Bolagsstämmor

Årsstämma 2019

Eltels årsstämma för räkenskapsåret 2018 kommer att äga rum den 7 maj 2019. Aktieägare som önskar lägga fram förslag till valberedningen inför årsstämman 2019 uppmanas att skicka in dem till valberedning...

Extra bolagsstämma 17 september 2018

Eltel AB (publ) höll under måndagen den 17 september en extra bolagsstämma på sitt huvudkontor i Bromma, Stockholm.

Årsstämma 2018

Eltel AB:s årsstämma 2018 ägde rum den 9 maj 2018.

Årsstämma 2017

Årsstämman i Eltel AB ägde rum den 1 juni 2017.

Extra bolagsstämma 20 juni 2016

Extra bolagsstämma i Eltel AB ägde rum den 20 juni 2016.

Årsstämma 2016

Eltels årsstämma 2016 ägde rum den 2 maj 2016.

Årsstämma 2015

Årsstämman i Eltel AB ägde rum den 19 maj 2015.