Strategi och mål

Eltel är en ledande nordisk leverantör av fälttjänster för kommunikations- och elnätverk. Verksamheten bedrivs i Norden, Polen och Tyskland i landsbaserade organisationer med eget resultatansvar.

Vår strategi – mot hållbar lönsam tillväxt

I linje med vår strategi håller Eltel på att transfomeras till ett nordiskt företag som är baserat i länder där vi har en marknadsledande position. Ett nordiskt fokus med lägre risk och färre kapitalintensiva projekt gör att Eltel kan fortsätta utvecklas, växa och investera i syfte att säkerställa långsiktigt värdeskapande för bolaget, dess aktieägare och samhället i stort. Hållbarhet spelar en stor roll för att nå dit och är därmed integrerat i vår strategi.

Under 2021 slutförde vi Operational Excellence-fasen i vår strategi. Medan operationell excellens förblir en väsentlig del av Eltel, ligger vårt strategiska fokus nu på att investera i hållbar lönsam tillväxt medan transformationen fortsätter. Detta involverar:

  • Öka marknadsandelar i Norden
  • Innovation och affärsutveckling
  • Överföra framgångsrika affärsmodeller
  • Genomföra M&A i Norden
  • Branschledande inom hållbarhet

Vår strategi skapar därmed förutsättningar för hållbar tillväxt, lönsamhet och aktieägarvärde.

Våra mål

Eltels strategi – mot hållbar lönsam tillväxt – är uppbyggd runt tre mål som stöder varandra och bidrar till vår framgång:

Nöjda kunder

Engagerade medarbetare

God avkastning för ägare

Fokus på våra nordiska marknader

Eltel fokuserar strategiskt på de nordiska marknaderna, där vi har en marknadsledande position. Ett nordiskt fokus med lägre risk och färre kapitalintensiva projekt gör att Eltel kan fortsätta utvecklas, växa och investera i syfte att säkerställa långsiktigt hållbart värdeskapande för bolaget, dess aktieägare och samhället i stort.

Eltels finansiella mål för slutet av 2025

Koncernens operativ EBITA marginal 5 %
Årlig tillväxt i Norden från 2022 och framåt 2–4 %
Skuldsättningsgrad 1,5–2,5x nettoskuld/EBITDA
Utdelning Med reservation för skuldsättningsgrad

 

Kontaktperson

Elin Otter, Director, Communications and Investor Relations, Eltel

Elin Otter

Director, Communications and Investor Relations
+46 72 595 46 92 elin.otter@eltelnetworks.com