Pressmeddelanden

Här listas Eltels koncernpressmeddelanden. Du kan söka på och filtrera pressmeddelanden nedan. I all kommunikation strävar vi efter tydlighet, aktualitet, proaktivitet och hög tillgänglighet.

2021

Datum Titel Kategori
Eltel tecknar ett ramavtal med Banedanmark till ett värde av cirka 41 miljoner euro
Pressmeddelande
Beslut från Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm
Pressmeddelande
Eltel tecknar avtal om att bygga transmissionsledningar i Finland till ett värde av cirka 22 miljoner euro
Pressmeddelande
Eltelkoncernen: Delårsrapport januari-september 2021
Regulatorisk R
Eltels valberedning inför årsstämma 2022
Regulatorisk R
Inbjudan till Eltels presentation av delårsrapport för Q3 2021
Regulatorisk R
Eltel tecknar avtal gällande 5G i Norge till ett värde av 12-16 miljoner euro
Pressmeddelande
Finska KKV-fallet avslutat
Regulatorisk R
Eltelkoncernen: Halvårsrapport januari-juni 2021
Regulatorisk R
Inbjudan till presentation av Eltels halvårsrapport för 2021
Regulatorisk R
Eltel ansluter sig till Science Based Targets initiative
Regulatorisk R
Beslut vid Eltel AB:s årsstämma 2021
Regulatorisk R
Eltelkoncernen: Delårsrapport januari-mars 2021
Regulatorisk R
Inbjudan till presentation av Eltels delårsrapport för Q1 2021
Regulatorisk R
Kallelse till årsstämma 2021 i Eltel AB
Regulatorisk R
Eltel publicerar årsredovisning för 2020
Regulatorisk R
Eltel avyttrar affärsområdet High Voltage i Tyskland
Regulatorisk R
Eltelkoncernen: Bokslutskommuniké januari–december 2020
Regulatorisk R
Inbjudan till Eltels presentation av bokslutskommuniké 2020
Regulatorisk R

2020

Datum Titel Kategori
Eltel installerar 275 000 smarta elmätare i Göteborg för cirka 14 miljoner euro
Pressmeddelande