Strategi och mål

Eltel är en ledande leverantör av tjänster för kommunikations- och elnätverk. Verksamheten bedrivs i Norden, Polen och Tyskland i landsbaserade organisationer med eget resultatansvar.

Vår strategi – mot hållbar lönsam tillväxt

I linje med vår strategi verkar Eltel i länder där vi har en marknadsledande position. Lägre risk och färre kapitalintensiva projekt gör att Eltel kan fortsätta utvecklas, växa och investera i syfte att säkerställa långsiktigt värdeskapande för bolaget, dess aktieägare och samhället i stort. Hållbarhet spelar en stor roll för att nå dit och är därmed integrerat i vår strategi.

Det strategiska fokuset ligger på att investera i hållbar lönsam tillväxt medan transformationen fortsätter. Detta involverar:

  • Öka marknadsandelar
  • Innovation och ny affärsutveckling inom angränsande marknader
  • Överföra framgångsrika affärsmodeller mellan marknader
  • Genomföra M&A
  • Branschledande inom hållbarhet

Eltels strategi, i kombination med operativ excellens, skapar därmed förutsättningar för hållbar tillväxt, lönsamhet och aktieägarvärde.

Våra mål

Eltels strategi – mot hållbar lönsam tillväxt – är uppbyggd runt tre mål som stöder varandra och bidrar till vår framgång:

Nöjda kunder

Engagerade medarbetare

God avkastning för ägare

Eltels finansiella mål för slutet av 2025

Koncernens operativ EBITA marginal 5 %
Årlig tillväxt i Norden från 2022 och framåt 2–4 %
Skuldsättningsgrad 1,5–2,5x nettoskuld/EBITDA
Utdelning Med reservation för skuldsättningsgrad

 

Kontaktperson

Elin Otter, Director, Communications and Investor Relations, Eltel

Elin Otter

Director, Communications and Investor Relations
+46 72 595 46 92 elin.otter@eltelnetworks.com