Bolagsstämmor

Årsstämma 2018

Eltel AB:s årsstämma 2018 ägde rum den 9 maj 2018.

Årsstämma 2017

Årsstämman i Eltel AB ägde rum den 1 juni 2017.

Extra bolagsstämma 20 juni 2016

Extra bolagsstämma i Eltel AB ägde rum den 20 juni 2016.

Årsstämma 2016

Eltels årsstämma 2016 ägde rum den 2 maj 2016.

Årsstämma 2015

Årsstämman i Eltel AB ägde rum den 19 maj 2015.