Prioriterade områden

Vi fokuserar på våra prioriterade områden inom hållbarhet för att minimera vår negativa påverkan och maximera vår positiva inverkan på människor och miljön.

Eltels hållbarhet baseras på fem prioriterade områden

Hälsa och säkerhet

Att våra anställda återvänder hem tryggt och säkert efter jobbet varje dag är vår högsta prioritet.

Mer om hälsa och säkerhet

Miljö och klimat

Eltel är verksamt i en bransch som spelar en viktig roll i övergången till ett koldioxidsnålt samhälle.

Mer om miljö och klimat

Människa och samhälle

Våra medarbetare är vår största konkurrensfördel och målet är att vara den mest attraktiva arbetsplatsen inom infranätsektorn.

Mer om människa och samhälle

Leverantörskedjan

Eltels underentreprenörer och leverantörer är viktiga samarbetspartner i vår värdekedja som hjälper oss att säkerställa tillförlitlig leverans och hög kvalitet på de tjänster vi utför.

Mer om leverantörskedjan

Affärsetik

Som marknadsledare i vår bransch har vi även ett stort samhällsansvar.

Mer om affärsetik