Styrelse

Eltels styrelse har det yttersta ansvaret för den juridiska och operativa ledningen av bolaget. Styrelsen har befogenhet att leda och övervaka bolagets verksamhet.

Eltels styrelseledamöter är:

Ulf Mattsson, Ordförande

Styrelseordförande sedan 2017 Född 1964

Utbildning
Civilekonom

Styrelseutskott
Ordförande i strategiutskottet

Övriga uppdrag
Styrelseordförande i VaccinDirekt i Sverige AB och Lideta AB. Styrelseledamot i Addtech AB, Oras Invest Oy och Priveq V AB.
Rådgivare i EQT och PJT Partners.

Innehav av aktier i Eltel per den 31 december 2018
Äger 69 000 aktier.

Mikael Aro

Styrelseledamot sedan 2018 Född 1965

Utbildning
eMBA

Styrelseutskott
Ledamot i strategiutskottet

Övriga uppdrag
Senior Industry Expert på Triton.
Styrelseordförande i Glamox AS Norge och Flokk AS Norge. Styrelseledamot i Nokas AS Norge och Finnish National Theatre.

Innehav av aktier i Eltel per den 31 december 2018
Äger 50 000 aktier.

Håkan Dahlström

Styrelseledamot sedan 2017 Född 1962

Utbildning
Civilingenjör, MSc. i Digital Technology

Styrelseutskott
Ledamot i ersättningsutskottet

Övriga uppdrag
VD Tieto Sverige AB och Executive Vice President, Technology Services and Modernization på Tieto Corporation.
Styrelseledamot i IT&Telekom­företagen och i IVA Näringslivsråd.

Innehav av aktier i Eltel per den 1 september 2018
Äger 75 597 aktier.

Gunilla Fransson

Styrelseledamot sedan 2016 Född 1960

Utbildning
Civilingenjör, Tech.Lic. kemiteknik

Styrelseutskott
Ordförande i revisionsutskottet

Övriga uppdrag
Styrelseordförande i NetInsight AB. Styrelseledamot i Trelleborg AB, Nederman AB och Enea AB.

Innehav av aktier i Eltel per den 31 december 2018

Ulf Lundahl

Styrelseledamot sedan 2014 Född 1952

Utbildning
Civilekonom och jur.kand.

Styrelseutskott
Ledamot i ersättningsutskottet

Övriga uppdrag
Styrelseordförande i Attendo AB, Fidelio Capital och Handelsbanken Regional Bank Stockholm. Styrelseledamot i Indutrade AB, Nordstjernan Kredit AB och Holmen AB.

Innehav av aktier i Eltel per den 31 december 2018

Markku Moilanen

Styrelseledamot sedan 2017 Född 1961

Utbildning
Tekn. dr

Styrelseutskott
Ledamot i revisionsutskottet

Övriga uppdrag
Executive Director på Ramboll Group samt COO Norra Europa och USA.

Innehav av aktier i Eltel per den 31 december 2018

Joakim Olsson

Styrelseledamot sedan 2018 Född 1965

Utbildning
MBA och civilingenjör

Styrelseutskott
Ledamot i revisionsutskottet

Övriga uppdrag
Senior Industry Expert på Triton.
Styrelseordförande i Seves Group S.á r.l. och och styrelseledamot i Logstor A/S.

Innehav av aktier i Eltel per den 31 december 2018

Roland Sundén

Styrelseledamot sedan 2018 Född 1953

Utbildning
Civilingenjör, Mech. Eng.

Styrelseutskott
Ledamot i strategiutskottet

Övriga uppdrag

Innehav av aktier i Eltel per den 31 december 2018
Äger 50 000 aktier.

Hans von Uthmann

Styrelseledamot sedan 2017 Född 1958

Utbildning
MBA

Styrelseutskott
Ordförande i ersättningsutskottet

Övriga uppdrag
Styrelseordförande i Netcontrol Oy och FEAB (Falbygdens Energi AB). Styrelseledamot i Veidekke ASA, GIH och SOK.

Innehav av aktier i Eltel per den 31 december 2018
Äger 10 000 aktier.

Arbetstagarledamöter:

Jonny Andersson

Ledamot i styrelsen sedan 2015. Arbetstagarrepresentant. Född 1978

Ordförande i Sekos klubbstyrelse på Eltel Sverige sedan 2012.

Andra uppdrag

Innehav av aktier i Eltel per den 31 december 2018

Krister Andersson

Styrelsesuppleant sedan 2015. Arbetstagarrepresentant. Född 1964

Andra uppdrag
Styrelseledamot i akademikerföreningen på Eltel Sverige.

Innehav av aktier i Eltel per den 31 december 2018

Björn Ekblom

Ledamot i styrelsen sedan 2015. Arbetstagarrepresentant. Född 1976

Ordförande i Unionens riksklubb på Eltel Sverige sedan 2010

Andra uppdrag

Innehav av aktier i Eltel per den 31 december 2018
Äger 3 500 aktier.

Ninni Stylin

Suppleant i styrelsen sedan 2015. Arbetstagarrepresentant. Född 1982

Andra uppdrag
Ledamot i styrelsen för Unionenklubben på Eltel Sverige.

Innehav av aktier i Eltel per den 31 december 2018

Dela

Eltel AB POB 126 23, SE-112 92 Stockholm, Sweden

Tel. +46 8 585 376 00 | E-post: info@eltelnetworks.com