Vi möjliggör ett mer hållbart samhälle

Vi främjar en mer hållbar morgondag genom att möjliggöra övergången till ett robust, resilient och koldioxidneutralt samhälle.

Här hittar du mer information om vårt arbete med hållbarhet

 • Vårt globala engagemang

  Vårt engagemang formar vårt strategiska beslutsfattande och ger oss en färdplan för hur vi ska skapa mervärde som partner, arbetsgivare och investeringsmöjlighet.

  Läs mer
 • Dialog med våra intressenter vägleder oss

  Vi kommunicerar regelbundet med en mängd olika intressenter på olika nivåer i hela Eltel.

  Läs mer
 • Prioriterade områden

  Vi fokuserar på våra prioriterade områden inom hållbarhet för att minimera vår negativa påverkan och maximera vår positiva inverkan på människor och miljön.

  Läs mer
 • Hållbarhetsrapporter

  I vår kombinerade års- och hållbarhetsrapport kan du hitta Eltels senaste hållbarhetsdata tillsammans med information om vidtagna åtgärder och insikter.

  Läs mer

Ett fossilfritt samhälle

Vi strävar ständigt efter att minimera vår verksamhets miljöpåverkan.

Mer om Eltel

 • Detta är Eltel

  Eltel är den ledande leverantören av tjänster för kritiska kommunikations- och elnät – infranät.

  Läs mer
 • Våra tjänster

  Våra tjänster gör också samhället mer robust med en välskött och modern el- och kommunikationsinfrastruktur.

  Läs mer
 • Fallstudier

  Eltel levererar ett brett utbud av lösningar. Du hittar ett urval av våra tjänster bland våra fallstudier.

  Läs mer
 • Code of Conduct

  Eltel ställer höga etiska krav krav på sin affärsverksamhet genom att handla på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarsfullt sätt.

  Läs mer