Detta är Eltel

Eltel är den ledande leverantören av tjänster för kritiska kommunikations- och elnät – infranät.

Vi förändrar världens kraftförsörjning och uppkoppling

Alla är beroende av stabila kommunikations- och elnät. Eltel designar, bygger, underhåller och uppgraderar dessa kritiska livlinor för det moderna samhället åt nationella nätoperatörer och nätägare.

Vi möjliggör ett mer hållbart samhälle

De infranätlösningar som Eltel erbjuder möjliggör övergången till ett robust, resilient och koldioxidneutralt samhälle. Exempelvis levererar Eltel infrastruktur som möjliggör generering av förnybar energi, laddning av elfordon, samt kommunikationsnät med hög kapacitet. Detta möjliggör fortsatt elektrifiering och digitalisering av samhället, skapar nya levnadssätt och öppnar upp för nya möjligheter att interagera på.

Våra tjänster och vårt utbud

Eltel tillhandahåller en bred uppsättning av tjänster inom power och communication – allt från design- och byggfasen till avhjälpande underhåll – främst för ägare av el- och kommunikationsnät. Vi har beredskap för utryckning dygnet runt, alla dagar i veckan och en omfattande geografisk närvaro på våra hemmamarknader. Verksamheten bedrivs i Norden, Polen, Tyskland och Litauen i landsbaserade organisationer.

Våra tjänster inom el och kommunikation blir alltmer sammanflätade när vi utnyttjar synergier mellan våra power- och communication-kompetenser för att leverera lösningar som kombinerar båda. Vi erbjuder allt fler projekt relaterade till förnybar energi, energilagring, laddning av elfordon och offentlig infrastruktur.

Det mesta av vårt arbete bedrivs genom långsiktiga ram och serviceavtal, vilket låter oss samarbeta med kunderna för att uppnå deras mål. Eltel erbjuder även tjänster inom projekt och andra affärsmodeller. Vår affärsstrategi fokuserar på att leva upp till våra kundlöften, effektivisera vår verksamhet och öka produktiviteten.

Always connected, always powered – we make it happen by transforming society for a sustainable future.

Eltel i korthet

  • Grundat: 2001
  • Geografiska marknader: Norden, Polen, Tyskland, Litauen
  • Verksamheter: communication och power, inklusive projekt relaterade till förnybar energi, energilagring, laddning av elfordon och offentlig infrastruktur
  • Antal anställda: 5 000 (2023)
  • VD och koncernchef: Håkan Dahlström
  • Aktien noterad: Nasdaq Stockholm

 

Eltel är en ledande leverantör av tjänster för kritisk infrastruktur som möjliggör såväl förnybar energi som högpresterande kommunikationsnätverk. Eltel designar, planerar, bygger och säkrar driften av nätverk för en mer hållbar och uppkopplad värld idag och för kommande generationer.

 

Eltel i siffror

Nyckeltal (2023)  
Nettoomsättning 850,1 miljoner euro
Nettoomsättningstillväxt, % 3,2 %
Justerad EBITA 1,7 miljoner euro
Justerad EBITA-marginal, % 0,2 %
Rörelseresultat (EBIT) -5,3 miljoner euro
Avkastning på operativt sysselsatt kapital (ROCE) 5,3 %
Rörelsekapital, netto -49,8 miljoner euro
Nettoskuld 100,6 miljoner euro
Medelantalet anställda 5 024