Nyckeltal, year-to-date

Nedan hittar du Eltelkoncernens nyckeltal, per år och kvartal, delår och rullande 12 månader.
Ladda ner data
Miljoner euro jul-sep 2022 jul-sep 2021 jan-sep 2022 jan-sep 2021 jan-dec 2021 Rullande 12 mån
Nettoomsättning 207,0 193,8 599,6 586,2 812,6 825,9
Nettoomsättningstillväxt, % 6,8 -14,5 2,3 -17,3 -13,4 1,3
Operativ EBITA 4,1 4,1 2,1 7,8 14,8 9,1
Operativ EBITA-marginal, % 2,0 2,1 0,4 1,3 1,8 1,1
Operativ EBITA, segmenten 6,6 7,7 11,7 16,9 24,2 19,0
Operativ EBITA-marginal, %, segmenten 3,6 4,4 2,2 3,2 3,3 2,6
Jämförelsestörande poster - - - -0,1 -0,1 -
EBITDA 11,5 11,9 24,5 32,1 46,5 39,0
Rörelseresultat (EBIT) 4,1 4,0 2,0 7,5 14,5 8,9
EBIT-marginal, % 2,0 2,1 0,3 1,3 1,8 1,1
Resultat efter finansiella poster 2,0 2,6 -3,5 3,5 8,7 1,7
Periodens resultat efter skatt -0,3 1,8 -7,3 0,8 4,9 -3,1
Resultat per aktie, euro, före och efter utspädning -0,00 0,01 -0,05 0,00 0,03 -0,02
Avkastning på eget kapital (ROE), %1) -1,4 -2,8 -1,4 -2,8 2,2 -1,4
Avkastning på operativt sysselsatt kapital (ROCE), %1) 10,2 11,6 10,2 11,6 23,6 10,2
Skuldsättningsgrad1) 4,3 3,9 4,3 3,9 2,6 4,3
Rörelsekapital, netto 26,3 9,8 26,3 9,8 -16,0 26,3
Medelantalet anställda 5 053 5 049 5 045 5 213 5 176 5 050

Kontaktperson

Elin Otter, Director, Communications and Investor Relations, Eltel

Elin Otter

Director, Communications and Investor Relations
+46 72 595 46 92 elin.otter@eltelnetworks.com