IR kalender

Eltel tillämpar en tyst period med början 30 dagar före publicering av helårs- respektive delårsrapport. Under den tysta perioden genomförs inga möten med media, investerare, analytiker eller övriga aktörer på kapitalmarknaden.

2023

Datum Namn Link
- Tyst period Q1 2023
Delårsrapport januari-mars 2023
Årsstämma 2023 Eltels årsstämma för räkenskapsåret 2022 kommer att äga rum den 11 maj 2023.
- Tyst period Q2 2023
Halvårsrapport 2023
- Tyst period Q3 2023
Delårsrapport januari-september 2023