Styrelse

Eltels styrelse har det yttersta ansvaret för den juridiska och operativa ledningen av bolaget. Styrelsen har befogenhet att leda och övervaka bolagets verksamhet.

Eltels styrelseledamöter är:

Ulf Mattsson, Ordförande

Styrelseordförande sedan 2017 Född 1964

Utbildning
Civilekonom

Styrelseutskott
Ordförande i ersättningsutskottet

Övriga uppdrag
Styrelseordförande i VaccinDirekt i Sverige AB och Lideta AB. Styrelseledamot i Addtech AB, Oras Invest Oy och Priveq V AB.
Rådgivare i EQT och PJT Partners.

Innehav av aktier i Eltel per den 31 december 2018
Äger 69 000 aktier.

Mikael Aro

Styrelseledamot sedan 2018 Född 1965

Utbildning
eMBA

Styrelseutskott

Övriga uppdrag
Senior Industry Expert på Triton.
Styrelseordförande i Glamox AS Norge och Flokk AS Norge. Styrelseledamot i Nokas AS Norge och Finnish National Theatre.

Innehav av aktier i Eltel per den 31 december 2018
Äger 50 000 aktier.

Håkan Dahlström

Styrelseledamot sedan 2017 Född 1962

Utbildning
Civilingenjör, MSc. i Digital Technology

Styrelseutskott
Ledamot i ersättningsutskottet

Övriga uppdrag
VD Tieto Sverige AB och Executive Vice President, Technology Services and Modernization på Tieto Corporation.
Styrelseledamot i IT&Telekom­företagen och i IVA Näringslivsråd.

Innehav av aktier i Eltel per den 1 september 2018
Äger 75 597 aktier.

Gunilla Fransson

Styrelseledamot sedan 2016 Född 1960

Utbildning
Civilingenjör, Tech.Lic. kemiteknik

Styrelseutskott
Ordförande i revisionsutskottet

Övriga uppdrag
Styrelseordförande i NetInsight AB. Styrelseledamot i Trelleborg AB, Nederman AB och Enea AB.

Innehav av aktier i Eltel per den 31 december 2018

Ulf Lundahl

Styrelseledamot sedan 2014 Född 1952

Utbildning
Civilekonom och jur.kand.

Styrelseutskott
Ledamot i ersättningsutskottet

Övriga uppdrag
Styrelseordförande i Attendo AB, Ramirent PLC, Fidelio Capital och Handelsbanken Regional Bank Stockholm. Styrelseledamot i Indutrade AB, Nordstjernan Kredit AB och Holmen AB.

Innehav av aktier i Eltel per den 31 december 2018

Markku Moilanen

Styrelseledamot sedan 2017 Född 1961

Utbildning
Tekn. dr

Styrelseutskott

Övriga uppdrag
Executive Director på Ramboll Group samt COO för Norra Europa.

Innehav av aktier i Eltel per den 31 december 2018

Joakim Olsson

Styrelseledamot sedan 2018 Född 1965

Utbildning
MBA och civilingenjör

Styrelseutskott
Ledamot i revisionsutskottet

Övriga uppdrag
Senior Industry Expert på Triton.
Styrelseordförande i Seves Group S.á r.l.

Innehav av aktier i Eltel per den 31 december 2018

Roland Sundén

Styrelseledamot sedan 2018 Född 1953

Utbildning
Civilingenjör, Mech. Eng.

Styrelseutskott

Övriga uppdrag
Medlem i Cargotecs ledningsgrupp.

Innehav av aktier i Eltel per den 31 december 2018
Äger 50 000 aktier.

Hans von Uthmann

Styrelseledamot sedan 2017 Född 1958

Utbildning
MBA

Styrelseutskott
Ledamot i revisionsutskottet

Övriga uppdrag
Styrelseordförande i Netcontrol Oy, FEAB (Falbygdens Energi AB) och Springtime Group AB. Styrelseledamot i Veidekke ASA, GIH och SOK.

Innehav av aktier i Eltel per den 31 december 2018
Äger 10 000 aktier.

Arbetstagarledamöter:

Jonny Andersson

Ledamot i styrelsen sedan 2015. Arbetstagarrepresentant. Född 1978

Ordförande i Sekos klubbstyrelse på Eltel Sverige sedan 2012.

Andra uppdrag

Innehav av aktier i Eltel per den 31 december 2018

Krister Andersson

Styrelsesuppleant sedan 2015. Arbetstagarrepresentant. Född 1964

Andra uppdrag
Styrelseledamot i akademikerföreningen på Eltel Sverige.

Innehav av aktier i Eltel per den 31 december 2018

Björn Ekblom

Ledamot i styrelsen sedan 2015. Arbetstagarrepresentant. Född 1976

Ordförande i Unionens riksklubb på Eltel Sverige sedan 2010

Andra uppdrag
Ledamot i Unionens förbundsstyrelse sedan 2011.

Innehav av aktier i Eltel per den 31 december 2018
Äger 3 500 aktier.

Ninni Stylin

Suppleant i styrelsen sedan 2015. Arbetstagarrepresentant. Född 1982

Andra uppdrag
Ledamot i styrelsen för Unionenklubben på Eltel Sverige.

Innehav av aktier i Eltel per den 31 december 2018

Dela

Eltel AB POB 126 23, SE-112 92 Stockholm, Sweden

Tel. +46 8 585 376 00 | E-post: info@eltelnetworks.com