Vi möjliggör ett mer hållbart samhälle

I ett nära samarbete med våra kunder, och med ett fokus på att säkerställa en ansvarsfull verksamhet för människor och miljö, möjliggör vi en mer hållbar framtid.

Vår approach

Integrerat i vårt arbetssätt

Vi hedrar vårt långsiktiga engagemang för FN:s Global Compact och vårt arbete för att bidra till de av FN:s hållbara utvecklingsmål (SDGs) som är relevanta för vår bransch.

Sedan 2015 är vi stolt medlem av FN:s Global Compact och dess tio principer om mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption. Principerna är grundligt integrerade i vårt sätt att arbeta och vi arbetar kontinuerligt med att följa upp och anpassa efterlevnaden internt och tillsammans med våra leverantörer och underleverantörer.

Vår verksamhet är dessutom certifierad enligt ISO 9001 Quality Management, OHSAS 18001 / ISO 45001 Occupational Work and Safety och ISO 14001 Environmental Management. Vi rekommenderar att våra leverantörer och partners har desamma.

Ett fossilfritt samhälle

Ett fossilfritt samhälle

Vi strävar ständigt efter att minimera vår verksamhets miljöpåverkan.

Miljö och klimat