Communication

Vi optimerar kommunikationsnät och hjälper till att tillgodose samhällets behov av ökad digitalisering, vilket revolutionerar det sätt som människor lever, arbetar och underhåller sig på.

Moderna kommunikationsnät med hög kapacitet stöder digitaliseringen av samhället och gör det möjligt för människor att interagera på nya sätt. Detta minskar behovet av att resa genom att möjliggöra hybridarbete och skapar även nya möjligheter för privatpersoner och företag. Våra huvudkunder är stora telekomoperatörer och ägare av kommunikationsnät. Eltels verksamhet innebär främst långsiktiga kundsamarbeten och ett stadigt inflöde av beställningar som genereras via ramavtal. Eltel erbjuder också nya affärsmodeller, inklusive as-a-service-modeller, och utökar sitt utbud i värdekedjan.

Kundfokus

Vi utvecklar och tillhandahållar tjänster för både nya och befintliga kunder som kompletterar vårt utbud runt kärnverksamheten. Detta omfattar tjänster relaterade till mobil inomhustäckning, privata 5G-nätverk, nätövervakningscentraler (Network Operations Centre, NOC) och OTIT-lösningar (Operation Technology IT).

Rätt kompetens och de bästa verktygen

Det är våra tekniker som möter slutkunderna, och det är viktigt att vi har rätt kompetens och de bästa verktygen för att kunna garantera en bra kundupplevelse. På samma gång behöver vi också strömlinjeforma planeringen av våra teknikers dagliga uppgifter.

Våra produktområden inom Communication

Fast telekommunikation

  • Konstruktion och underhåll av nätverk

Mobil telekommunikation

  • Utrullningar
  • Uppgraderingar och avhjälpande underhåll

Fast bredband via mobilnätet (FWA)

  • Ansluter hem och företag till internet

Mobil inomhustäckning

  • Erbjuder offentliga och privata nätverk

Moderna kommunikationsnät med hög kapacitet stöder digitaliseringen av samhället och gör det möjligt för människor att interagera på nya sätt.

Kontaktperson

Pamela Lundin

Affärsutvecklingsdirektör
+46 70 549 10 02 pamela.lundin@eltelnetworks.com