Nyckeltal, year-to-date

Nedan hittar du Eltelkoncernens nyckeltal, per år och kvartal, delår och rullande 12 månader.
Ladda ner data
Miljoner euro okt-dec 2023 okt-dec 2022 jan-dec 2023 jan-dec 2022
Nettoomsättning 240.2 224.0 850.1 823.6
Nettoomsättningstillväxt, % 7.2 -1.0 3.2 1.4
Justerad EBITA 2.8 -4.0 1.7 -1.9
Justerad EBITA-marginal, % 1.2 -1.8 0.2 -0.2
Justerad EBITA, segmenten 5.0 -1.8 11.8 9.9
Justerad EBITA-marginal, %, segmenten 2.3 -0.9 1.5 1.4
Justerad EBITDA 10.2 3.3 31.8 27.8
Jämförelsestörande poster 0.1 - -7.0 -
EBITDA 10.3 3.3 24.8 27.8
Rörelseresultat (EBIT) 2.9 -4.0 -5.3 -2.0
EBIT-marginal, % 1.2 -1.8 -0.6 -0.2
Resultat efter finansiella poster -0.8 -7.9 -17.9 -11.4
Periodens resultat efter skatt 10.3 -7.7 -7.6 -14.9
Resultat per aktie, euro, före och efter utspädning 0.06 -0.05 -0.07 -0.10
Avkastning på eget kapital (ROE), %1) -3.7 -6.8 -3.7 -6.8
Avkastning på operativt sysselsatt kapital (ROCE), %1) 5.3 -3.5 5.3 -3.5
Skuldsättningsgrad1) 3.2 4.5 3.2 4.5
Rörelsekapital, netto -49.8 -21.0 -49.8 -21.0
Medelantalet anställda 4,948 5,079 5,024 5,053

1) Beräknat på rullande 12 månader.

Kontaktperson

Elin Otter, Director, Communications and Investor Relations, Eltel

Elin Otter

Kommunikations- och ir-direktör
+46 72 595 46 92 elin.otter@eltelnetworks.com