Styrelse

Eltels styrelse har det yttersta ansvaret för den juridiska och operativa ledningen av bolaget. Styrelsen har befogenhet att leda och övervaka bolagets verksamhet.

Ulf Mattsson

Styrelseordförande sedan 2017

Född

1964

Utbildning

Civilekonom

Styrelseutskott

Ordförande i ersättningsutskottet

Övriga uppdrag

 • Styrelseordförande i VaccinDirekt i Sverige AB.
 • Styrelseordförande i Lideta AB.
 • Styrelseledamot i Addtech AB.
 • Styrelseledamot i Oras Invest Oy
 • Styrelseledamot i Priveq V AB.
 • Rådgivare i EQT.
 • Rådgivare i PJT Partners.

Innehav av aktier i Eltel per den 30 juni 2021

Äger 69 000 aktier.

Håkan Dahlström

Styrelseledamot sedan 2017

Född

1962

Utbildning

Civilingenjör, MSc. i Digital Technology

Styrelseutskott

Ledamot i ersättningsutskottet

Övriga uppdrag

 • VD på Fujitsu Sweden AB.
 • Styrelseledamot och vice ordförande i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens Näringslivsråd.

Innehav av aktier i Eltel per den 30 juni 2021

Äger 75 597 aktier.

Gunilla Fransson

Styrelseledamot sedan 2016

Född

1960

Utbildning

Civilingenjör, Tech.Lic. kemiteknik

Styrelseutskott

Ordförande i revisionsutskottet

Övriga uppdrag

 • Styrelseordförande i NetInsight AB.
 • Styrelseledamot i Dunkerstiftelserna.
 • Styrelseledamot i Trelleborg AB.
 • Styrelseledamot i Nederman AB.

Innehav av aktier i Eltel per den 30 juni 2021

Joakim Olsson

Styrelseledamot sedan 2018

född

1965

Utbildning

MBA och civilingenjör

Styrelseutskott

Ledamot i revisionsutskottet

Övriga uppdrag

 • Senior Industry Expert på Triton.
 • Styrelseordförande i Seves Group S.á r.l.
 • Styrelseledamot i Logstor A/S.

Innehav av aktier i Eltel per den 30 juni 2021

Roland Sundén

Styrelseledamot sedan 2018

Född

1953

Utbildning

Civilingenjör, Mech. Eng.

Styrelseutskott

Ledamot i ersättningsutskottet
Ledamot i revisionsutskottet

Övriga uppdrag

Innehav av aktier i Eltel per den 30 juni 2021

Äger 50 000 aktier.

 

Björn Ekblom

Ledamot i styrelsen sedan 2015

Representant för arbetstagarna

FÖDD

1976

Ordförande i Unionens riksklubb på Eltel Sverige sedan 2010.

Innehav av aktier i Eltel per den 30 juni 2021

Stefan Söderholm

Ledamot i styrelsen sedan 2021

Stefan Söderholm, Member of the Board, Employee representative, Eltel

Representant för arbetstagarna

FÖDD

1960

Styrelsemedlem i SEKO på Eltel Sverige sedan 2008.

Innehav av aktier i Eltel per den 30 juni 2021