Power

En resilient och robust infrastruktur för elkraft möjliggör generering av förnybar energi, laddning av elfordon och smartare användning av el. Allt detta utgör byggstenar för ett koldioxidneutralt samhälle.

Marknaden för power-verksamheten kan grovt delas in i tre områden: underhåll, projekt och projekt på totalentreprenad, där Eltel ansvarar för design samt planering och konstruktion av projektet. Power står för cirka en tredjedel av Eltel-koncernens intäkter.

 

Kundfokus

Vi har lagt ner mycket arbete på att utbilda och utveckla våra medarbetare i projektplanering, kostnadskontroll, resursplanering och projektstyrning. Detta främjar ett starkare kundfokus och hjälper oss att leverera enligt våra kundlöften.

Bättre planeringsförfaranden 

Bättre planeringsförfaranden gör det möjligt för Eltels tekniker att arbeta på ett mer produktivt, effektivt och säkert sätt. Det handlar om att optimera hur varje dag struktureras för enskilda tekniker för att kunna säkerställa att vi har rätt resurser på rätt plats vid rätt tidpunkt.

Majoriteten av Eltels kunder är kraftbolag och stora nätägare.

 

Våra power-tjänster möjliggör elektrifiering av samhället, vilket är avgörande för mer hållbara energisystem och för att uppnå nationella mål för koldioxidneutralitet.

Uppgraderingar av elnät

Behovet av att uppgradera föråldrade elnät är fortfarande stort. En viktig drivkraft för att uppgradera regionala elnät är behovet av att ansluta förnybara energikällor och laddningsstationer för elfordon.

Smarta elmätare

Utrullningen av smarta elmätare fortsätter i olika faser på våra marknader. Detta inkluderar stora pågående utrullningar och en pipeline för framtida projekt.