Välkommen till Eltels investerarsidor

Här vill vi ge våra aktieägare, analytiker och andra intressenter tydlig och aktuell finansiell information.

Eltel

Aktien

-0,11 %

17,96 SEK

Eltel testing an electrical excavator on the Helen project in Helsinki.

Delårsrapport för Q3 2021

Publiceras på onsdagen den 3 november 2021 kl. 08.00.

Webbsändning kl. 10.00.

Varför investera i Eltel?

Vi bidrar till att samhället fungerar genom att säkerställa att el levereras till slutanvändarna och genom att säkra goda kommunikationsförbindelser. Våra tjänster gör samhället mer robust med välskötta och moderna el- och kommunikationsnät.

  • Vi är marknadsledande i Norden
  • Marknadstrender stöder tillväxten i vår verksamhet
  • Vi möjliggör ett mer hållbart samhälle och arbetar för att minimera vår negativa klimatpåverkan 
  • Vi fokuserar på operativ spetskompetens och kostnadseffektivitet 
  • Vi är en kvalitetsfokuserad organisation 
  • Vi möjliggör gränsöverskridande synergier
Hållbarhet

Hållbarhet

För Eltel handlar hållbarhet om att bygga ett starkt och lönsamt företag för framtiden och om att leverera bestående ekonomiskt, socialt samt miljömässigt värde till Eltels intressenter.

Läs mer