Insiders

Transaktioner som utförs av personer i ledande ställning (så kallade ”PDMR”) registreras enligt EU:s regler om marknadsmissbruk (MAR) och rapporterar transaktioner som de och deras närstående har gjort till Finansinspektionens insynsregister.

Insynspersoner