Utdelningspolicy

En utdelningspolicy har antagits enligt vilken 50 procent av Eltels konsoliderade nettoresultat ska delas ut över tid (med flexibilitet vad gäller utdelningsandel).

Vidare ska styrelsen beakta ett antal ytterligare faktorer, inklusive bolagets framtida resultat, investeringsbehov, likviditet och utvecklingsmöjligheter samt allmänna ekonomiska och affärsmässiga förhållande, när utdelning föreslås.
 
 

Kontaktperson

Elin Otter, Director, Communications and Investor Relations, Eltel

Elin Otter

Kommunikations- och ir-direktör
+46 72 595 46 92 elin.otter@eltelnetworks.com