Välkommen till Eltels investerarsidor

Här vill vi ge våra aktieägare, analytiker och andra intressenter tydlig och aktuell finansiell information.

Årsstämma 2024

Eltel

Aktien

+0,57 %

7,06 SEK

Delårsrapport för Q1 2024

Delårsrapport för Q1 2024

Kommer att publicera fredagen den 26 april 2024 kl. 08.00.

Läs mer

Varför investera i Eltel?

Vi möjliggör kommunikations- och elnät för en mer hållbar och uppkopplad värld – både idag och för kommande generationer. Våra tjänster gör också samhället mer robust med en välskött och modern el- och kommunikationsinfrastruktur.

  • Vi är marknadsledande
  • Marknadstrender stödjer den framtida tillväxten för vår verksamhet
  • Vi möjliggör ett mer hållbart samhälle och minimerar vår klimatpåverkan genom vetenskapsbaserade mål
  • Vi fokuserar på operational excellence, kostnadseffektivitet och hållbar lönsam tillväxt
  • Vi har ett kundfokuserat tankesätt
  • Vi möjliggör gränsöverskridande synergier
Vill du veta mer om vad vi gör?
Års- och hållbarhetsredovisning 2023

Års- och hållbarhetsredovisning 2023

Eltels Års- och hållbarhetsredovisning 2023 är nu tillgänglig.

Lär mer

Eltel och vår roll i framtiden

Vd Håkan Dahlström presenterade Eltel och vår roll i framtidens power- och communicationmarknad på ABG Sundal Collier Investor Days i Stockholm.

Hållbarhet

Hållbarhet

För Eltel handlar hållbarhet om att bygga ett starkt och lönsamt företag för framtiden och om att leverera bestående ekonomiskt, socialt samt miljömässigt värde till Eltels intressenter.

Läs mer