Vi förändrar världens kraftförsörjning och uppkoppling

Vi utformar, bygger och utför service och underhåll av infrastrukturen för kommunikation och eldistribution som samhället är helt beroende av.

Ledande nordisk leverantör av tjänster för kritisk infrastruktur

 • Detta är Eltel

  Eltel är den ledande leverantören av tjänster för kritiska kommunikations- och elnät – infranät.

  Läs mer
 • Våra värderingar

  Våra värderingar är en reflektion av både vår framtidsvision och vår strategiska inriktning.

  Läs mer
 • Vår historia

  Sedan 2001 har Eltel utvecklats till en ledande leverantör av tjänster för kritiska el- och kommunikationsnät. Det här är vår historia.

  Läs mer
 • Bolagsstyrning

  Bolagsstyrning definierar det sätt på vilket vår verksamhet styrs och kontrolleras.

  Läs mer
 • Code of Conduct

  Eltel ställer höga etiska krav krav på sin affärsverksamhet genom att handla på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarsfullt sätt.

  Läs mer
 • Code of Conduct – Leverantörer

  Uppförandekod för leverantörer ge etisk vägledning, skräddarsydd för våra partner i leverantörskedjan.

  Läs mer
 • Våra tjänster

  Våra tjänster gör också samhället mer robust med en välskött och modern el- och kommunikationsinfrastruktur.

  Läs mer
 • Fallstudier

  Eltel levererar ett brett utbud av lösningar. Du hittar ett urval av våra tjänster bland våra fallstudier.

  Läs mer

Vi möjliggör ett mer hållbart samhälle

 • Vårt globala engagemang

  Vårt engagemang formar vårt strategiska beslutsfattande och ger oss en färdplan för hur vi ska skapa mervärde som partner, arbetsgivare och investeringsmöjlighet.

  Läs mer
 • Prioriterade områden

  Vi fokuserar på våra prioriterade områden inom hållbarhet för att minimera vår negativa påverkan och maximera vår positiva inverkan på människor och miljön.

  Läs mer
 • Dialog med våra intressenter vägleder oss

  Vi kommunicerar regelbundet med en mängd olika intressenter på olika nivåer i hela Eltel.

  Läs mer
 • Framsteg inom hållbarhet under 2023

  Eltel hanterar sin hållbarhetspåverkan genom att prioritera hälsa och säkerhet, minska klimat- och miljöpåverkan samt skapa en god arbetsmiljö för sina medarbetare.

  Läs mer