Våra tjänster

Eltel är den ledande tjänsteleverantören för kritisk infrastruktur som möjliggör förnybar energi och högpresterande kommunikationsnät.

Som den ledande tjänsteleverantören av kritisk infrastruktur befinner sig Eltel i centrum för elektrifieringen och digitaliseringen av vårt samhälle. Vi utformar, bygger och utför service och underhåll av infrastrukturen för kommunikation och eldistribution som samhället är helt beroende av.

Våra tjänster och vårt utbud

Eltel tillhandahåller en bred uppsättning av tjänster inom power och communication – allt från design- och byggfasen till avhjälpande underhåll – främst för ägare av el- och kommunikationsnät. Det mesta av vårt arbete bedrivs genom långsiktiga ram och serviceavtal, vilket låter oss samarbeta med kunderna för att uppnå deras mål. Eltel erbjuder även tjänster inom projekt och andra affärsmodeller. Verksamheten bedrivs i Norden, Polen, Tyskland och Litauen i landsbaserade organisationer.

Always connected, always powered – we make it happen by transforming society for a sustainable future.