Årsstämma 2021

Eltels årsstämma för räkenskapsåret 2020 kommer att äga rum den 5 maj 2021.

Aktieägare som önskar lägga fram förslag till valberedningen inför årsstämman 2020 uppmanas att skicka in dem till valberedningen@eltelnetworks.se.

För att valberedningen ska kunna överväga inlämnade förslag med tillräcklig omsorg ska dessa lämnas in senast den 19 februari 2021.

För mer information kontakta:
Henrik Sundell
General Counsel
Tel: +46 76 633 5220, henrik.sundell@eltelnetworks.se

Dela

Eltel AB POB 126 23, SE-112 92 Stockholm, Sweden

Tel. +46 8 585 376 00 | E-post: info@eltelnetworks.com