Detta är Eltel

Eltel är en ledande nordisk leverantör av fälttjänster för kommunikations- och elnätverk, för en hållbar och uppkopplad värld både idag och för kommande generationer.

Vi säkrar det moderna samhällets livlinor

Alla är beroende av stabila kommunikations- och elnät. Eltel bygger, underhåller och uppgraderar dessa livlinor för det moderna samhället på uppdrag av nationella systemoperatörer och nätägare.

Vi möjliggör ett mer hållbart samhälle

De infranätlösningar som Eltel tillhandahåller möjliggör övergången till ett robust, resilient och koldioxidneutralt samhälle. Till exempel tillhandahåller Eltel infrastruktur som möjliggör generering av förnybar energi, laddning av elfordon och kommunikationsnät med hög kapacitet. Detta möjliggör elektrifiering och digitalisering av samhället, och öppnar upp för nya möjligheter att leva och interagera på.

De infranätlösningar som Eltel tillhandahåller möjliggör övergången till ett robust, resilient och koldioxidneutralt samhälle.

Våra tjänster och vårt utbud

Vi tillhandahåller ett brett utbud av tjänster inom kommunikations-
och elnät – från projektleverans till underhålls- och uppgraderingslösningar – främst för ägare av el- och kommunikationsnät. Vi erbjuder beredskap 24/7 och har en omfattande geografisk täckning på våra hemmamarknader.

Det mesta av vårt arbete bedrivs genom långsiktiga ramavtal som gör det möjligt för oss att arbeta i nära samarbete med kunder för att de ska uppnå sina mål. Vi uppnår detta genom vår affärsstrategi, som fokuserar på att leverera enligt våra kundlöften, effektivisera vår verksamhet och förbättra produktiviteten.

 

Eltel i korthet

  • Grundat: 2001
  • Geografiska marknader: Norden, Polen, Tyskland, Litauen
  • Verksamheter: communication och power, inklusive smarta mätare
  • Antal anställda: 5 000 (2021)
  • VD och koncernchef: Håkan Dahlström
  • Aktien noterad: Nasdaq Stockholm

 

Eltel är en ledande nordisk leverantör av tjänster för kritisk infrastruktur som möjliggör såväl förnybar energi som högpresterande kommunikationsnätverk. Eltel designar, planerar, bygger och säkrar driften av nätverk för en mer hållbar och uppkopplad värld idag och för kommande generationer. 

 

Eltel i siffror

Nyckeltal (2021)  
Nettoomsättning 812,6 miljoner euro
Nettoomsättningstillväxt, % -13,4 %
Operativ EBITA 14,8 miljoner euro
Operativ EBITA-marginal, % 1,8 %
Rörelseresultat (EBIT) 14,5 miljoner euro
Avkastning på operativt sysselsatt kapital (ROCE) 23,6 %
Rörelsekapital, netto -16,0 miljoner euro
Nettoskuld, 2021 finansieringsavtal 69,2 miljoner euro
Nettoskuld 122,6 miljoner euro
Medelantalet anställda 5 176