Vi säkrar det moderna samhällets livlinor

Vi möjliggör en hållbar och uppkopplad värld både idag och för kommande generationer.

Eltel

Aktien

+3,0 %

11,95 SEK

Årsredovisning för 2021

Eltels årsredovisning för 2021 som omfattar hållbarhetsredovisningen är nu tillgänglig.

Lär mer

Leverantör av tjänster för kritisk infrastruktur

som möjliggör såväl förnybar energi som högpresterande kommunikationsnätverk.

Läs mer