Glöm mig (GDPR)

Enligt GDPR Art. 17 Right to erasure (sv. ”rätt att bli glömd”; eng. ‘right to be forgotten’) bör företag ha en process som gör det möjligt för tidigare anställda att få sina personuppgifter raderade. Omfattningen av vilken data som kan raderas eller anonymiseras bestäms av den lokala lagstiftningen.

Hur fungerar det?

Om en anställd, efter avslutad anställning, vill bli raderad ur Eltels HR- och lönesystem, kan denne skicka en begäran till följande e-postadress:

gdprforgetme@eltelnetworks.com

När Eltel får ett sådant e-postmeddelande kommer ett dokument att skickas till den tidigare anställda för att bekräfta dennes identitet. Detta dokument måste sedan fyllas i och skickas tillbaka till Eltel i enlighet med instruktionerna på dokumentet.

När identitetsbekräftelsen har mottagits och när alla åtgärder vidtagits i Eltels system, skickas en bekräftelse per e-post till den tidigare anställda.