Communication

Moderna kommunikationsnät med hög kapacitet stöder digitaliseringen av samhället och gör det möjligt för människor att interagera på nya sätt. Detta minskar behovet av att resa och skapar nya möjligheter för människor och företag.

Inom communication tillhandahåller Eltel ett brett spektrum av tjänster från design och planering till byggnation, installation, uppgradering, drift och underhåll av mobila och fasta nät. Communication-verksamheten utgör omkring två tredjedelar av Eltel-koncernens intäkter.

Kundfokus

Vi utvecklar och tillhandahållar tjänster för både nya och befintliga kunder som kompletterar vårt utbud runt kärnverksamheten. Detta omfattar tjänster relaterade till inomhustäckning, privata 5G-nätverk, nätövervakningscentraler (Network Operations Centre, NOC) och OTIT-lösningar (Operation Technology IT).

Rätt kompetens och de bästa verktygen

Det är våra tekniker som möter slutkunderna, och det är viktigt att vi har rätt kompetens och de bästa verktygen för att kunna garantera en bra kundupplevelse. På samma gång behöver vi också strömlinjeforma planeringen av våra teknikers dagliga uppgifter.

Eltels huvudkunder är stora telekomoperatörer och ägare av kommunikationsnät. Som regel innebär Eltels verksamhet långsiktiga kundsamarbeten och ett stadigt inflöde av ordrar som genereras genom ramavtal.

 

Vi optimerar kommunikationsnät och hjälper till att tillgodose samhällets behov av ökad digitalisering, vilket skapar förutsättningar för nya sätt att samverka och mötas.

5G

Eltel är en föregångare på den ansenliga marknaden för utrullning av 5G i Norden. 5G förväntas att fortsätta vara en tillväxtmarknad under de kommande åren allteftersom utrullningen fortskrider samtidigt som det finns ett behov av
att förtäta och ytterligare förbättra nätverket.

Fiber

Fiberpenetrationen är hög i Sverige och delvis i Norge. Men eftersom det fortfarande är ett tillväxtområde i Danmark och Finland fortsätter det att vara viktigt för vår verksamhet.