Prioriterade områden

Vi fokuserar på våra prioriterade områden inom hållbarhet för att minimera vår negativa påverkan och maximera vår positiva inverkan på människor och miljön.

Eltels hållbarhet baseras på fem prioriterade områden

Hälsa och säkerhet

Vår främsta prioritet är att säkerställa att både våra medarbetare och underentreprenörer kan återvända hem tryggt och säkert varje dag.

Mer om hälsa och säkerhet

Klimat och miljö

Eltel strävar efter att hantera och minimera klimat- och miljöavtrycket från de projekt som företaget levererar på ett sätt som sträcker sig bortom den egna verksamheten.

Mer om klimat och miljö

Våra medarbetare

Eltels mål är att vara den mest attraktiva arbetsgivaren i branschen genom att fokusera på medarbetarengagemang och utvecklingsmöjligheter.

Mer om våra medarbetare

Ansvarsfulla inköp

Eltel ställer miljömässiga och sociala krav på sina underentreprenörer och materialleverantörer – inklusive tillverkare och grossister.

Mer om leverantörskedjan

Affärsetik

En av Eltels grundläggande affärsprinciper är att respektera mänskliga rättigheter. Det omfattar att följa alla tillämpliga lagar och förordningar samt Eltels interna policyer och avtal med kunder, underentreprenörer och andra intressenter.

Mer om affärsetik