Pressmeddelanden

Här listas Eltels koncernpressmeddelanden. Du kan söka på och filtrera pressmeddelanden nedan. I all kommunikation strävar vi efter tydlighet, aktualitet, proaktivitet och hög tillgänglighet.

2024

Datum Titel Kategori
Inbjudan till Eltels presentation av halvårsrapport för 2024
Pressmeddelande
Eltel och Elisa förnyar viktigt ramavtal i Finland
Regulatorisk R
Eltel tecknar treårigt ramavtal för telekom med Telenor i Norge
Regulatorisk R
Avyttringen av High Voltage-verksamheten i Polen är slutförd
Regulatorisk R
Beslut vid Eltel AB:s årsstämma 2024
Regulatorisk R
Eltel och FMV tecknar nytt ramavtal – uppskattat värde 240 miljoner kronor
Pressmeddelande
Eltelkoncernen: Delårsrapport januari–mars 2024
Regulatorisk R
Inbjudan till Eltels presentation av delårsrapport för Q1 2024
Pressmeddelande
Kallelse till årsstämma 2024 i Eltel AB
Regulatorisk R
Eltel avyttrar High Voltage-verksamheten i Polen
Regulatorisk R
Eltel publicerar Års- och hållbarhetsredovisning 2023
Regulatorisk R
Förändring i Eltels koncernledning – Alexandra Kärnlund ny kommunikationsdirektör
Pressmeddelande
Eltelkoncernen: Bokslutskommuniké januari–december 2023
Regulatorisk R
Eltel och DNA förnyar ettårigt ramavtal för telekom i Finland till ett värde av cirka 12,5 miljoner euro
Pressmeddelande
Inbjudan till Eltels presentation av bokslutskommuniké 2023
Pressmeddelande
Eltels valberedning föreslår Per Sjöstrand till ny styrelseordförande
Regulatorisk R
Eltel förlänger ramavtal med TDC Net i Danmark med två år till ett värde om cirka DKK 170 miljoner, cirka EUR 23 miljoner
Pressmeddelande

2023

Datum Titel Kategori
Förändring i Eltels koncernledning
Pressmeddelande
Förändring av antalet aktier och röster
Regulatorisk R
Eltel och Equinor tecknar fyraårigt ramavtal till ett uppskattat värde om 235 miljoner NOK, ca 20 miljoner euro
Pressmeddelande