Årsstämma 2020

Eltels årsstämma för räkenskapsåret 2019 kommer att äga rum den 4 maj 2020.

Aktieägare som önskar lägga fram förslag till valberedningen inför årsstämman 2020 uppmanas att skicka in dem till valberedningens sekreterare Henrik Sundell på e-post: henrik.sundell@eltelnetworks.se. För att valberedningen ska kunna överväga inlämnade förslag med tillräcklig omsorg ska dessa lämnas in senast den 10 mars 2020. Kommitténs förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2020 och på bolagets webbplats.

För mer information kontakta:

Henrik Sundell
General Counsel
Tel: +46 76 633 5220, henrik.sundell@eltelnetworks.se

Relaterade länkar

Dela

Eltel AB POB 126 23, SE-112 92 Stockholm, Sweden

Tel. +46 8 585 376 00 | E-post: info@eltelnetworks.com