IR kalender

Eltel tillämpar en tyst period med början 30 dagar före publicering av helårs- respektive delårsrapport. Under den tysta perioden genomförs inga möten med media, investerare, analytiker eller övriga aktörer på kapitalmarknaden.

2022

Datum Namn Link
Halvårsrapport 2022
- Tyst period Q3 2022
Delårsrapport januari-september 2022