Eltel’s AGM 2022.

Årsstämma 2023

Årsstämma för räkenskapsåret 2022 kommer att äga rum den 11 maj 2023.

Aktieägare som önskar lägga fram förslag till valberedningen inför årsstämman 2023 uppmanas att skicka in dem till valberedningen@eltelnetworks.se.

För att valberedningen ska kunna överväga inlämnade förslag med tillräcklig omsorg ska dessa lämnas in senast den 10 mars 2023.

Kommitténs förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2023.

Kontaktperson