Din partner

– för att säkra robusta och resilienta nätverk.

Vi säkrar det moderna samhällets livlinor

Alla är beroende av stabila kommunikations- och elnät. Eltel bygger, underhåller och uppgraderar dessa livlinor för det moderna samhället på uppdrag av nationella systemoperatörer och nätägare.

 

Hållbarhet

Hållbarhet

För Eltel handlar hållbarhet om att bygga ett starkt och lönsamt företag för framtiden och om att leverera bestående ekonomiskt, socialt samt miljömässigt värde till Eltels intressenter.

Läs mer