IR kalender

Eltel tillämpar en tyst period med början 30 dagar före publicering av helårs- respektive delårsrapport. Under den tysta perioden genomförs inga möten med media, investerare, analytiker eller övriga aktörer på kapitalmarknaden.

2024

Datum Namn Link
- Tyst period Q4 2023
Bokslutskommuniké 2023

2023

Datum Namn Link
Delårsrapport januari-september 2023