Vi förändrar världens kraftförsörjning och uppkoppling

Vi möjliggör en hållbar och uppkopplad värld både idag och för kommande generationer.

Eltel

Aktien

-3,6 %

7,40 SEK

Eltels viktiga roll i Stockholms trafikförvandling

Eltels viktiga roll i Stockholms trafikförvandling

Förbifart Stockholm är ett enormt infrastrukturprojekt med vägar och tunnlar i Stockholm. Eltel har en avgörande del i installationsarbetet i tunnlarna, som när de öppnas kommer förbättra Stockholms trafiksituation markant

Läs mer

Delårsrapport för Q3 2023

Publicerades torsdagen den 2 november kl. 08.00.

Läs mer

Leverantör av tjänster för kritisk infrastruktur

som möjliggör såväl förnybar energi som högpresterande kommunikationsnätverk.

Läs mer

Årsredovisning för 2022

Eltels årsredovisning för 2022 som omfattar hållbarhetsredovisningen är nu tillgänglig.

Lär mer