Vi möjliggör ett mer hållbart samhälle

Vi främjar en mer hållbar morgondag genom att möjliggöra övergången till ett robust, resilient och koldioxidneutralt samhälle.

Eltels resa för att kraftigt minska sin klimatpåverkan fram tills 2030

Ett fossilfritt samhälle

Ett fossilfritt samhälle

Vi strävar ständigt efter att minimera vår verksamhets miljöpåverkan.

Miljö och klimat