Möt våra medarbetare

Skicka din ansökan till Eltel

Skicka din ansökan till Eltel

För att utveckla vår verksamhet framgångsrikt, söker vi ständigt ny kvalificerad personal för anställning i olika delar av vår organisation och i våra olika länder. Vår position som branschledare inom Infranet är beroende av vår förmåga att rekrytera, behålla och utveckla våra medarbetare.

Läs mer