Välkommen till Eltels investerarsidor

Här vill vi ge våra aktieägare, analytiker och andra intressenter tydlig och aktuell finansiell information.

Halvårsrapport 2022 - Inspelning av webbsändningen.

Eltel

Aktien

+0,90 %

6,74 SEK

Hållbarhet

Hållbarhet

För Eltel handlar hållbarhet om att bygga ett starkt och lönsamt företag för framtiden och om att leverera bestående ekonomiskt, socialt samt miljömässigt värde till Eltels intressenter.

Läs mer

Varför investera i Eltel?

Vi bidrar till att samhället fungerar genom att säkerställa att el levereras till slutanvändarna och genom att säkra goda kommunikationsförbindelser. Våra tjänster gör samhället mer robust med välskötta och moderna el- och kommunikationsnät.

  • Vi är marknadsledande i Norden
  • Marknadstrender stöder tillväxten i vår verksamhet
  • Vi möjliggör ett mer hållbart samhälle och arbetar för att minimera vår negativa klimatpåverkan
  • Vi fokuserar på operativ spetskompetens och kostnadseffektivitet
  • Vi är en kvalitetsfokuserad organisation
  • Vi möjliggör gränsöverskridande synergier
Vill du veta mer om vad vi gör?

Årsredovisning för 2021

Eltels årsredovisning för 2021 som omfattar hållbarhetsredovisningen är nu tillgänglig.

Lär mer