Bolagsstämmor

Årsstämma 2021

Aktieägarna i Eltel AB (publ) (org.nr 556728-6652) (“Eltel”) kallas härmed till årsstämma den 5 maj 2021 klockan 16.00. Åtgärder med anledning av covid-19-pandemin Som en försiktighetsåtgärd med anlednin...

Årsstämma 2020

Eltel AB (publ) årsstämma ägde rum den den 4 maj 2020 klockan 14.00. Protokollet vid årsstämman inklusive bilagor finns nedladdningsbart nedan.

Årsstämma 2019

Eltel AB:s årsstämma ägde rum den 7 maj 2019 klockan 14.00 på Scandic Alvik, Gustavslundsvägen 153, våning 5, 167 51 Bromma. Protokollet vid årsstämman inklusive bilagor finns nedladdningsbart nedan....

Extra bolagsstämma 17 september 2018

Eltel AB (publ) höll under måndagen den 17 september en extra bolagsstämma på sitt huvudkontor i Bromma, Stockholm.

Årsstämma 2018

Eltel AB:s årsstämma 2018 ägde rum den 9 maj 2018.

Årsstämma 2017

Årsstämman i Eltel AB ägde rum den 1 juni 2017.

Extra bolagsstämma 20 juni 2016

Extra bolagsstämma i Eltel AB ägde rum den 20 juni 2016.

Årsstämma 2016

Eltels årsstämma 2016 ägde rum den 2 maj 2016.

Årsstämma 2015

Årsstämman i Eltel AB ägde rum den 19 maj 2015.