Communication

Det moderna samhället är helt beroende av kommunikationsnätverk. Digitaliseringen, ökad efterfrågan på datatrafik och uppkoppling driver på införandet av den senaste tekniken.

Eltel Communication tillhandahåller ett brett utbud av tjänster som design, planering, byggnation, installation, uppdatering, drift och underhåll av mobila eller fasta nätverk.

Fokus på Operational Excellence

Vårt fokus under 2020 har legat på att utveckla och justera lösningar för att uppnå ökad effektivitet i hela värdekedjan. Vi måste säkerställa högsta möjliga effektivitet i den dagliga verksamheten, från planering till den slutliga dokumenteringen.

Rätt kompetens och de bästa verktygen

Det är våra tekniker som möter slutkunderna, och det är viktigt att vi har rätt kompetens och de bästa verktygen för att kunna garantera en bra kundupplevelse. På samma gång behöver vi också strömlinjeforma planeringen av våra teknikers dagliga uppgifter.

Eltels huvudkunder är stora telekomoperatörer och nätägare. Som regel innebär Eltels verksamhet långsiktiga kundsamarbeten och ett stadigt inflöde av ordrar som genereras genom ramavtal.

 

Målet är att förbättra servicen gentemot kunderna men även arbetsmiljön för våra medarbetare liksom kvaliteten på de utförda jobben och en mindre miljöpåverkan.

5G

Eltel är branschledande när det gäller mobil 5G-kommunikation som under de närmaste åren kommer att vara en tillväxtmarknad tillsammans med operatörsinvesteringar som drivs av behovet av bättre nätkapacitet.

Fiber

Utsikterna för fiber på våra kärnmarknader fortsätter att vara lovande i Finland, Norge och Danmark, både när det gäller nyinvesteringar och behovet av att uppgradera befintliga fibernätverk.