Communication

Vi optimerar kommunikationsnät och hjälper till att tillgodose samhällets behov av ökad digitalisering, vilket revolutionerar det sätt som människor lever, arbetar och underhåller sig på.

Moderna kommunikationsnät med hög kapacitet stöder digitaliseringen av samhället och gör det möjligt för människor att interagera på nya sätt. Detta minskar behovet av att resa genom att möjliggöra hybridarbete och skapar nya möjligheter för privatpersoner och företag.

Kundfokus

Vi utvecklar och tillhandahållar tjänster för både nya och befintliga kunder som kompletterar vårt utbud runt kärnverksamheten. Detta omfattar tjänster relaterade till täckning inomhus, privata 5G-nätverk, nätövervakningscentraler (Network Operations Centre, NOC) och OTIT-lösningar (Operation Technology IT).

Rätt kompetens och de bästa verktygen

Det är våra tekniker som möter slutkunderna, och det är viktigt att vi har rätt kompetens och de bästa verktygen för att kunna garantera en bra kundupplevelse. På samma gång behöver vi också strömlinjeforma planeringen av våra teknikers dagliga uppgifter.

Våra huvudkunder är stora telekomoperatörer och ägare av kommunikationsnät. Som regel innebär Eltels verksamhet långsiktiga kundsamarbeten och ett stadigt inflöde av ordrar som genereras genom ramavtal.

Vårt communication-utbud

Mobila telekomtjänster

  • Utrullningar av mobilnät, moderniseringar, swap-projekt, avhjälpande underhåll och DAS-nät (Distributed Antenna System, distribuerade antennsystem).
  • Hantering av platsinfrastruktur, uppgraderingar av växelström/likström (AC/DC), förebyggande och avhjälpande underhåll, nya infrastrukturkonstruktioner för torn/tak.

Fasta telekomtjänster

  • Fiber, koppar, konstruktion och underhåll av hybridfiber-koaxiala (HFC) nät.
  • Implementering och underhåll av överföringsnät.
  • FTTH-projekt (fibre-to-the-home, fiber till hemmet) på totalentreprenad.

Offentlig infrastruktur

  • Byggande och underhåll av ett brett spektrum av offentlig infrastruktur – från digital vägskyltning och digitala järnvägssignaleringssystem till smarta plankorsningar och infrastruktur för sjukhuskommunikation.

Moderna kommunikationsnät med hög kapacitet stöder digitaliseringen av samhället och gör det möjligt för människor att interagera på nya sätt.

Kontaktperson

Pamela Lundin

Affärsutvecklingsdirektör
+46 70 549 10 02 pamela.lundin@eltelnetworks.com