Nyckeltal, year-to-date

Nedan hittar du Eltelkoncernens nyckeltal, per år och kvartal, delår och rullande 12 månader.
Ladda ner data
Miljoner euro jul-sep 2021 jul-sep 2020 jan-sep 2021 jan-sep 2020 jan-dec 2020 Rullande 12-mån
Nettoomsättning 193,8 226,7 586,2 708,8 938,0 815,4
Nettoomsättningstillväxt, % -14,5 -19,6 -17,3 -12,4 -13,8 -17,4
Operativt EBITA 4,1 6,7 7,8 7,5 11,4 11,8
Operativt EBITA-marginal, % 2,1 2,9 1,3 1,1 1,2 1,4
Operativt EBITA, segmenten 7,7 8,6 16,9 16,9 22,9 23,0
Operativt EBITA-marginal, %, segmenten 4,4 4,3 3,2 2,7 2,8 3,1
Jämförelsestörande poster - -0,7 -0,1 19,8 14,1 -5,7
EBITDA 11,9 15,6 32,1 55,7 63,0 39,4
Rörelseresultat (EBIT) 4,0 5,8 7,5 26,7 24,8 5,7
EBIT-marginal, % 2,1 2,6 1,3 3,8 2,6 0,7
Resultat efter finansiella poster 2,6 3,5 3,5 19,3 14,9 -0,8
Periodens resultat efter skatt 1,8 3,1 0,8 12,3 5,3 -6,2
Resultat per aktie, euro, före och efter utspädning 0,01 0,02 0,00 0,08 0,03 -0,04
Avkastning på eget kapital (ROE), %1) -2,8 0,2 -2,8 0,2 2,4 -2,8
Avkastning på operativt sysselsatt kapital (ROCE), %1) 11,6 -4,9 11,6 -4,9 13,0 11,6
Skuldsättningsgrad1) 3,9 3,4 3,9 3,4 2,0 3,9
Rörelsekapital, netto 9,8 17,3 9,8 17,3 -25,1 9,8
Antal medarbetare vid periodens slut 5 057 6 012 5 057 6 012 5 449 5 057

Kontaktperson

Elin Otter, Director, Communications and Investor Relations, Eltel

Elin Otter

Director, Communications and Investor Relations
+46 72 595 46 92 elin.otter@eltelnetworks.com