Vår syn på hållbarhet

Världen behöver eliminera sitt CO2-avtryck på trettio år och minska mängden avfall. Eltel verkar inom en bransch som är en viktig bit i det pusslet. Elektrifiering och digitalisering kommer att vara centrala områden i omställningen till ett klimatneutralt samhälle. Det här är en möjlighet, och också ett ansvar. Vi vill fortsätta bidra till den här utvecklingen genom att utveckla innovativa lösningar och stötta våra kunder i deras ansträngningar att utveckla ett hållbart samhälle.

Vi arbetar proaktivt för att minimera vår negativa påverkan och för att maximera vår positiva påverkan på människa och miljö. Eltels hållbarhetsplan 2018–2020 är uppdelad i fem områden: hälsa och säkerhet, människa och samhälle, miljö, leverantörskedja och affärsetik. Det här är de mest prioriterade delarna i vårt hållbarhetsarbete.

  • Hälsa och säkerhet – vi främjar en proaktiv hälsa och säkerhetskultur mot vårt mål: noll olyckor.
  • Människa och samhälle – vår verksamhet påverkar direkt de människor vi anställer och samarbetar med, och indirekt genom att säkra det moderna samhällets livlinor.
  • Miljö – vi arbetar för att minska de direkta miljökonsekvenserna av vår verksamhet, och Eltels tjänster för infranets bidrar till att minska samhällets miljöpåverkan.
  • Leverantörskedja – det är viktigt att våra underentreprenörer och leverantörer uppfyller våra standarder för att säkerställa att vi kan leverera tjänster av hög kvalitet till våra kunder.
  • Affärsetik – vi ska alltid agera som ett ansvarsfullt företag och leva upp till lagar och regler i de länder där vi verkar.

Vår Hållbarhetsplan och våra fem fokusområden identifierades genom en väsentlighetsanalys som hjälpte oss att prioritera det som är mest relevant för Eltel. Analysen inkluderade dialog med våra intressenter och baserades på ramverk som FN:s Global Compact och Agenda 2030, de globala målen för hållbar utveckling.

Dela

Eltel AB POB 126 23, SE-112 92 Stockholm, Sweden

Tel. +46 8 585 376 00 | E-post: info@eltelnetworks.com