Vi förändrar världens kraftförsörjning och uppkoppling

Vi möjliggör en hållbar och uppkopplad värld både idag och för kommande generationer.

Eltel

Aktien

−0,60 %

6,66 SEK

Årsstämma 2024

Årsstämma 2024

Eltels årsstämma för räkenskapsåret 2023 ägde rum den 14 maj 2024 kl. 14.00.

Läs mer

Delårsrapport för Q1 2024

Publicerades fredagen den 26 april 2024 kl. 08.00.

Läs mer
Års- och hållbarhetsredovisning 2023

Års- och hållbarhetsredovisning 2023

Eltels Års- och hållbarhetsredovisning 2023 är nu tillgänglig.

Lär mer

Leverantör av tjänster för kritisk infrastruktur

som möjliggör såväl förnybar energi som högpresterande kommunikationsnätverk.

Läs mer