Pressmeddelanden

Mars 2019

Tillägg till Eltels finansieringsavtal

Eltel har tecknat en överenskommelse med sina banker om ett tillägg till sitt befintliga finansieringsavtal som löper ut i slutet av första kvartalet 2021. Tillägget inkluderar reviderade finansiella kove...

Februari 2019

Eltelkoncernen: Bokslutskommuniké januari-december 2018

Oktober–december 2018 Nettoomsättning 330,9 miljoner euro (374,2). Total tillväxt -11,6 % och organisk tillväxt* inom Power och Communication -5.1 % Operativt EBITA** 2,9 miljoner euro (2,2) och oper...

Inbjudan till Eltels presentation av bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet 2018

Eltel kommer att publicera sin bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet 2018 torsdagen den 14 februari 2019 cirka kl. 08:00 svensk tid. Eltels VD Casimir Lindholm och CFO Petter Traaholt kom...

Januari 2019

Antal aktier och röster i Eltel AB

Idag, per den 31 januari 2019, uppgår det totala antalet aktier i Eltel till 157 499 081, och det totala antalet röster i bolaget till 156 734 081.

Eltel förnyar treårigt ramavtal för telekom i Finland värt cirka 39 miljoner euro

Eltels telekommunikationsverksamhet i Finland har förnyat ett treårigt ramavtal med den finska telekomleverantören DNA som täcker fasta nätverksservicetjänster. Uppdraget är värt cirka 39 miljoner euro....

Förändring i Eltels koncernledning

Elin Otter har utsetts till ny medlem av Eltels koncernledning från den 1 januari 2019. Elin anställdes i juni 2018 som Kommunikationschef för Eltel AB.