Eltel AB - aktieköp avseende långsiktigt incitamentsprogram 2016 avslutat

Efter den framgångsrika teckningen i Eltel’s långsiktiga incitamentsprogram 2016 (LTIP 2016), som godkändes av extra bolagsstämma i juni och initierades under andra kvartalet 2016, har aktier motsvarande det totala belopp som tecknats i programmet nu köpts. Totalt har 107 658 aktier i Eltel AB köpts till ett genomsnittspris om SEK 89.00, vilket motsvarar ett totalt värde om cirka en miljon euro. Dessa aktier har på uppdrag av deltagarna i programmet köpts av en tredje part i den ordinarie handeln på Nasdaq Stockholm i början av oktober. 

Programmet riktades mot 85 medarbetare på Eltel och omfattar koncernledningen och andra nyckelpersoner. Deltagande i programmet var 87 procent.

För mer information besök: http://www.eltelgroup.com/sv/ersattning-och-incitamentsprogram/

För mer information:
Ingela Ulfves
VP - IR and Group Communications
Tel: +358 40 311 3009,
ingela.ulfves@eltelnetworks.com

Om Eltel
Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Transport & Security, med verksamhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien och Afrika. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till större projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Under 2015 hade Eltel en omsättning på 1 255 miljoner euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 9 600.
Sedan februari 2015 är Eltel AB noterad på Nasdaq Stockholm.