Eltels valberedning inför årsstämma 2015

Baserat på de kända ägarförhållandena i Eltel per den 13 februari 2015 har en valberedning utsetts inför årsstämman 2015.

Valberedningen består av:

  • Mattias Eklund, utsedd av 3i (20,0 % av rösterna)
  • Joakim Rubin, utsedd av Zeres Capital (10,5 % av rösterna)
  • Per Colleen, utsedd av Fjärde AP-fonden (8,5 % av rösterna)
  • Thomas Hofmeister, utsedd av BNP Paribas (7,6 % av rösterna)

Valberedningen representerar tillsammans cirka 46,6 procent av röstetalet i bolaget.

Aktieägare i Eltel är välkomna att lämna förslag till valberedningen genom e-post till Paivi.Hautamaki@eltelnetworks.com eller under adress:
Eltel AB (publ)
Attention: Group Legal
Box 126 23
SE-112 92 Stockholm, Sweden

För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag med tillräcklig omsorg, bör förslag inlämnas senast den 19 mars 2015. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2015 samt på bolagets webbplats. Eltels årsstämma 2015 kommer att genomföras den 19 maj 2015 kl 15.00 på bolagets kontor på Adolfsbergsvägen 13 i Bromma i Stockholm, Sverige.

För mer information kontakta:
Päivi Hautamäki, General Counsel på Eltel AB
paivi.hautamaki@eltelnetworks.com