Styrelse

Eltels styrelse har det yttersta ansvaret för den juridiska och operativa ledningen av bolaget. Styrelsen har befogenhet att leda och övervaka bolagets verksamhet.

Eltels styrelseledamöter är:

Ulf Mattsson, Ordförande

Styrelseordförande sedan 2017 Född 1964

Utbildning
Civilekonom

Styrelseutskott
Ordförande i ersättningsutskottet

Övriga uppdrag
Styrelseordförande i Crem International. Styrelseledamot i Addtech AB, Oras Invest Oy och Priveq V AB.

Innehav av aktier och optioner i Eltel per den 31 december 2017

Håkan Dahlström

Styrelseledamot sedan 2017 Född 1962

Utbildning
Civilingenjör, MSc. i Digital Technology

Styrelseutskott
Ledamot i ersättningsutskottet

Övriga uppdrag
VD Tieto Sverige AB och Executive Vice President, Technology Services and Modernization på Tieto Corporation.

Innehav av aktier och optioner i Eltel per den 31 december 2017

Gunilla Fransson

Styrelseledamot sedan 2016 Född 1960

Utbildning
Civilingenjör, fil.lic. i kemiteknik

Styrelseutskott
Ordförande i revisionsutskottet

Övriga uppdrag
Styrelseledamot i Trelleborg AB, NetInsight AB, Nederman AB, Enea AB, Permobil AB och ProOpti AB. VD och delägare för Novare Peritos.

Innehav av aktier och optioner i Eltel per den 31 december 2017

Ulf Lundahl

Styrelseledamot sedan 2014 Född 1952

Utbildning
Civilekonom samt jur.kand.

Styrelseutskott
Ledamot i ersättningsutskottet

Övriga uppdrag
Styrelseordförande i Attendo AB, Ramirent PLC, Fidelio Capital och Handelsbanken Regional Bank Stockholm. Styrelseledamot i Indutrade AB och Holmen AB.

Innehav av aktier och optioner i Eltel per den 31 december 2017

Markku Moilanen

Styrelseledamot sedan 2017 Född 1961

Utbildning
Tekn. dr

Styrelseutskott

Övriga uppdrag
Executive Director på Ramboll Group samt COO för Norra Europa.

Innehav av aktier och optioner i Eltel per den 31 december 2017

Mikael Moll

Styrelseledamot sedan 2017 Född 1982

Utbildning
Civilekonom

Styrelseutskott
Ledamot i revisionsutskottet 

Övriga uppdrag
Partner i ZC Advisory AB.
Styrelseledamot i Zeres Capital Partners AB och ZC Advisory AB.

Innehav av aktier och optioner i Eltel per den 31 december 2017

Joakim Olsson

Styrelseledamot sedan 2018 Född 1965

Utbildning
MBA, civilingenjör

Styrelseutskott
Ledamot i revisionsutskottet

Övriga uppdrag
Senior Industry Expert på Triton. Styrelseordförande i Ovako Group AB och Seves Group S.á r.l.

Innehav av aktier och optioner i Eltel per den 31 december 2017

Hans von Uthmann

Styrelseledamot sedan 2017 Född 1958

Utbildning
MBA

Styrelseutskott
Ledamot i revisionsutskottet

Övriga uppdrag
Styrelseordförande i FEAB (Falbygdens Energi AB) och Springtime Group AB. Styrelseledamot i Veidekke ASA, Skangas AS, GIH och SOK.

Innehav av aktier och optioner i Eltel per den 31 december 2017
Äger 10 000 aktier och inga optioner i Eltel.

Arbetstagarledamöter:

Jonny Andersson

Ledamot i styrelsen sedan 2015. Arbetstagarrepresentant. Född 1978

Ordförande i Sekos klubbstyrelse på Eltel Sverige sedan 2012.

Andra uppdrag
Ledamot i Seko Södras styrelse. 

Innehav av aktier och optioner i Eltel per den 31 december 2017

Krister Andersson

Styrelsesuppleant sedan 2015. Arbetstagarrepresentant. Född 1964

Andra uppdrag
Styrelseledamot i akademikerföreningen på Eltel Sverige.

Innehav av aktier och optioner i Eltel per den 31 december 2017

Björn Ekblom

Ledamot i styrelsen sedan 2015. Arbetstagarrepresentant. Född 1976

Ordförande i Unionens riksklubb på Eltel Sverige sedan 2010.

Andra uppdrag
Ledamot i Unionens förbundsstyrelse sedan 2011.

Innehav av aktier och optioner i Eltel per den 31 december 2017
Äger 3 500 aktier och inga optioner i Eltel.

Ninni Stylin

Suppleant i styrelsen sedan 2015. Arbetstagarrepresentant. Född 1982

Andra uppdrag
Ledamot i styrelsen för Unionenklubben på Eltel Sverige.

Innehav av aktier och optioner i Eltel per den 31 december 2017

Dela

Eltel AB POB 126 23, SE-112 92 Stockholm, Sweden

Tel. +46 8 585 376 00 | E-post: info@eltelnetworks.com