Power

Vi är helt beroende av elektricitet för att klara vår vardag. Vi behöver tillförlitlig elförsörjning och stabila elnät. Det är ingen överdrift att kalla dem samhällets livlinor. Eltel Power bygger, underhåller och uppgraderar dessa livlinor.

Marknaden för Power kan delas in i tre områden: underhåll, projekt och projekt på totalentreprenad, där Eltel ansvarar för design samt planering och konstruktion av projektet.

 

Kundfokus

I linje med vår strategi har vi lagt ner mycket arbete på att utbilda och utveckla våra medarbetare i projektplanering, kostnadskontroll, resursplanering och projektstyrning. Detta främjar ett starkare kundfokus och hjälper oss att leverera enligt våra kundlöften.

Bättre planeringsförfaranden 

Bättre planeringsförfaranden gör det möjligt för Eltels tekniker att arbeta på ett mer produktivt, effektivt och säkert sätt. Det handlar om att optimera hur varje dag struktureras för enskilda tekniker för att kunna säkerställa att vi har rätt resurser på rätt plats vid rätt tidpunkt.

Eltels främsta kunderna är nationella transmissionssystemoperatörer och ägare av eldistributionsnät.

 

Som ett serviceföretag är Operational Excellence centralt i allt vi gör.

Elnätsuppgradering

Den ökande etableringen av vindkraftparker i Finland och Danmark har inverkat markant på behovet av att uppgradera regionala nätförbindelser.

Smarta elmätare

Installationen av smarta elmätare fortsätter i olika etapper på våra marknader. Detta omfattar stora pågående utrullningsprojekt samt kommande projekt.