Power

Våra Power-tjänster möjliggör elektrifiering av samhället, vilket är nödvändigt för att bygga mer hållbara energilösningar och för att uppnå nationella mål för koldioxidneutralitet.

En resilient och robust elkraftinfrastruktur möjliggör generering av förnybar energi, laddning av elfordon och smartare användning av el. Tillsammans utgör detta byggstenar för ett koldioxidneutralt samhälle. Våra huvudkunder består främst av nationella operatörer av transmissionssystem, ägare av distributionsnät och energiföretag. Vi har även kunder inom lokal industri och den offentliga sektorn.

Kundfokus

Vi har lagt ner mycket arbete på att utbilda och utveckla våra medarbetare i projekt- och resursplanering samt projektstyrning. Detta främjar ett starkare kundfokus och hjälper oss att leverera enligt våra kundlöften.

Bättre planeringsförfaranden 

Bättre planeringsförfaranden gör det möjligt för Eltels tekniker att arbeta på ett mer produktivt, effektivt och säkert sätt. Det handlar om att optimera hur varje dag struktureras för enskilda tekniker för att kunna säkerställa att vi har rätt resurser på rätt plats vid rätt tidpunkt.

Våra produktområden inom Power

Eldistribution och kraftöverföring

  • Kompletta högspänningsprojekt
  • Konstruktion av nätverk
  • Uppgraderingar och underhåll

Smart grids

  • Utrullningstjänster för nästa generations effektmätare

Förnybar energi

  • Transformatorstationer för vindkraftverk
  • Solcellsparker

e-Mobility

  • Laddningsinfrastruktur för elfordon

Batterilagring

  • Energilagringsprojekt

En motståndskraftig och robust infrastruktur möjliggör generering av förnybar energi, laddning av elfordon och smartare användning av el.

Kontaktperson

Pamela Lundin

Affärsutvecklingsdirektör
+46 70 549 10 02 pamela.lundin@eltelnetworks.com