Detta är Eltel

Eltel är den ledande leverantören av tjänster för kritisk infrastruktur som möjliggör såväl förnybar energi som högpresterande kommunikationsnätverk både idag och för kommande generationer.

Vi säkrar det moderna samhällets livlinor

Alla är beroende av stabila kommunikations- och elnät. Eltel designar, bygger, underhåller och uppgraderar dessa viktiga livlinor för det moderna samhället åt nationella nätoperatörer och nätägare.

Vi möjliggör ett mer hållbart samhälle

De infranätlösningar som Eltel tillhandahåller möjliggör övergången till ett robust, resilient och koldioxidneutralt samhälle. Exempelvis levererar Eltel infrastruktur som möjliggör generering av förnybar energi, laddning av elfordon och kommunikationsnät med hög kapacitet. Detta möjliggör elektrifiering och digitalisering av samhället, ger nya levnadssätt och öppnar upp för nya möjligheter att interagera på.

Våra tjänster och vårt utbud

Vi levererar en bred uppsättning av tjänster inom el och kommunikation – allt från design- och byggfasen till avhjälpande underhåll – främst för ägare av el- och kommunikationsnät. Vi  har beredskap för utryckning dygnet runt, alla dagar i veckan och en omfattande geografisk närvaro på våra hemmamarknader. Verksamheten bedrivs i Norden, Polen, Tyskland och Litauen i landsbaserade organisationer.

Våra tjänster inom el och kommunikation blir alltmer sammanflätade när vi utnyttjar synergier mellan våra el- och kommunikationskompetenser för att leverera lösningar som inkluderar båda. Vi erbjuder allt fler projekt relaterade till förnybar energi, energilagring, laddning av elfordon och offentlig infrastruktur.

Det mesta av vårt arbete bedrivs genom långsiktiga ram- och serviceavtal som gör att vi kan samarbeta med kunderna för att nå deras mål. Vi uppnår detta genom vår affärsstrategi, som fokuserar på att leverera enligt våra kundlöften, effektivisera vår verksamhet och förbättra produktiviteten.

Always connected, always powered – we make it happen by transforming society for a sustainable future.

Eltel i korthet

  • Grundat: 2001
  • Geografiska marknader: Norden, Polen, Tyskland, Litauen
  • Verksamheter: communication och power, inklusive smarta mätare och e-Mobility
  • Antal anställda: 5 000 (2022)
  • VD och koncernchef: Håkan Dahlström
  • Aktien noterad: Nasdaq Stockholm

Eltel är den ledande leverantören av tjänster för kritisk infrastruktur som möjliggör såväl förnybar energi som högpresterande kommunikationsnätverk. Eltel designar, planerar, bygger och säkrar driften av nätverk för en mer hållbar och uppkopplad värld idag och för kommande generationer.

 

Eltel i siffror

Nyckeltal (2022)  
Nettoomsättning 823,6 miljoner euro
Nettoomsättningstillväxt, % 1,4 %
Operativ EBITA -1,9 miljoner euro
Operativ EBITA-marginal, % -0,2 %
Rörelseresultat (EBIT) -2,0 miljoner euro
Avkastning på operativt sysselsatt kapital (ROCE) -3,5 %
Rörelsekapital, netto -21,0 miljoner euro
Nettoskuld 125,5 miljoner euro
Medelantalet anställda 5 053