IR kalender

Eltel tillämpar en tyst period med början 30 dagar före publicering av helårs- respektive delårsrapport. Under den tysta perioden genomförs inga möten med media, investerare, analytiker eller övriga aktörer på kapitalmarknaden.

2022

Datum Namn Link
Bokslutskommuniké 2021
- Årsredovisning 2021 Årsredovisningen 2021 kommer att göras tillgänglig på koncernens webbplats från och med vecka 13, 2022.
- Tyst period Q1 2022
Delårsrapport januari-mars 2022
Årsstämma 2022 Eltels årsstämma för räkenskapsåret 2021 kommer att äga rum den 11 maj 2022.
- Tyst period Q2 2022
Halvårsrapport 2022
- Tyst period Q3 2022
Delårsrapport januari-september 2022