Valberedningar

Valberedning för årsstämman 2021

I enlighet med instruktionen för Eltel AB:s valberedning ska bolaget ha en valberedning bestående av en företrädare för var och en av de fyra största aktieägarna, som är registrerad hos Euroclear Sweden ...

Valberedning för årsstämman 2020

I enlighet med instruktionen för Eltel AB:s valberedning ska bolaget ha en valberedning bestående av en företrädare för var och en av de fyra största aktieägarna, som är registrerad hos Euroclear Sweden ...

Valberedning för årsstämman 2019

I enlighet med instruktionen för Eltel AB:s valberedning ska bolaget ha en valberedning bestående av en företrädare för var och en av de fyra största aktieägarna, som är registrerad hos Euroclear Sweden ...

Valberedning för årsstämman 2018

I enlighet med instruktionen för Eltel AB:s valberedning ska bolaget ha en valberedning bestående av en företrädare för var och en av de fyra största aktieägarna, som är registrerad hos Euroclear Sweden ...

Valberedning för årsstämman 2017

Som en följd av förändring av ägandet i Eltel AB på januari har sammansättningen av Eltels valberedning förändrats. Per den 31 januari 2017 var de fem största aktieägarna i Eltel: Zeres Capital, Solero Lu...

Valberedning för årsstämman 2016

Enligt instruktionen för valberedningen är huvudregeln att valberedningen ska ha fyra (4) ledamöter. Instruktionen för valberedningen följer Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedning för årsstämman 2015

Baserat på de kända ägarförhållandena i Eltel per den 13 februari 2015 har en valberedning utsetts inför årsstämman 2015.