Detta är Eltel

Eltel är en ledande nordisk leverantör av fälttjänster för kommunikations- och elnätverk, för en hållbar och uppkopplad värld både idag och för kommande generationer.

Vi säkrar det moderna samhällets livlinor

Vi är alla beroende av stabila kommunikations- och elnät eftersom de är livlinor i ett modernt samhälle. Eltel bygger, underhåller och uppgraderar dessa viktiga livlinor för nationella nätägare och systemoperatörer.

Möjliggör en mer hållbar framtid

De infranätlösningar som Eltel tillhandahåller stöder omvandlingen till ett robust, resilient och koldioxidneutralt samhälle. Till exempel tillhandahåller Eltel infrastruktur som möjliggör förnybar energi, laddning av elfordon och kommunikationsnät med hög kapacitet. Detta stöder digitaliseringen av samhället och skapar förutsättningar för nya sätt att samverka och mötas.

De infranätlösningar som Eltel tillhandahåller stöder omvandlingen till ett robust, resilient och koldioxidneutralt samhälle.

Våra tjänster och vårt utbud

Vi tillhandahåller ett brett utbud av tjänster från projektleverans till underhålls- och uppgraderingslösningar, främst för ägare av kommunikations- och elnät.

Det mesta av vårt arbete bedrivs genom långsiktiga ramavtal som gör det möjligt för oss att arbeta i nära samarbete med kunder för att de ska uppnå sina mål. Vi uppnår detta genom vår Operational Excellence-strategi, som fokuserar på att leverera enligt våra kundlöften, effektivisera vår verksamhet och förbättra produktiviteten. 

 

Eltel i korthet

  • Grundat: 2001
  • Geografiska marknader: Norden, Polen, Tyskland, Litauen
  • Verksamheter: Communication och Power, inklusive Smarta mätare
  • Antal anställda: 5 400 (2020)
  • VD och koncernchef: Casimir Lindholm
  • Aktien noterad: Nasdaq Stockholm

 

Eltel är en ledande nordisk leverantör av fälttjänster för kommunikations- och elnätverk. Vi tillhandahåller ett brett utbud av lösningar som spänner från underhålls- och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Där ingår design, planering, byggnation, installation och säkrande av drift av nätverk för en hållbar och uppkopplad värld, både idag och för kommande generationer. 

Eltel i siffror

Nyckeltal (2020)  
Nettoomsättning 938,0 miljoner euro
Nettoomsättningstillväxt, % -13,8 %
Operativt EBITA 11,4 miljoner euro
Operativt EBITA-marginal, % 1,2 %
Rörelseresultat (EBIT) 24,8 miljoner euro
Avkastning på operativt sysselsatt kapital (ROCE) 13,0 %
Rörelsekapital, netto -25,1 miljoner euro
Nettoskuld 67,4 miljoner euro
Antal medarbetare, vid periodens slut 5 449