Hållbarhet – integrerat i vårt sätt att arbeta

Eltel ska alltid agera som ett ansvarsfullt företag. För oss innebär det att leva upp till lagar och regler i de länder där vi verkar. Det innebär också att alltid utvecklas och förbättras på ett sätt som är positivt för samhället. Det här går hand i hand med en långsiktigt hållbar och lönsam verksamhet.

Kunder och ägare har höga förväntningar och krav på vårt hållbarhetsarbete och vi vet att människor söker sig till arbetsgivare som bidrar till samhället. Hållbarhetsarbetet är också ett sätt att göra bra affärer. Högre effektivitet, minskad bränsleförbrukning, lägre sjuktal och inga olyckor är också ett sätt att förbättra lönsamheten.

Eltels hållbarhetsplan 2018–2020 är uppdelad i fem områden: hälsa och säkerhet, människa och samhälle, miljö, leverantörskedja och affärsetik. Det här är de mest prioriterade delarna i vårt hållbarhetsarbete.

För att förbättra processen med att spåra och följa upp arbetet med våra mest prioriterade områden implementerade vi ett rapporteringssystem för säkerhet och kvalitet under 2019. Det är ett IT-baserat verktyg som mäter och följer upp hur vi lyckas inom miljö, hälsa och säkerhet och kvalitet. Vi har redan sett att systemet fungerar. Under 2020 kommer vi arbeta med att öka antalet rapporter och förbättra kvaliteten på rapporterna för att snabbare kunna agera på dem.

Eltel är certifierade enligt ISO 9001, OHSAS 18001/ISO 45001 och ISO 14001. Eltel har skrivit under FNs Global Compact och dess 10 principer om mänskliga rättigheter, arbete, miljö och anti-korruption. Eltel rapporterar också sitt miljöarbete enligt Carbon Disclosure Project.

Dela

Eltel AB POB 126 23, SE-112 92 Stockholm, Sweden

Tel. +46 8 585 376 00 | E-post: info@eltelnetworks.com