Nyckeltal, year-to-date

Nedan hittar du Eltelkoncernens nyckeltal, per år och kvartal, delår och rullande 12 månader.
Ladda ner data
Miljoner euro apr-jun 2021 apr-jun 2020 jan-jun 2021 jan-jun 2020 jan-dec 2020 Rullande 12-mån
Nettoomsättning 210,4 245,5 392,4 482,1 938 848,3
Nettoomsättningstillväxt, % -14,3 -11,1 -18,6 -8,5 -13,8 -18,6
Operativt EBITA 4,4 2,8 3,7 0,8 11,4 14,4
Operativt EBITA-marginal, % 2,1 1,2 1 0,2 1,2 1,7
Jämförelsestörande poster -0,1 20,4 -0,1 20,4 14,1 -6,4
EBITDA 12,7 32,7 20,2 40 63 43,1
Rörelseresultat (EBIT) 4,3 23,1 3,5 20,8 24,8 7,5
EBIT-marginal, % 2 9,4 0,9 4,3 2,6 0,9
Resultat efter finansiella poster 3 20 0,9 15,8 14,9 0
Periodens resultat efter skatt 1,6 14 -1 9,2 5,3 -5
Resultat per aktie, euro, före och efter utspädning 0,01 0,09 -0,01 0,06 0,03 -0,04
Avkastning på eget kapital (ROE), %1) -2,2 -2,8 -2,2 -2,8 2,4 -2,2
Avkastning på operativt sysselsatt kapital (ROCE), %1) 16,8 -7 16,8 -7 13 16,8
Skuldsättningsgrad1) 3,3 3,1 3,3 3,1 2 3,3
Rörelsekapital, netto -7,1 -12,6 -7,1 -12,6 -25,1 -7,1
Antal medarbetare vid periodens slut 5202 6215 5202 6215 5449 5202

Kontaktperson

Elin Otter

Director, Communications and Investor Relations
+46 72 595 46 92 elin.otter@eltelnetworks.com