Välkommen till Eltels investerarsidor

Här vill vi ge våra aktieägare, analytiker och andra intressenter tydlig och aktuell finansiell information.

Eltel

Aktien

0,0 %

23,00 SEK

Halvårsrapport 2021

Publicerades på tisdagen den 27 juli 2021 kl. 08.00.

Inspelning av webbsändningen

Eltels VD Casimir Lindholm intervjuades av EVLI angående Q2 2021

 

Varför investera i Eltel?

Vi bidrar till att samhället fungerar genom att säkerställa att el levereras till slutanvändarna och genom att säkra goda kommunikationsförbindelser. Våra tjänster gör samhället mer robust med välskötta och moderna el- och kommunikationsnät.

  • Vi är marknadsledande i Norden
  • Marknadstrender stöder tillväxten i vår verksamhet
  • Vi möjliggör ett mer hållbart samhälle och arbetar för att minimera vår negativa klimatpåverkan 
  • Vi fokuserar på operativ spetskompetens och kostnadseffektivitet 
  • Vi är en kvalitetsfokuserad organisation 
  • Vi möjliggör gränsöverskridande synergier

Hållbarhet

För Eltel handlar hållbarhet om att bygga ett starkt och lönsamt företag för framtiden och om att leverera bestående ekonomiskt, socialt samt miljömässigt värde till Eltels intressenter.

Läs mer