eltel har undertecknat ett justerat avtal avseende bolagets befintliga finansieringsavtal med sina banker avseende en tillfällig revidering av kovenanterna omfattande tidsperioden från det fjärde kvartalet 20...

Eltel beslutar om omedelbara operativa åtgärder i sin projektverksamhet

Eltels tidigare kommunicerade pågående operationella översyn av sin projektverksamhet, initierad på grund av resultatavvikelser under 2016, har nu resulterat i ett flertal beslutade omedelbara åtgärder. Dessa...

November 2016

Eltel utser Lars Nilsson till interims-CFO

Eltel ABs CFO Gert Sköld måste på grund av tung arbetsbelastning de senaste månaderna tillsvidare vara ledig för att kunna återhämta sig. Eltel har anställt Lars Nilsson (60) som interims-CFO under Gert Sk...

Eltel implementerar ett trådlöst system för energiförbrukningskontroll i Danmark

Eltels flyg- och säkerhetsverksamhet har tecknat ett kontrakt med Frederiksberg Forsyning A/S i Köpenhamn avseende implementation av ett trådlöst nätverk för fjärrstyrning av energiförbrukningsmätare för gas,...

Eltelkoncernen: Delårsrapport januari–september 2016

Januari–september 2016 Nettoomsättning 1 012,7 miljoner euro (857,6), upp 20,6 procent i lokala valutor; organisk nettoomsättning ökade med 3,5 procent* Operativt EBITA 16,7 miljoner euro (41,7), elle...

Ulf Lundahl tillträder som ny styrelseordförande i Eltel AB

Eltel AB’s styrelseordförande, Gerard Mohr, har beslutat att avgå från sin position och lämna styrelsen med omedelbar verkan. Styrelsen har inom sig valt Ulf Lundahl som ny ordförande i styrelsen för ti...

Eltels affärsverksamhet för fast telekommunikation förlänger avtalet med Trafikverket i Sverige

Eltels affärsverksamhet for fast telekommunikation har tecknat en ett års förlängning av dess nuvarande kontrakt med Trafikverket i Sverige. Värdet på förlängningen av kontraktet uppskattas till cirka 1...

Eltels verksamhet inom eldistribution vinner nytt vindkraftskontrakt i Finland

Eltels eldistributionsverksamhet har vunnit ett nytt avtal med Suomen Hyötytuuli Oy att som huvudentreprenör bygga upp infrastrukturen för en vindkraftspark med tio turbiner i Brahestad i norra Finland. De...

Eltel vinner Huaweis europeiska Health & Safety Award 2016

Eltel har vunnit Huaweis europeiska Health & Safety Award 2016. Tillkännagivandet gjordes vid Huaweis Europe Partner Convention 2016 i Düsseldorf den 10 oktober 2016. Eltel har samarbetat med Huawei i...

Oktober 2016

Inbjudan till presentation av Eltels delårsrapport för tredje kvartalet 2016

Eltel kommer att publicera sin delårsrapport för det tredje kvartalet 2016 onsdagen den 9 november 2016 cirka kl 8:00 svensk tid. Eltels VD Håkan Kirstein och CFO Gert Sköld håller en presentation via ...

Korrigering: Eltels valberedning inför årsstämma 2017

Korrigering: Marianne Flink är Swedbank Robur Fonder AB:s representant.

Eltels valberedning inför årsstämma 2017

Valberedningen i Eltel AB består av företrädare för de fyra största aktieägarna som var registrerade i bolagets aktieägarförteckning den 31 augusti 2016.

Eltels lönsamhet i det tredje kvartalet och för helåret 2016 påverkas avsevärt av tidigare kommunicerade utmaningar i vissa projekt

Under 2016 har Eltel successivt kommunicerat ökade marknadsrelaterade och operativa utmaningar speciellt i vissa projekt inom krafttransmission och järnväg & väg. Dessa utmaningar har fortsatt und...

Eltel AB – aktieköp avseende långsiktigt incitamentsprogram 2016 avslutat

Efter den framgångsrika teckningen i Eltel’s långsiktiga incitamentsprogram 2016 (LTIP 2016), som godkändes av extra bolagsstämma i juni och initierades under andra kvartalet 2016, har aktier motsvarande det t...

September 2016

Eltel vinner treårskontrakt inom eldistribution i Finland värt cirka 18 miljoner euro

Eltel har tecknat ett treårigt avtal med Elenia Oy för att bygga och underhålla deras eldistributionsnät i Finland. Värdet av kontraktet beräknas till cirka 18 miljoner euro och kontraktsperioden börja...

Ändring i Eltels koncernledning – Henrik Sundell utses till ny chefsjurist

Henrik Sundell har utsetts till chefsjurist och medlem av koncernledningen i Eltel från och med den 1 oktober 2016. Henrik Sundell kommer att rapportera till Eltels VD och koncernchef Håkan Kirstein. H...

Stort deltagande i Eltels långsiktiga incitamentsprogram 2016

Teckningsperioden för Eltels långsiktiga incitamentsprogramm 2016 (LTIP 2016), som godkändes av koncernens extra bolagsstämma den 20 juni 2016, ägde rum i augusti 2016. Intresset var högt och 87 proce...

Augusti 2016

Håkan Kirstein utsedd till ny VD i Eltel

Eltels styrelse har utsett Håkan Kirstein som ny koncernchef och VD i Eltel. Han tillträder sin tjänst den 19 september 2016.

Eltel vinner fem nya kontrakt inom krafttransmission i Finland till ett sammanlagt värde av cirka 18 miljoner euro

Eltel har nyligen tecknat fem nya kontrakt avseende transformatorstationer och luftledningar i Finland med kunderna Fingrid, Caruna och Elenia. Det totala värdet av kontrakten uppgår till cirka 18 miljoner e...

Eltelkoncernen: Delårsrapport januari–juni 2016

Januari–juni 2016. Nettoomsättning 656,6 miljoner euro (546,8), upp 23,0 procent i lokala valutor; organisk nettoomsättning ökade med 3,2 procent*. Operativt EBITA 8,9 miljoner euro (19,2), eller 1,4 ...

Eltels resultat för andra kvartalet 2016 belastas av en avsättning på 10 miljoner euro för ett norskt järnvägsprojekt

Vid leveransinspektioner av ett järnvägsprojekt i Norge har otillfredsställande teknisk kvalitet i utförandet av arbetet identifierats och avsevärda korrigerande arbetsinsatser krävs följaktligen för at...

Eltel vinner krafttransmissionskontrakt i Storbritannien värt nästan 45 miljoner euro

Eltels 50/50 joint venture-bolag Carillion-Eltel i Storbritannien har tecknat ett krafttransmissionskontrakt för projektering, upphandling och byggande av en ny luftledning för National Grid i Storbritannien. D...

Inbjudan till presentation av Eltels delårsrapport för andra kvartalet 2016

Eltel kommer att publicera sin delårsrapport för det andra kvartalet 2016 fredagen den 19 augusti 2016 cirka kl 8:00 svensk tid. Eltels VD Axel Hjärne och CFO Gert Sköld håller en presentation via audi...

Eltels affärsverksamhet för krafttransmission vinner ett kontrakt för Statnett i Norge värt cirka 50 miljoner euro

Eltel har vunnit ett nytt kontrakt för att bygga en 420 kV-kraftledning för Statnett i Finnmark i Norge. Detta är det andra större kontraktet som Eltel tar hem i Norge i år och det bekräftar Eltels ambit...

Juli 2016

Eltel stärker sin position på den tyska marknaden inom mobil kommunikation genom ett nytt ramavtal med Huawei

Sedan nästan tio år har Eltel varit en långsiktig partner för Huawei på flera europeiska marknader. Eltel har nu tecknat ett nytt treårigt ramavtal med Huawei om att modernisera och uppgradera mobilnätet med LT...

Juni 2016

Eltels affärsområde transport & security tecknar underhållsavtal värt 16 miljoner euro med Banedanmark i Danmark

Eltel har tecknat avtal med Banedanmark avsende drift, support och underhåll för nätverksinstallationer och tekniska IT-system. Kontraktsperioden börjar i oktober 2016 och löper under en femårsperiod med o...

Beslut vid Eltel AB:s extra bolagsstämma 2016

Eltel AB höll under måndagen den 20 juni 2016 en extra bolagsstämma på sitt huvudkontor i Bromma, Stockholm.

Vd och koncernchef Axel Hjärne lämnar Eltel

Axel Hjärne, vd och koncernchef, har beslutat sig för att lämna Eltel. Axel Hjärne har arbetat för Eltel i tolv år, och han har varit vd och koncernchef i sju år. Eltel har vuxit kraftigt under den ti...

Maj 2016

Kallelse till extra bolagsstämma i Eltel AB

Aktieägarna i Eltel AB (publ) (“Eltel”) kallas till extra bolagsstämma att äga rum måndagen den 20 juni 2016 klockan 13.00 på bolagets huvudkontor med adress Adolfsbergsvägen 13 i Bromma.

Eltelkoncernen: Delårsrapport januari–mars 2016

Januari–mars 2016. Nettoomsättningen 287,5 miljoner euro (239,0), upp 23,2 procent i lokala valutor*; organisk nettoomsättning minskade med 0,4 procent*. Operativt EBITA 3,2 miljoner euro (5,3), eller 1,1...

Inbjudan till Eltels presentation av delårsrapport för första kvartalet 2016

Eltel kommer att publicera sin delårsrapport för det första kvartalet 2016 onsdagen den 11 maj 2016 cirka kl 8:00 svensk tid. Eltels VD Axel Hjärne och CFO Gert Sköld håller en presentation på engelska kl 10:...

Beslut vid Eltel AB:s årsstämma 2016

Eltel AB höll under måndagen den 2 maj 2016 sin årsstämma 2016 i sitt huvudkontor i Bromma, Stockholm.

Eltel slutför de tyska förvärven av U-SERV och EVB för plattformen inom smarta elmätare

Eltel har slutfört förvärven av U-SERV GmbH och den mätarrelaterade fältverksamheten i EVB Billing und Services GmbH. Genom förvärvet av U-SERV blir Eltel 100% ägare av företaget. Genom transaktionen med EVB,...

Finska Konkurrens- och konsumentverket överklagar marknadsdomstolens beslut

Den 30 mars 2016 förkastade marknadsdomstolen i Finland såsom preskriberat påståendet från finska Konkurrens- och konsumentverket (KKV) om att Eltel skulle ha överträtt konkurrensreglerna. Påstådendet gällde v...

April 2016

Eltel förvärvar en plattform för expansion av smarta mätare i Tyskland

Eltels verksamhet inom eldistribution förvärvar U-SERV – ett bolag som verkar inom elmätning Eltel har idag tecknat avtal om att förvärva U-SERV GmbH, ett företag som verkar inom el- och gasmätning i Tyskla...

Eltel tecknar förnyat avtal om fiberutbyggnad och underhåll för tre år med TDC Group i Danmark till ett värde av cirka 50 miljoner euro

Eltel har, som partner i ett joint venture med två andra företag, tecknat ett förnyat treårigt avtal om att bygga och underhålla fibernätet med TDC Group i Danmark. Värdet på Eltels andel av avtalet är cirk...

Valberedningen i Eltel AB föreslår Gunilla Fransson till ny styrelseledamot och reviderar sitt förslag till årsstämman 2016 angående styrelseledamöter

Valberedningen i Eltel AB har enhälligt beslutat att föreslå Gunilla Frnasson som ny styrelseledamot i Eltel AB. Valberedningen offentliggjorde sina förslag till årsstämman i Eltel AB den 29 mars 2016....

Eltel har publicerat årsredovisningen och bolagsstyrningsrapporten för 2015

Eltel har idag publicerat sin årsredovisning för 2015 på bolagets hemsida https://www.eltelgroup.com/sv/eltel-arsredovisning-2015/. Årsredovisningen finns tillgänglig på svenska och engelska. Den tryck...

Eltel AB emitterar nya C-aktier till kvotvärde

Styrelsen i Eltel AB (publ.) har beslutat att emittera 537 000 C-aktier och att utöva sitt återköpsbemyndigande för att säkerställa Eltels åtaganden avseende det långsiktiga incitamentsprogrammet 2015 ("...

Eltels järnvägs- och vägverksamhet köper Celer Oy – ett signalsystemföretag i Finland

Eltel utökar ytterligare sin verksamhet inom signalsystem för järnväg och förvärvar Celer Oy, ett finskt företag inom signalsystem. Celer är en välkänd aktör på den finska järnvägsmarknaden och har en st...

Mars 2016

Marknadsdomstolen i Finland förkastar påståendet om Eltels överträdelse av konkurrensreglerna såsom preskriberat

Marknadsdomstolen i Finland avfärdar i sitt beslut den 30 mars 2016 påståendet om att Eltel överträtt konkurrensreglerna i sin verksamhet för byggande av kraftledningar i Finland, då ärendet anses preskri...

Korrigering: Kallelse till årsstämma i Eltel AB

Korrigering: Håkan Kirstein är för närvarande styrelseledamot i Axis AB. Håkan Kirstein har tidigare varit t.f. koncernchef i Imtech Nordic AB, verkställande direktör i StatoilHydro Sverige AB och Niscay...

Kallelse till årsstämma i Eltel AB

Aktieägarna i Eltel AB (publ) (”Eltel”) kallas till årsstämma att äga rum måndagen den 2 maj 2016 klockan 10.00 på bolagets huvudkontor med adress Adolfsbergsvägen 13 i Bromma.

Eltels eltransmissionsverksamhet vinner sitt första transformatorstationskontrakt åt Statnett i Norge

Eltel har vunnit ett kontrakt för totalleverans av en ny 420 kV-transformatorstation åt Statnett i Norge. Kontraktet är ytterligare ett viktigt steg för att stärka Eltels ställning på den nordiska markna...

Förändring i sammansättningen av Eltels valberedning

Som en följd av förändring av ägandet i Eltel AB har sammansättningen av Eltels valberedning förändrats. Eltels fyra största aktieägare den 25 februari 2016 var Zeres Capital, Lannebo Fonder AB, Swedbank...

Februari 2016

Eltels hållbarhetsrapport för 2015 är publicerad

Eltel har idag publicerat sin hållbarhetsrapport för 2015.

Eltelkoncernen: Bokslutskommuniké januari–december 2015

Januari–december 2015. Nettoomsättningen 1 254,9 miljoner euro (1 242,1), upp 2,9 procent vid jämförbara valutakurser*, organisk nettoomsättning upp 4,5 procent*. Operativt EBITA 62,2 miljoner euro (61,3...

Eltel vinner två stora kontrakt inom kraftöverföring i Polen till ett värde av ungefär EUR 25 miljoner

Eltel har tecknat två kontrakt med den polska kraftnätsoperatören PSE S.A. för ombyggnad av två högspänningsstationer i regionerna Jasiniec och Joachimow i Polen. Värdet på de två kontrakten är ungefä...

Inbjudan till Eltels presentation av bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet 2015

Eltel kommer att publicera sin bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet 2015 fredagen den 19 februari 2016 cirka kl 08:00 svensk tid. Eltels VD Axel Hjärne och CFO Gert Sköld håller en pre...

Januari 2016

Eltels affärsverksamhet för fast telekommunikation tecknar nytt treårigt ramavtal med DNA i Finland värt 15 miljoner euro

Eltel har tecknat ett nytt treårigt ramavtal med den finska teleoperatören DNA. Det nya avtalet kommer att öka Eltels marknadsandel i Finland avseende den fasta telekommunikationsverksamheten. Värdet på ...

Eltels verksamhet inom kraftöverföring vinner ett kontrakt för två transformatorstationer för E.ON i Sverige till ett värde av 13 miljoner euro

Eltel har vunnit ett kontrakt för en helrenovering av två transformatorstationer, Söderåsen och Mörarp, tillhörande E.ON Elnät Sverige AB. Värdet på kontraktet uppgår till cirka 13 miljoner euro. Kontrakte...

December 2015

Eltels verksamhet inom kraftdistribution vinner kontrakt på installation av cirka 300 000 nya smarta mätare med Soria-konsortiet i Norge

Eltel har tecknat avtal avseende en uppskattad installationsvolym på 282 000 nya smarta mätare med Soria-konsortiet i Norge. Det är det tredje stora kontraktet på smarta mätare för Eltel i Norge under...

Eltels kommunikationsverksamhet förnyar två stora ramavtal i Finland

Eltel har erhållit förnyelse av två ramavtal med en finsk teleoperatör. Avtalet omfattar tjänster i både mobila och fasta telenät i Finland. Dessa omfattande avtal är en fortsättning på de kontrakterade tjänster ...

Eltels väg- och järnvägsverksamhet tecknar treårigt underhållsavtal till ett värde av cirka 10 miljoner euro med danska Sund & Bælt

Eltel har tecknat ett avtal med Sund & Bælt Holding A/S om underhåll av järnvägssystemet på Stora Bältbron och Öresundsbanan. Avtalsperioden börjar i april 2016 och löper under en treårsperiod med en op...

November 2015

Eltel vinner två stora kraftledningskontrakt i Polen till ett värde av cirka 26 miljoner euro

Eltel Networks Energetyka SA, ett polskt dotterbolag inom Eltel AB, har tecknat ett kontrakt avseende ett projekt för en luftburen kraftledning med den polska kraftnätsoperatören PSE S.A. Därutöver har ...

Eltelkoncernen – Delårsrapport januari–september 2015

Januari–september 2015. Nettoomsättningen 857,6 miljoner euro (889,8), ned 3,6 procent*, organisk nettoomsättning upp 3,1 procent*. Operativt EBITA** 41,7 miljoner euro (43,6), eller 4,9 procent av net...

Eltel tecknar treårigt ramavtal med Huawei i Tyskland inom mobil kommunikation

Eltel har tecknat ett ramavtal på tre år med Huawei. Avtalet avser implementering av LTE-teknologin och moderniseringar av mobilnätet för en av de större tyska mobiloperatörerna. Värdet av ramavtalet uppska...

Inbjudan till Eltels presentation av Q3-delårsrapport 2015

Eltel kommer att publicera sin delårsrapport för det tredje kvartalet 2015, torsdagen den 19 november 2015 cirka kl 07:30 svensk tid. Eltels VD Axel Hjärne och CFO Gert Sköld håller en presentation på e...

Eltels eldistribution tecknar kontrakt med Kamstrup värt 20 miljoner euro för DONG Energys lansering av smarta elmätare i Danmark

Eltel har tecknat ett kontrakt med Kamstrup A/S, i dess projekt med DONG Energy, avseende installation av smarta elmätare för eldistribution. Projektet kommer bli den största utbyggnaden hittills av sm...

Eltels nyförvärvade norska bolag Vete tecknar fyraårigt ramavtal med Jernbaneverket i Norge

Eltels nyförvärvade bolag Vete Signaltjenester AS i Norge har tecknat ett fyraårigt ramavtal med Jernbaneverket. De kontrakterade områdena avser Region Midt och Region Nord och avtalsperioden är 2016-2019. Det ...

Eltels valberedning inför årsstämma 2016

Valberedningen i Eltel AB består av företrädare för de fyra största aktieägarna som var registrerade i bolagets aktieägarförteckning den 31 augusti 2015.

Oktober 2015

Eltels väg- och järnvägsverksamhet vinner ett tvåårigt projektavtal i Sverige

Eltel har vunnit ett projektavtal i sin svenska järnvägsverksamhet. Projektet kommer att öka kapaciteten för 10-minuterstrafik på järnvägen och tillgänglighetsanpassa anläggningen på Roslagsbanan i norra d...

Eltel vinner fem kontrakt för väg och järnväg i Norden till ett sammanlagt värde om 15 miljoner euro

Eltel har vunnit fem kontrakt inom väg- och järnvägsektorn i Danmark, Sverige och Finland. Kontrakten avser leveranser av elektrifiering, kommunikation, signal- och säkerhetssystem. Värdet av kontrakten uppg...

Eltel köper ett signalföretag inom Rail&Road-verksamheten i Norge

Eltel har kommit överens om att förvärva VETE Signaltjenester AS i Norge. VETE, som erbjuder tjänster inom järnvägssignalering, är en erkänd aktör med en stark position på den norska järnvägsm...

September 2015

Stort deltagande i Eltel incitaments-program LTIP 2015

På Eltels bolagsstämma i maj 2015 beslutades det att införa ett långsiktigt incitamentsprogram "LTIP 2015" för nyckelpersoner i Eltel koncernen. Teckningsperioden för programmet ägde rum i augusti 2015. ...

Eltel och Caruna tecknar ramavtal om 50 miljoner euro för kablifieringsprojekt i Finland

Eltel och Caruna har tecknat ett ramavtal om att förbättra kraftdistributionsnätet i sydvästra Finland. Förbättringarna i näten för mellanhög spänning kommer att genomföras under de kommande tre åren. ...

Eltel tecknar finskt företagscertifikatsprogram för 100 miljoner euro

Eltel AB har tecknat ett finskt företagscertifikatprogram för 100 miljoner euro, vilket underlättar utgivning av företagscertifikat med löptider mindre än ett år för rörelsekapital och andra kortsiktiga finansie...

Eltel slutför idag uppköpet av Eltel Sønnico i Norge

Eltel meddelade den 21 augusti 2015 att den norska konkurrensmyndigheten har godkänt Eltels förvärv av Umoes aktier, vilket gör Eltel till ensam ägare av Eltel Sønnico AS. Då alla villkor nu är uppfyll...

Augusti 2015

Norska konkurrensmyndigheten godkänner Eltel-transaktion

Den norska konkurrensmyndigheten har gett sitt godkännande till samgåendet mellan Eltel Networks AS och Eltel Sønnico AS. Detta innebär att ett av villkoren är uppfyllt för genomförandet av Eltels förvär...

Eltelkoncernen delårsrapport januari–juni 2015

April–juni 2015. Nettoomsättningen 307,8 miljoner euro (299,8), 2,7 procent uppgång. Organisk tillväxt* var 11,8 procent.

Mikael Johansson utsedd till Vice President Strategy i Eltelkoncernen

Mikael Johansson har utsetts till Vice President Strategy i Eltelkoncernen. Han blir också medlem av koncernledningen. Mikael började på Eltel 2010 och kommer senast från rollen som ansvarig för strategiska utve...

Ingela Ulfves ny chef för kommunikation och IR på Eltel

Ingela Ulfves har utsetts till IR- (Investor Relations) och Kommunikationchef för Eltelkoncernen. Hon blir medlem av koncernledningen.

Inbjudan till Eltels presentation av Q2-rapport 2015

Eltel publicerar sin rapport för det andra kvartalet 2015, torsdagen den 20 augusti 2015 kl 07.30. Samma dag kl 12.00 håller Eltels VD Axel Hjärne och CFO Gert Sköld en presentation på engelska på Summi...

Eltel köper ut sin JV-partner i Norge

Eltel har kommit överens om att förvärva den andra hälften av aktierna i joint venture-bolaget Eltel Sønnico AS i Norge från sin partner Umoe för 265 miljoner norska kronor. Eltel Sønnico AS bildades i börja...

Juli 2015

Eltel vinner förnyat ramavtal med Orange Polska S.A.

Eltel har vunnit en upphandling som innebär en treårig förnyelse av ett ramavtal med Orange Polska SA (tidigare Telekomunikacja Polska S.A. - en nationell teleoperatör) som omfattar 12 av 33 geografiska tel...

Eltels nya förvärv Edi.Son vinner ett kraftledningskontrakt i Tyskland

Eltels nyförvärvade företag Edi.Son har vunnit ett 380 kV kraftledningskontrakt med Amprion GmbH i Tyskland. Edi.Son kommer att bygga sju kilometer av den nya linjen mellan Rommerskirchen och Sechtem. De...

Juni 2015

Eltel tecknat ett nytt långsiktigt avtal med SL

SL, AB Storstockholms Lokaltrafik, har valt Eltel som underhållspartner på Lidingöbanan och Spårväg City, två av Stockholms centrala spårbundna linjer. Kontraktets startdatum är i början av 2016 och löpe...

Eltel vinner ett nytt långsiktigt avtal med E.ON inom eldistribution i Sverige

E.ON har valt Eltel som sin huvudleverantör av tjänster för sitt eldistributionsnät i två regioner i Sverige. Värdet av kontraktet uppgår till cirka 46 miljoner euro med en kontraktslängd på fyra år, med ...

Maj 2015

Nya arbetstagarrepresentanter till Eltel styrelse

Eltel AB höll på tisdagen den 19 maj, 2015 sin första bolagsstämma som börsnoterat bolag. Från Eltels fackföreningar kommunicerades det att man utsett två arbetstagarrepresentanter och två suppleanter som komm...

Kommuniké från 2015 års årsstämma i Eltel AB

Eltel AB höll under tisdagen den 19 maj 2015 sin första årsstämma som börsnoterat bolag varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

DONG i Danmark har valt Eltel som en av sina långsiktiga partners för kraftdistribution

DONG Energy har valt Eltel i samarbete med Nordkysten (NK) - en exklusiv partner för anläggningsarbeten - som en av två distriktsoperatörer för tjänster avseende DONG Energy El Distribution. Uppdraget inklu...

Eltels delårsrapport januari–mars 2015

Nettoomsättningen uppgick till 239 miljoner euro (259), en nedgång med 7,8 procent. Vid jämförbara valutakurser minskade nettoomsättningen med 5,8 procent. Exklusive verksamheten inom affärssegmentet Commu...

Valberedningen i Eltel ABs föreslår Rada Rodriguez till ny styrelseledamot och reviderar sitt förslag till årsstämman 2015 angående styrelseledamöter

Valberedningen i Eltel AB har enhälligt beslutat att föreslå Rada Rodriguez som ny styrelseledamot i Eltel AB. Valberedningen offentliggjorde sina förslag till årsstämman i Eltel AB den 20 april 2015....

Inbjudan till Eltels presentation av Q1-rapport 2015

Eltel publicerar sin rapport för det första kvartalet 2015, tisdagen den 19 maj 2015 kl 08.00. Samma dag kl 12.00 håller Eltels VD Axel Hjärne och CFO Gert Sköld en presentation på engelska på Summit T-hous...

Eltel vinner ytterligare en stor order på smarta elmätare i Norge

Det norska energiföretaget Skagerak Nett AS har valt Eltel som partner i sitt installationsprojekt för smarta elmätare. Projektet som omfattar 180.000 mätare kommer löpa fram till år 2019.

April 2015

Eltels årsredovisning för 2014 publicerad

Eltel har publicerat årsredovisningen för 2014. I årsredovisningen har Eltel introducerat nya namn, som bättre speglar bolagets erbjudande av tjänster, för en del av bolagets verksamhetssegment och affär...

Årsstämma i Eltel AB (publ) den 19 maj 2015

Aktieägarna i Eltel AB (publ) (”Eltel”) kallas till årsstämma att äga rum tisdagen den 19 maj 2015 klockan 15.00 på bolagets huvudkontor med adress Adolfsbergsvägen 13 i Bromma.

Eltel och Hafslund tecknar det största norska kontraktet för utbyggnad av smarta elmätare

Eltel och Hafslund Nett tillkännager idag undertecknandet av det hittills största norska kontraktet för installation av smarta elmätare. Kontraktet omfattar 630 000 mätare för direktavläsning som ska in...

Mars 2015

Eltel gör ett förvärv i Tyskland

...

Februari 2015

Antal aktier och röster i Eltel

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETSDISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR...

Bokslutskommuniké januari–december 2014

Oktober–december 2014 Nettoomsättningen uppgick till 352,3 miljoner euro (345,8), en uppgång med 1,9 procent. Vid jämförbara valutakurser ökade nettoomsättningen med 4,5 procent. Operativ EBITA* uppgick...

Eltels valberedning inför årsstämma 2015

Baserat på de kända ägarförhållandena i Eltel per den 13 februari 2015 har en valberedning utsetts inför årsstämman 2015.

Utnyttjande av övertilldelningsoption i Eltel

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETSDISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR...

Inbjudan till Eltels presentation av delårsrapport

Eltel kommer att publicera sin bokslutskommuniké för 2014 och delårsrapport för det fjärde kvartalet 2014, fredagen den 20 februari 2015 kl 07.30. Samma dag kl 12.00 håller Etels VD Axel Hjärne och CF...

Erbjudandepriset för Eltels börsintroduktion fastställt till 68 kronor per aktie – handeln på Nasdaq Stockholm inleds idag

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETSDISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR...

Januari 2015

Eltel offentliggör prospekt och prisintervall i erbjudandet i samband med börsintroduktionen på Nasdaq Stockholm

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETSDISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR...

Eltel tecknar långsiktigt avtal med TeliaSonera

Eltel har tecknat ett nytt 5-årigt ramavtal med TeliaSonera som täcker Norden och Baltikum. Det nya avtalet stärker det nära samarbetet mellan Eltel och TeliaSonera, vilket innebär en förnyelse av tidig...

Eltel Power Transmission har tecknat ett avtal om nybyggnad av 110 kV transformatorstation i Finland

Eltel Power Transmission har tecknat ett avtal om nybyggnad av 110 kV transformatorstation med Fingrid i Finland.

Eltel vinner ny affär med Försvarsmakten via FMV

Eltel har vunnit ett nytt uppdrag via ramavtal med Försvarets Materialverk att producera mobila stabsplatser åt försvarsmaktens insatsorganisation. Uppdraget omfattar 140 s.k. ”funktionsobjekt” för le...

Eltel avser att noteras på Nasdaq Stockholm

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETSDISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR...

December 2014

Eltel Power Transmission vinner kontrakt avseende en 380 kV transformatorstation i Tyskland

Eltel gör lyckosam inbrytning i Tyskland genom en order från transmissionsoperatören 50Hertz Transmission GmbH avseende installation av en 380 kV transformatorstation. Leveransen omfattar konstruktion, up...

Eltel har tecknat kraftledningsavtal med Fingrid

Eltel och Fingrid har tecknat ett avtal om byggande av en 110 kV- och 400 kV-kraftledning mellan Kalajoki och Siikajoki i västra Finland.

Eltel Networks tecknar avtal värt 43,6 miljoner EUR inom Power i Polen

Eltels polska dotterbolag Eltel Networks Olsztyn har tecknat ett avtal med operatören PSE SA i Polen avseende krafttransmission. Projektet omfattar modernisering och utveckling av en 400/220kV transformatorstation ...

November 2014

Eltel fortsätter att stärka sin plattform inom Rail och Road-verksamheten

Förutom att ha vunnit och genomfört nya projekt i Rail-sektorn har Eltel även utökat sin personal inom området. Nyligen övertog Eltel personalen från KT Electrotech AS i Danmark, ett företag specialiserat på att ...

Eltelstyrt konsortium tecknar avtal om 75 miljoner euro i Polen

Eltel Networks Olsztyn, Eltel Group Corporations polska dotterbolag, har tillsammans med två samarbetspartners tecknat ett avtal med stamnätsoperatören PSE i Polen avseende byggnation av en transmissionsledning. De...

Oktober 2014

Finska Konkurrens- och konsumentverket tar Eltel till marknadsdomstolen

Det finska Konkurrens- och konsumentverket (KKV) anser att Eltel gjort sig skyldig till till överträdelse av konkurrensreglerna i samband med ett uppdrag att bygga kraftledningar i Finland och har idag g...