Eltels väg- och järnvägsverksamhet tecknar treårigt underhållsavtal till ett värde av cirka 10 miljoner euro med danska Sund & Bælt

Eltel har tecknat ett avtal med Sund & Bælt Holding A/S om underhåll av järnvägssystemet på Stora Bältbron och Öresundsbanan. Avtalsperioden börjar i april 2016 och löper under en treårsperiod med en option till förlängning om ett år. Värdet av kontraktet uppgår till cirka 10 miljoner euro.

Sund & Bælt har tilldelat Eltel ett nytt ramavtal som gäller förebyggande underhåll och dygnet-runt-service av spår, signalsystem och elektrifiering av tunnel- och järnvägssystem på Stora Bältbron samt sträckan mellan Köpenhamns centralstation och Öresundsbron. Avtalet omfattar även uppgraderingstjänster av spår och elektrifieringssystem.

Sund & Bælt Holding A/S är ett danskt statligt ägt företag som driver och underhåller väg- och järnvägsförbindelsen över Stora Bält, Öresunds motorväg samt Öresunds järnvägslinje vid Amager. Sund & Bælt äger hälften av Öresundsbro Konsortiet som äger och driver Öresundsbron. Den resterande delen av bolaget ägs av det svenska statsägda bolaget SVEDAB AB.

Fredrik Häggström, President - Eltel Rail & Road kommenterar:
"Vi är mycket glada över att ha tecknat detta avtal med Sund & Bælt. Det visar att de danska infrastrukturägarna har förtroende för Eltel när det gäller konkurrenskraft och fokus på kvalitet och säkerhet. Detta kontrakt är en av hörnstenarna i vår strategi att skapa en sund och bredare position på den danska väg- och järnvägsmarknaden. Eltels målsättning är att uppnå en komplett tjänsteportfölj som sträcker sig från olika typer av projekt till uppgraderingar av infrastruktur och underhållstjänster".

För mer information kontakta
Ingela Ulfves
VP, IR and Communications
Tel: +358 40 311 3009, ingela.ulfves@eltelnetworks.com

Hannu Tynkkynen
SVP, Group Communications
Tel: +358 40 311 4503, hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com

Om Eltel
Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Transport & Security, med verksamhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien och Afrika. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till större projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 9 300. Under 2014 hade Eltel en omsättning på 1 242 miljoner euro. Sedan februari 2015 är Eltel AB noterad på Nasdaq Stockholm.