Årsstämma 2022

Eltels årsstämma för räkenskapsåret 2021 kommer att äga rum den 11 maj 2022.

Aktieägare som önskar lägga fram förslag till valberedningen inför årsstämman 2022 uppmanas att skicka in dem till valberedningen@eltelnetworks.se. För att valberedningen ska kunna överväga inlämnade förslag med tillräcklig omsorg ska dessa lämnas in senast den 10 mars 2022. Kommitténs förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2022 och på bolagets webbplats.

Kontaktperson