Styrelse

Eltels styrelse har det yttersta ansvaret för den juridiska och operativa ledningen av bolaget. Styrelsen har befogenhet att leda och övervaka bolagets verksamhet.

Eltels styrelseledamöter är:

Ulf Mattsson, Ordförande

Styrelseordförande sedan 2017 Född 1964

Utbildning
Civilekonom

Övriga uppdrag
Styrelseordförande i Crem International. Styrelseledamot i Addtech AB, Oras Invest Oy och Priveq V AB.

Styrelseutskott
Ordförande i ersättningsutskottet

Innehav av aktier och optioner i Eltel per den 31 december 2017

Håkan Dahlström

Styrelseledamot sedan 2017 Född 1962

Utbildning
Civilingenjör, MSc. i Digital Technology

Övriga uppdrag
VD Tieto Sverige AB och Executive Vice President, Technology Services and Modernization på Tieto Corporation.

Styrelseutskott
Ledamot i ersättningsutskottet

Innehav av aktier och optioner i Eltel per den 31 december 2017

Gunilla Fransson

Styrelseledamot sedan 2016 Född 1960

Utbildning
Civilingenjör, fil.lic. i kemiteknik

Övriga uppdrag
Styrelseledamot i Trelleborg AB, NetInsight AB, Nederman AB, Enea AB, Permobil AB och ProOpti AB. VD och delägare för Novare Peritos.

Styrelseutskott
Ordförande i revisionsutskottet

Innehav av aktier och optioner i Eltel per den 31 december 2017

Ulf Lundahl

Styrelseledamot sedan 2014 Född 1952

Utbildning
Fil.kand. i företagsekonomi samt juristexamen

Övriga uppdrag
Styrelseordförande i Attendo AB, Ramirent PLC, Fidelio Capital och Handelsbanken Regional Bank Stockholm. Styrelseledamot i Indutrade AB och Holmen AB.

Styrelseutskott
Ledamot i ersättningsutskottet

Innehav av aktier och optioner i Eltel per den 31 december 2017

Markku Moilanen

Styrelseledamot sedan 2017 Född 1961

Utbildning
Tekn. dr

Övriga uppdrag
Executive Director på Ramboll Group samt COO för Norra Europa.

Styrelseutskott

Innehav av aktier och optioner i Eltel per den 31 december 2017

Mikael Moll

Styrelseledamot sedan 2017 Född 1982

Utbildning
Civilekonom

Övriga uppdrag
Partner i Zeres Capital.
Styrelseledamot i Zeres Capital Partners AB och ZC Advisory AB.

Styrelseutskott
Ledamot i revisionsutskottet 

Innehav av aktier och optioner i Eltel per den 31 december 2017

Hans von Uthmann

Styrelseledamot sedan 2017 Född 1958

Utbildning
MBA

Övriga uppdrag
Styrelseordförande i FEAB (Falbygdens Energi AB) och Springtime Group AB. Styrelseledamot i Veidekke ASA, Skangas AS, GIH och SOK.

Styrelseutskott
Ledamot i revisionsutskottet

Innehav av aktier och optioner i Eltel per den 31 december 2017
Äger 10 000 aktier och inga optioner i Eltel.

Arbetstagarledamöter:

Jonny Andersson

Ledamot i styrelsen sedan 2015. Arbetstagarrepresentant. Född 1978

Ordförande i Sekos klubbstyrelse på Eltel Sverige sedan 2012.

Andra uppdrag
Ledamot i Seko Södras styrelse. 

Innehav av aktier och optioner i Eltel per den 31 december 2017

Krister Andersson

Styrelsesuppleant sedan 2015. Arbetstagarrepresentant. Född 1964

Andra uppdrag
Styrelseledamot i akademikerföreningen på Eltel Sverige.

Innehav av aktier och optioner i Eltel per den 31 december 2017

Björn Ekblom

Ledamot i styrelsen sedan 2015. Arbetstagarrepresentant. Född 1976

Ordförande i Unionens riksklubb på Eltel Sverige sedan 2010.

Andra uppdrag
Ledamot i Unionens förbundsstyrelse sedan 2011.

Innehav av aktier och optioner i Eltel per den 31 december 2017
Äger 3 500 aktier och inga optioner i Eltel.

Ninni Stylin

Suppleant i styrelsen sedan 2015. Arbetstagarrepresentant. Född 1982

Andra uppdrag
Ledamot i styrelsen för Unionenklubben på Eltel Sverige.

Innehav av aktier och optioner i Eltel per den 31 december 2017

Dela

Eltel AB POB 126 23, SE-112 92 Stockholm, Sweden

Tel. +46 8 585 376 00 | E-post: info@eltelnetworks.com