Din partner

– för att säkra robusta och resilienta nätverk.

Vi förändrar världens kraftförsörjning och uppkoppling

Som den ledande tjänsteleverantören av kritisk infrastruktur befinner sig Eltel i centrum för elektrifieringen och digitaliseringen av vårt samhälle. Vi utformar, bygger och utför service och underhåll av infrastrukturen för kommunikation och eldistribution som samhället är helt beroende av.