Vår historia

2001 förvärvade det finska riskkapitalbolaget CapMan den del inom Fortum som jobbade med elnät och transmission, IVO Transmission Engineering. Bakgrunden till förvärvet var att marknaden för produktion och transmission av el var på väg att avregleras. Dessutom växte ny mobilteknik som 3G fram, vilket drev på efterfrågan av nätverkstjänster. Arbetet med att omvandla företaget från en statlig aktör till ett privat, kundorienterat företag inleddes.

2003 förvärvade Eltel ett företag inom krafttransmission i Polen med 180 anställda. Eltel beslutade sig för att även gå in på marknaden för mobil- samt fast telekommunikation i Polen under 2004–2007 och växte signifikant under åren genom förvärv.

2004 var en milstolpe i Eltels historia. Företaget köptes av IK Investment Partners som slog ihop Eltel med Swedia Networks. Över en natt fördubblades affärsvolymen och företaget hade nu totalt 6 000 anställda. Eltel Networks Oy blev ett av norra Europas ledande bolag inom planering, byggande och underhåll av el- och telekommunikationsnät.

Efter sammanslagningen med Swedia och ytterligare förvärv vidtog en period av konsolidering med fokus på att utveckla tjänster och leveransprocesser för att betjäna sina kunder så effektivt som möjligt.

2008 hade Eltel vuxit från en omsättning på 192 miljoner euro 2001 till 845 miljoner euro och gått från 1 500 anställda till 9 300.

2011 upplevde marknaden för Infranet ett uppsving och Eltels nettoomsättning ökade med 18 procent jämfört med föregående år. Eltel fortsatte expandera och de närmaste åren utvecklades samarbete och utbytet av kompetens mellan olika länder.

2015 Eltel noteras på Nasdaq OMX.

2018 sjösätter Eltel sin nya strategi Operational Excellence efter några år av motgångar. I den nya strategin fokuserar Eltel på sina hemmamarknader och avyttrar delar som inte är kärnverksamhet. En landsbaserad organisation införs där varje landsenhet är uppdelad i två segment: Power och Communication. Utöver det finns två internationella enheter för projektbaserade lösningar: High Voltage och Smart Grids.

Dela

Eltel AB POB 126 23, SE-112 92 Stockholm, Sweden

Tel. +46 8 585 376 00 | E-post: info@eltelnetworks.com