Power

Våra power-tjänster möjliggör elektrifiering av samhället, vilket är nödvändigt för att bygga mer hållbara energilösningar och för att uppnå nationella mål för koldioxidneutralitet.

En motståndskraftig och robust infrastruktur möjliggör generering av förnybar energi, laddning av elfordon och smartare användning av el. Allt detta utgör grundpelarna för ett koldioxidneutralt samhälle.

Kundfokus

Vi har lagt ner mycket arbete på att utbilda och utveckla våra medarbetare i projektplanering, kostnadskontroll, resursplanering och projektstyrning. Detta främjar ett starkare kundfokus och hjälper oss att leverera enligt våra kundlöften.

Bättre planeringsförfaranden 

Bättre planeringsförfaranden gör det möjligt för Eltels tekniker att arbeta på ett mer produktivt, effektivt och säkert sätt. Det handlar om att optimera hur varje dag struktureras för enskilda tekniker för att kunna säkerställa att vi har rätt resurser på rätt plats vid rätt tidpunkt.

Vårt power-utbud

Tjänster för kraftöverföring

  • Kompletta högspänningsprojekt på totalentreprenad och serviceunderhåll (110/400 kV) för nationella elnät.
  • Högspänning och servicelösningar för industri- och datacenterkunder.

Förnybara energikällor

  • Vindkraftlösningar och transformatorstationer.
  • Solcellsparker och installation av solceller samt hantering och genomförande av energilagringsprojekt.

Kraftdistribution

  • Konstruktion av kraftdistributionsnät samt uppgraderingar och förebyggande och avhjälpande underhåll.

Smart grids

  • Utrullningstjänster för nästa generations effektmätare.

e-Mobility

  • Projekt för laddningsinfrastruktur för elfordon, inklusive design, implementering och underhåll.
  • Återförsäljning av offentliga laddningsstationer.
  • Utbyggnad av energinät och anslutningar.

En motståndskraftig och robust infrastruktur möjliggör generering av förnybar energi, laddning av elfordon och smartare användning av el.

Kontaktperson

Pamela Lundin

Affärsutvecklingsdirektör
+46 70 549 10 02 pamela.lundin@eltelnetworks.com