Utdelningspolicy

Styrelsen har antagit en utdelningspolicy enligt vilken 50 procent, med viss flexibilitet vad gäller utdelningsandel, av bolagets konsoliderade nettoresultat ska delas ut över tid, med beaktande av en initial kapitalstruktur, definierad som nettoskulden i förhållande till återkommande EBITDA som understiger 3 (utan beaktande av eventuella tillfälliga förändringar i rörelsekapitalet).

Vidare ska styrelsen beakta ett antal ytterligare faktorer, inklusive bolagets framtida resultat, investeringsbehov, likviditet och utvecklingsmöjligheter samt allmänna ekonomiska och affärsmässiga förhållande, när utdelning föreslås.

Dela

Eltel AB POB 126 23, SE-112 92 Stockholm, Sweden

Tel. +46 8 585 376 00 | E-post: info@eltelnetworks.com