Hållbarhetsrapporter

I vår kombinerade års- och hållbarhetsrapport kan du hitta Eltels senaste hållbarhetsdata tillsammans med information om vidtagna åtgärder och insikter. Vi strävar efter att vara helt transparenta när det gäller effekterna av vår verksamhet.