Årsstämma 2019

Eltels årsstämma för räkenskapsåret 2018 kommer att äga rum den 7 maj 2019.

Aktieägare som önskar lägga fram förslag till valberedningen inför årsstämman 2019 uppmanas att skicka in dem till valberedningens sekreterare Henrik Sundell på e-post: henrik.sundell@eltelnetworks.se. För att valberedningen ska kunna överväga inlämnade förslag med tillräcklig omsorg ska dessa lämnas in senast den 14 mars 2019. Kommitténs förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2019 och på bolagets webbplats.

För mer information kontakta:
Henrik Sundell
General Counsel
Tel: +46 76 633 5220, henrik.sundell@eltelnetworks.se

Relaterade dokument

Dela

Eltel AB POB 126 23, SE-112 92 Stockholm, Sweden

Tel. +46 8 585 376 00 | E-post: info@eltelnetworks.com