Koncernledning

Håkan Dahlström

Vd och koncernchef

Född

1962

Utbildning

Civilingenjör datateknik, M.Sc. digital teknologi

Tidigare befattningar

 • Vd på Fujitsu Sweden AB, 2020–2022.
 • Vd på Tieto Sweden AB och vice vd, Tieto Corporation, 2014–2020.
 • Affärsområdeschef Mobile Business area på TeliaSonera AB, 2010–2012.
 • Affärsområdeschef Broadband Business area på TeliaSonera AB, 2008–2010.
 • Kommendörkapten i Försvarsmakten.

Innehav av aktier i Eltel per den 31 december 2023

Äger 500 000 aktier.

Tarja Leikas

Finansdirektör

Finansdirektör sedan 2023

Född

1967

Utbildning

Civilekonom

Tidigare befattningar

 • CFO, Ginolis Group, 2020–2023.
 • COO, Eniram 2014–2018.
 • CFO/(tillförordnad) CEO Dovre Group 2013–2014.
 • CFO, TeliaSonera Finland, 2010–2012.
 • CFO, Business Area Broadband Services Finland, TeliaSonera Group, 2007–2012.

Innehav av aktier i Eltel per den 31 december 2023

Äger 7 000 aktier.

Alexandra Kärnlund

Kommunikationsdirektör, sedan 2024

Kommunikationsdirektör, sedan 2024

Född

1973

Utbildning

Fil. Kand, Media- och kommunikationsvetenskap och Engelska
Masterstudier i journalistik och miljövetenskap

Tidigare befattningar

 • Kommunikationsdirektör, Länstyrelsen Jämtland.
 • Kommunikationschef, Tietoevry.
 • Senior PR-konsult, Informedia.
 • Ledande befattningar på CGI, Ortivus och Cision.

Övriga uppdrag

 • Styrelseledamot, CISV Östersund.


Innehav av aktier i Eltel per den 31 december 2023

-

Pamela Lundin

Affärsutvecklingsdirektör

Affärsutvecklingsdirektör sedan 2023

Född

1970

Utbildning

Pol.mag. i statsvetenskap

Tidigare befattningar

 • Vd på Enercons svenska, norska och finska verksamheter, 2022–2023.
 • COO, Enercon GmbH Germany Filial, 2011–2023.
 • Vice vd och styrelseledamot på Enercon Energy Converter AB, 1999–2011.
 • Projektledare/Projektutvecklare på Eurowind AB, 1997–1999.

Övriga uppdrag

 • Ledamot i fullmäktige, Sydsvenska handelskammaren.

Innehav av aktier i Eltel per den 31 december 2023

Äger 7 000 aktier.

Caroline Lindgren

Chefsjurist och inköpsdirektör

Född

1978

Utbildning

Jur kand, juristexamen

Tidigare befattningar

 • Chefsjurist på Sweco Sverige AB, 2015–2024.
 • Koncernbolagsjurist på Sweco AB, 2011–2015.
 • Biträdande jurist och advokat på Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, 2005–2011.

Innehav av aktier i Eltel per den 31 December 2023

-

Juha Luusua

Vd, Eltel Finland

Vd, Eltel Finland sedan 2018

Född

1965

Utbildning

Civilingenjör

Tidigare befattningar

 • President, BU Power, Eltel, 2017–2018.
 • President, Power Distribution, Eltel sedan 2012–2017.
 • Managing Director, Country Unit Finland, 2008–
 • SVP, Electricity, Eltel Networks/Group Corporation, 2006–2007.
 • Landschef, Eltel Networks A/S, 2004–2006.
 • President, Eltel Network Services, 2001–2004.
 • Vice VD, IVO Transmission Engineering Transmission and Distribution, 2000–2001.

Övriga uppdrag

 • Styrelseledamot i Sähköpooli (som ingår i den  finska försörjningsberedskapsmyndigheten).
 • Styrelseledamot i Finlands Bollförbund.

Innehav av aktier i Eltel per den 31 december 2023

Äger 162 323 aktier.

Lars Nilsson

Vd, Eltel Sverige

Vd, Eltel Sverige sedan 2023

Född

1967

Utbildning

Civilekonom

Tidigare befattningar

 • Vd, CERTEGO Group, 2018–2022.
 • Vd, Marum Management AB, 2016–2018.
 • Vd, Imtech VS-teknik AB, 2015.
 • Vd, Ericsson Local Services AB, 2012–2015.
 • Vd, Marum Management AB, 2010–2012.
 • Vd, GoExcellent AB, 2008–2010.
 • Flertalet ledningspositioner, Microsoft, 1998–2008.

Innehav av aktier i Eltel per den 31 december 2023

Äger 10 000 aktier.

Thor-Egel Bråthen

Vd, Eltel Norge

Vd, Eltel Norge sedan 2018

Född

1965

Utbildning

INSEAD Executive Management Programme
Certified service electronics technician

Tidigare befattningar

 • Director Fixed Telecom/Vice VD, Eltel Networks AS 2015–02/2018.
 • VD, Eltel Networks AS 2011–2015.
 • QA Manager, Eltel Networks AS 2009–2011.
 • VD, Niscayah Danmark 2006–2009.
 • Flertalet seniora ledningspositioner, Securitas Systems AS, 1999–2006.

Innehav av aktier i Eltel per den 31 december 2023

Äger 5 000 aktier.

Claus Metzsch Jensen

Vd, Eltel Danmark

Vd, Eltel Danmark sedan 2018

Född

1968

Utbildning

M.Sc. Företagsekonomi

Tidigare befattningar

 • Vice President, Caverion A/S 2016–2017.
 • SVP, TDC A/S 2011–2016.

Övriga uppdrag

Styrelseledamot i NKEL I/S.

Innehav av aktier i Eltel per den 31 december 2023

Äger 26 000 aktier.