Karriär

Vi på Eltel är stolta över att kalla oss själva “doers” – vi kombinerar kunskap och kompetens med en väldigt praktisk inställning till arbete. Vi leder utvecklingen inom infranetindustrin och söker begåvade människor till vårt växande team av Eltel-proffs. Vi vill vara den bästa arbetsplatsen för “doers” som du.

Vi ger dig möjlighet att prestera

Våra 5 000 medarbetare, som alla ingår i något av våra 300 engagerade team, är grunden till vår framgångsrika verksamhet. Deras omfattande erfarenhet och gedigna kunskaper är Eltels största tillgång – och en garanti för din professionella utveckling inom företaget. För att stödja din utveckling, erbjuder vi ett brett utbud av utbildning, allt från allmän yrkesutbildning till ledarskapsprogram. Vi ger dig möjlighet att utvecklas i din roll med frihet och mandat att ta egna beslut.

Ditt nästa steg

Det finns inga förutbestämda karriärvägar inom Eltel, så dina möjligheter att utvecklas är obegränsade. Om du har entreprenörsanda, så kan vi hjälpa dig att utarbeta en plan för att kunna utveckla de färdigheter du behöver ha för att lyckas i ditt arbete. Kontinuerlig utveckling av våra ledare och medarbetare är grundläggande för vår framgång. Vi skräddarsyr utvecklingsplaner för att ge dig möjlighet att prestera i din roll som proffs eller ledare.

Förutom den utveckling du får i ditt dagliga arbete, erbjuder vi strukturerade lokala och internationella program för att skapa kunskapsutbyte över yrkesgränserna. Vi tror att det bästa sättet att växa som företag, är att inspirera våra medarbetare att tillsammans uppnå mer.

Din karriär kan ta dig utomlands

Att arbeta på Eltel innebär att vara en del av en internationell verksamhet. Vi är etablerade i Finland, Sverige, Norge, Danmark, Polen, Litauen och Tyskland. Varje år ges hundratals av våra medarbetare möjlighet att arbeta i andra länder.

Bli en del av ett växande företag

Vi designar, bygger och underhåller nästa generation av hållbar infrastruktur i nordeuropa inom kommunikation och el.

Det sker nu en spännande utveckling inom infranetbranschen. Denna utveckling drivs av ökade krav på, och behov av, kostnadseffektivitet och flexibla, tekniskt avancerade lösningar. Som föregångare i branschen, är Eltel väl positionerat för att dra nytta av den här utvecklingen. Det är också därför vi skulle vilja att du är med på resan.

Låt oss bygga framtiden tillsammans. Kontakta oss för mer information om jobb och karriär.

Welcome to a world of doers.

Skicka din ansökan till Eltel

För att utveckla vår verksamhet framgångsrikt, söker vi ständigt ny kvalificerad personal för anställning i olika delar av vår organisation och i våra olika länder. Vår position som branschledare inom Infranet är beroende av vår förmåga att rekrytera, behålla och utveckla våra medarbetare.

Läs mer