IT-säkerhet och datasekretess

Eltel har ett robust ramverk för att skydda IT-säkerheten och datasekretessen. Den omfattar styrdokument, incidentrapporteringsmekanismer, utbildning av personal och dagliga rutiner i både våra lokala och koncernens IT-funktioner.

Eltels IT-säkerhetscenter hanterar säkerhetsincidenter och övervakar misstänkt datatrafik i nätverket. Alla nyanställda måste genomgå en IT-säkerhetsutbildning
och repetitionsutbildning ges regelbundet till alla medarbetare.

Vi fortsatte också att ge obligatorisk utbildning i EU:s allmänna dataskyddsförordning för att utbilda medarbetarna i hur de ska skydda personuppgifter i sina roller på Eltel. I enlighet med våra GDPR-rutiner rapporteras personuppgiftsincidenter via ett särskilt rapporteringsverktyg för GDPR-incidenter.