IR kalender

Eltel tillämpar en tyst period med början 30 dagar före publicering av helårs- respektive delårsrapport. Under den tysta perioden genomförs inga möten med media, investerare, analytiker eller övriga aktörer på kapitalmarknaden.

2024

Datum Namn Link
Delårsrapport januari-mars 2024
Årsstämma 2024 Eltels årsstämma för räkenskapsåret 2023 kommer att äga rum den 14 maj 2024 kl. 14.00 i Inderes Events lokaler på Västra Trädgårdsgatan 19 i Stockholm.
- Tyst period Q2 2024
Halvårsrapport 2024
- Tyst period Q3 2024
Delårsrapport januari-september 2024