The road to the future is made of fibre

Let’s travel on it together.

Som en av Europas ledande leverantörer av tekniska tjänster inom fiber, el och telekommunikation är Eltel en viktig aktör i att hjälpa till att bygga upp framtiden. Vi tillhandahåller tjänster som gör att information kan flöda och skapar därigenom digitala anslutningar och Sakernas internet.

Varför fiber/fiberteknik?
fibre

Så fort fler än två personer i en familj vill använda media som tv, internet och telefon är fiber den bästa lösningen. Med fiber får du en anslutning som både har bättre kapacitet och är mer tillförlitlig. Ett fibernätverk ger dig fast telefoni som fungerar även när kopparnätet tas ner, tv med perfekt mottagning (inklusive HD) och internet med högsta möjliga hastighet – både nu och i framtiden.

Läs mer om fiber här >>

Fiber leder till något fantastiskt

Tro det eller ej, men fiber är framtiden. När det handlar om vår miljö, hälsa, kunskap, säkerhet och vårt engagemang, så förändrar fiber allt.

Fiber till vår hälsa

Det kallas numera Digital Hälsa, det att digitaliseringen börjar få avgörande betydelse för vår hälsa. Vilket i sin tur ställer krav på snabb och säker uppkoppling. Idag finns det mängder av appar, wearables och program som gör det möjligt med egendiagnostik och som ger oss underlag för livsstilsförändringar.

Fördelarna är:

 • Vi kan med den ökande kunskapen förbättra vår hälsa, vi slipper bli vårdnadstagare.
 • Det ger oss ökad makt över både vår egen och våra närståendes hälsa. Genom att se hälsoförändringar i tid kan vi själva och i samspel med sjukvården planera för åtgärder och ingrepp.
 • Sen har vi det som kallas Big Data. På övergripande nivå kan trender i de enorma datamängder som finns användas för att förutspå framtiden. En av de viktigaste samhällsfrågorna för att säkra välfärden är att förebygga sjukdom.
 • Program är både snabbare och effektivare än när människor gör samma sak.

Fiber till mer delaktighet

Det goda samhället förutsätter medborgare som är informerade, välutbildade och känner delaktighet. Medborgare som upplever att information är lättillgänglig och att de kan medverka och påverka. I det moderna samhället ser vi digital delaktighet som en viktig demokratisk angelägenhet.

Den digitala framtiden vilja:

 • Ge oss möjlighet till mer egen makt och därmed mer makt att samverka kring det goda samhället.
 • Hantera nästan all tillgänglig information
 • Skapa en nätverkseffekt, vilket innebär att värdet ökar för var och en av nätets användare i takt med varje ytterligare användare som tillkommer
 • Öka den kollektiva kunskapen och nya idéer får snabb spridning

Fiber till ökad trygghet.

Trygghet är ett brett begrepp. Det kan handla om den fysiska tryggheten till liv och lem. Det kan handla om insikten att man kan skicka och ta emot viktig information, privat och i arbetet. Det kan handla om att vara uppkopplade till lokalsamhällets olika samhällstjänster som till exempel polis och sjukvård.Trygghetens nervsystem är snabb och säker uppkoppling.

Fiberbredband är viktigt för:

 • Brottsbekämpningen. All övervakning kommer i teorin att kunna automatiseras.
 • Våra hem och företag övervakas redan nu av sensorer som bevakar och larmar. Morgondagens sensorer kommer att vara mer förfinade och kunna göra egna kloka bedömningar.
 • Trygghet handlar ofta om att betvinga mörkret. Sensorer kan tända belysningen i parker och avskilda platser just när människor rör sig. Sensorer kan minska risken för bränder genom att stänga av utrustning som inte används.
 • Gör det möjligt att leva och arbeta i hela landet. Det är grunden i den infrastruktur som gör ett land trevligare och tryggare att leva i.

Fiber till vårt gemensamma miljöansvar

Den riktigt stora förändringen på miljöområdet är att vi i allt större utsträckning kan välja pixlar framför atomer. Fysiska brev, tidningar, böcker ersätts av pixlar. Förflyttningar via trafiken kan ersättas av möten över nätet. Artificiell Intelligens skapar snabbare, säkrare och mer energieffektiva processer med stora positiva effekter på miljön

Med en säker och snabb uppkoppling kan vi:

 • Ta sensorer till vår hjälp på en mängd områden.
 • Uppnå större fördelar för alla, genom Internet of Things- samlingsbegreppet för det uppkopplade samhället där människor, information, processer och fysiska enheters sensorer utbyter data för att uppnå nya nyttor.
 • Sensorer kan placeras ut i samhället och i naturen för att ge oss värden i realtid som är viktiga för miljöarbetet.

Fiber till mer kunskap

Vi vet alla att den digitala förändringstakten är hög. Så sent som 2007 kom Iphonen. Varje år säljs det närmare 2 miljarder smartphones. År 2020 kommer 80 % av jordens befolkning äga en smartphone. Som mänsklighet blir vi uppkopplade till nätet i allt vi gör. Och vi måste hela tiden skaffa oss nya kunskaper om alla de nyheter som präglar våra liv eller är viktig del av vår vardag.

Det betyder att:

 • Vi måste vidareutbilda oss kontinuerligt. Det förutsätter i sin tur snabb och säker uppkoppling.
 • Allt mer av kontakten med kommun, myndighet och företag blir digital.
 • Vår egen hälsa kommer att kontrolleras digitalt.
 • Du behöver digital kompetens för personlig utveckling, aktivt medborgarskap, social integration och sysselsättning.
 • Vi alla säkert och kritiskt kan använda informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål.

The Internet of Things

Internet of Things (en del kallar det Internet of Everything) är samlingsbegreppet för det uppkopplade samhället där människor, information, processer och fysiska enheters sensorer utbyter data för att uppnå nya nyttor.

Dagens fibersituation i Europa
Europa behöver snabb och tillförlitlig internetuppkoppling. Det är viktigt för både företagens och samhällets tillväxt, välmående och framgång. Europa ligger i själva verket efter och prioriterar inte de resurser som behövs för att expandera internetåtkomsten i alla delar av världsdelen. Konsekvenserna är allvarliga i och med att de påverkar vår förmåga att hålla oss konkurrenskraftiga och bidra till resten av världen.

 • 80 % av alla europeiska hushåll har ingen fiberuppkoppling.
 • Det behövs 3 000 000 km fiber i Europa.
 • Att koppla in fiber i Europas hushåll är det största infrastrukturprojektet
   sedan järnvägarna, telefonledningarna och elledningarna uppfördes.
Scope

Eltel har lösningen

Eltel är nummer 1 i Europa på att installera fiberoptiska nätverk. Vi är helt i fas med aktuella marknadstrender och -krav, och förstår mycket väl konsekvenserna för en marknad som undergår förändring. Tack vare vår expertis har vi en bra inblick i de möjligheter Eltels intressenter kan dra fördel av utifrån utvecklingen på marknaden.

Vi har mycket kompetenta och erfarna medarbetare. Och vi har en kultur som gör att vi bara tillhandahåller högsta kvalitet på allt vi gör. Vår förmåga att utgå från bästa praxis, skapa och implementera beprövade rutiner samt flytta våra anställda geografiskt och inom organisationen kommer alltid att säkra oss en ledande position. Vi kan erbjuda:

 • Högpresterande personal
  Vi har mycket kompetenta och erfarna medarbetare. Och vi har en kultur som gör att vi bara tillhandahåller högsta kvalitet på allt vi gör.
 • Stabila partnerskap
  Vi garanterar att vi har rätt kapacitet för att ta hand om kunder med olika affärsmodeller och kompetenser. Vi är flexibla och levererar enligt våra kunders behov – oavsett om de behöver en standardlösning eller en som är skräddarsydd efter lokala förhållanden och specifika krav.
 • Förmåga att attrahera och behålla rätt personer
  Vår strategi är att arbeta med andra branschaktörer samt med myndigheter och institutioner för högre utbildning. På det sättet kan vi behålla våra kompetenta medarbetare och rekrytera nya efter behov.
 • Projekt utan gränser för stordrift
  För motorvägar och elnät finns inga nationella gränser, och det kommer det inte att göra för fibernätverket heller. Stordrift kommer under konstruktion och drift att innebära att marknaden kräver fiberleverantörer som arbetar över gränserna och som kan utveckla och leverera standardiserade processer och servicenivåer.

 

Dela

Eltel AB POB 126 23, SE-112 92 Stockholm, Sweden

Tel. +46 8 585 376 00 | E-post: info@eltelnetworks.com