Pressmeddelanden

Här listas Eltels koncernpressmeddelanden. Du kan söka på och filtrera pressmeddelanden nedan. I all kommunikation strävar vi efter tydlighet, aktualitet, proaktivitet och hög tillgänglighet.

2022

Datum Titel Kategori
RÄTTELSE: Förändring i antal aktier och röster
Regulatorisk R
Förändring i antal aktier och röster
Regulatorisk R
Eltel tecknar 5G-avtal i Norge till ett värde av 36–40 miljoner euro
Pressmeddelande
Håkan Dahlströms tillträde som vd och koncernchef tidigareläggs
Regulatorisk R
Beslut vid Eltel AB:s årsstämma 2022
Regulatorisk R
Eltelkoncernen: Delårsrapport januari–mars 2022
Regulatorisk R
Inbjudan till presentation av Eltels delårsrapport för Q1 2022
Regulatorisk R
Kallelse till årsstämma 2022 i Eltel AB
Regulatorisk R
Förändring i antal aktier och röster
Regulatorisk R
Eltel publicerar årsredovisning för 2021
Regulatorisk R
Emission och återköp av C-aktier för incitamentsprogram
Regulatorisk R
Eltel tecknar ett ramavtal för telekom i Finland till ett värde av cirka 30 miljoner euro
Pressmeddelande
Eltelkoncernen: Bokslutskommuniké januari–december 2021
Regulatorisk R
Håkan Dahlström utsedd till ny vd och koncernchef för Eltel
Regulatorisk R
Inbjudan till Eltels presentation av bokslutskommuniké 2021
Regulatorisk R
Eltel bygger kraftledning i Finland till ett värde av cirka 15 miljoner euro
Pressmeddelande
Eltel tecknar nytt ramavtal med Banedanmark till ett värde av cirka 33 miljoner euro
Pressmeddelande

2021

Datum Titel Kategori
Eltel tecknar ett ramavtal med Banedanmark till ett värde av cirka 41 miljoner euro
Pressmeddelande
Beslut från Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm
Pressmeddelande
Eltel tecknar avtal om att bygga transmissionsledningar i Finland till ett värde av cirka 22 miljoner euro
Pressmeddelande