Eltel har tecknat kraftledningsavtal med Fingrid

Eltel och Fingrid har tecknat ett avtal om byggande av en 110 kV- och 400 kV-kraftledning mellan Kalajoki och Siikajoki i västra Finland.

Den nya kraftledningen ingår i Fingrids investeringsprogram i västra Finland inom vilket det befintliga 220 kV-nätet ska ersättas med ett nytt 400 kV-nät. Den nya kraftledningen kommer också att göra det möjligt för framtida vindkraftsparker att ansluta sig till stamnätet.

Den nya kraftledningen är cirka 60 kilometer lång och kommer att byggas längs den befintliga ledningsgatan. Planeringen kommer att inledas omedelbart och den nya kraftledningen tas i drift hösten 2016.

”Avtalet är viktigt för oss. Projektet kommer tillsammans med projektet mellan Pyhänselkä och Siikajoki, som vi avtalade om tidigare i år, att möjliggöra framtida investeringar och utveckling av verksamheten”, säger Tuomas Antikainen som ansvarar för kraftledningar på Eltel Power Transmission Finland.

Mer information:
Tuomas Antikainen, Transmission Line Director, Eltel Power Transmission Finland
Tel: +358 40 311 3400, tuomas.antikainen@eltelnetworks.com