Pressmeddelanden

Här listas Eltels koncernpressmeddelanden. Du kan söka på och filtrera pressmeddelanden nedan. I all kommunikation strävar vi efter tydlighet, aktualitet, proaktivitet och hög tillgänglighet.

2023

Datum Titel Kategori
Eltel emitterar 25 miljoner EUR av hållbarhetslänkade hybridobligationer
Regulatorisk R
Eltel publicerar årsredovisning för 2022
Regulatorisk R
Eltel AB inrättar hållbarhetslänkat finansiellt ramverk och överväger emission av hybridobligationer
Regulatorisk R
Eltel tecknar ettårigt ramavtal i Finland värt cirka 32 miljoner euro
Regulatorisk R
Eltelkoncernen: Bokslutskommuniké januari–december 2022
Regulatorisk R
Pamela Lundin ny affärsutvecklingsdirektör på Eltel
Pressmeddelande
Inbjudan till Eltels presentation av bokslutskommuniké 2022
Pressmeddelande
Eltel och Försvarsmakten tecknar avtal till ett värde om 250 miljoner kronor, ca 22 miljoner euro
Pressmeddelande
Eltel tecknar ramavtal i Norge för 180–200 miljoner NOK, ca 17–19 miljoner EUR
Pressmeddelande

2022

Datum Titel Kategori
Eltel och Telia förlänger befintligt avtal till ett värde om 200 miljoner kronor, ca 18 miljoner euro
Pressmeddelande
Eltels vetenskapsbaserade klimatmål är godkända
Pressmeddelande
Eltel meddelar uppskattad negativ operativ EBITA för fjärde kvartalet 2022
Regulatorisk R
Eltel och Trafikverket förlänger befintligt ramavtal med två år till ett värde om ca 46 miljoner euro
Regulatorisk R
Lars Nilsson ny vd för Eltel Sverige
Regulatorisk R
Eltelkoncernen: Delårsrapport januari–september 2022
Regulatorisk R
Inbjudan till Eltels presentation av delårsrapport för Q3 2022
Pressmeddelande
Eltel tecknar femårigt ramavtal med Ellevio till ett värde av cirka 32 miljoner euro
Pressmeddelande
Eltels valberedning inför årsstämma 2023
Regulatorisk R
Eltel tecknar ett femårigt ramavtal i Danmark till ett värde av cirka 30 miljoner euro
Pressmeddelande
Eltel tecknar kontrakt med finskt vindkraftsbolag värt cirka 11 miljoner euro
Pressmeddelande