Styrelse

Eltels styrelse har det yttersta ansvaret för den juridiska och operativa ledningen av bolaget. Styrelsen har befogenhet att leda och övervaka bolagets verksamhet.

Eltels styrelseledamöter är:

Ulf Mattsson, Ordförande

Styrelseordförande sedan 2017 Född 1964

Utbildning
Civilekonom

Styrelseutskott
Ordförande i ersättningsutskottet
Ledamot i revisionsutskottet

Övriga uppdrag
Styrelseordförande i VaccinDirekt i Sverige AB.
Styrelseordförande i Lideta AB.
Styrelseledamot i Addtech AB.
Styrelseledamot i Oras Invest Oy
Styrelseledamot i Priveq V AB.
Rådgivare i EQT.
Rådgivare i PJT Partners.

Innehav av aktier i Eltel per den 31 december 2019
Äger 69 000 aktier.

Håkan Dahlström

Styrelseledamot sedan 2017 Född 1962

Utbildning
Civilingenjör, MSc. i Digital Technology

Styrelseutskott
Ledamot i ersättningsutskottet
Ledamot i revisionsutskottet

Övriga uppdrag
VD på Tieto Sverige AB och EVP, Technology Services and Modernization på Tieto Corporation.
Styrelseledamot i IT&Telekom­företagen.
Styrelseledamot i IVA Näringslivsråd.

Innehav av aktier i Eltel per den 1 september 2019
Äger 75 597 aktier.

Gunilla Fransson

Styrelseledamot sedan 2016 Född 1960

Utbildning
Civilingenjör, Tech.Lic. kemiteknik

Styrelseutskott
Ordförande i revisionsutskottet

Övriga uppdrag
Styrelseordförande i NetInsight AB.
Styrelseledamot i Trelleborg AB.
Styrelseledamot i Nederman AB.
Styrelseledamot i Enea AB.

Innehav av aktier i Eltel per den 31 december 2019

Joakim Olsson

Styrelseledamot sedan 2018 Född 1965

Utbildning
MBA och civilingenjör

Styrelseutskott
Ledamot i revisionsutskottet

Övriga uppdrag
Senior Industry Expert på Triton.
Styrelseordförande i Seves Group S.á r.l.
Styrelseledamot i Logstor A/S.

Innehav av aktier i Eltel per den 31 december 2019

Roland Sundén

Styrelseledamot sedan 2018 Född 1953

Utbildning
Civilingenjör, Mech. Eng.

Styrelseutskott
Ledamot i ersättningsutskottet
Ledamot i revisionsutskottet

Övriga uppdrag

Innehav av aktier i Eltel per den 31 december 2019
Äger 50 000 aktier.

Arbetstagarledamöter:

Jonny Andersson

Ledamot i styrelsen sedan 2015. Arbetstagarrepresentant. Född 1978

Ordförande i Sekos klubbstyrelse på Eltel Sverige sedan 2012.

Andra uppdrag

Innehav av aktier i Eltel per den 31 december 2019

Krister Andersson

Styrelsesuppleant sedan 2015. Arbetstagarrepresentant. Född 1964

Andra uppdrag
Styrelseledamot i akademikerföreningen på Eltel Sverige.

Innehav av aktier i Eltel per den 31 december 2019

Björn Ekblom

Ledamot i styrelsen sedan 2015. Arbetstagarrepresentant. Född 1976

Ordförande i Unionens riksklubb på Eltel Sverige sedan 2010

Andra uppdrag

Innehav av aktier i Eltel per den 31 december 2019
Äger 3 500 aktier.

Ninni Stylin

Suppleant i styrelsen sedan 2015. Arbetstagarrepresentant. Född 1982

Andra uppdrag
Ledamot i styrelsen för Unionenklubben på Eltel Sverige.

Innehav av aktier i Eltel per den 31 december 2019

Dela

Eltel AB POB 126 23, SE-112 92 Stockholm, Sweden

Tel. +46 8 585 376 00 | E-post: info@eltelnetworks.com