Nya arbetstagarrepresentanter till Eltel styrelse

Eltel AB höll på tisdagen den 19 maj, 2015 sin första bolagsstämma som börsnoterat bolag. Från Eltels fackföreningar kommunicerades det att man utsett två arbetstagarrepresentanter och två suppleanter som kommer ta plats i Eltels styrelse.

Jonny Andersson, ordförande i SEKO Tele på Eltel och Björn Ekblom, ordförande i Unionen på Eltel valdes som ordinarie styrelseledamöter. Deras suppleanter blir Krister Andersson, projektledare (SACO) och Ninni Stylin, Partner Coordinator (Unionen).

För ytterligare information; kontakta
Gunilla Wikman, Investor Relations Manager at Eltel AB
tel: +46 725 843 630, gunilla.wikman@eltelnetworks.se

Hannu Tynkkynen, Senior Vice President, Group Communications at Eltel AB
tel: +358 40 3114503, hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com

Om Eltel
Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Transport & Security, med verksamhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien och Afrika. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till större projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Antalet anställda uppgår till cirka 8 600 och under 2014 hade Eltel en omsättning på 1,24 miljarder euro. Eltels aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan februari 2015.