Eltels järnvägs- och vägverksamhet köper Celer Oy – ett signalsystemföretag i Finland

Eltel utökar ytterligare sin verksamhet inom signalsystem för järnväg och förvärvar Celer Oy, ett finskt företag inom signalsystem. Celer är en välkänd aktör på den finska järnvägsmarknaden och har en stark position på marknaden för järnvägssignaltjänster.

Eltel etablerade sig på den finska järnvägsmarknaden redan på 1960-talet. Sedan dess har Eltel framgångsrikt utökat sin affärsverksamhet på den växande marknaden. För att möta den ökande efterfrågan från kunderna har Eltel beslutat att öka sina kompetenser och resurser inom segmentet signal- och säkerhetssystem även i Finland. Förvärvet av Celer Oy kompletterar Eltels nuvarande erbjudande i Finland och ger tydliga synergier med Eltels befintliga järnvägs- och vägverksamhet. Genom förvärvet utökar Eltel sin närvaro på signalsystemsmarknaden som ett komplement till förvärvet av Vete Signal Tjenester AS i Norge i oktober 2015.

Celer Oy är en av de viktigaste aktörerna inom segmentet signaltjänster för järnvägsverksamhet i Finland och täcker hela den finska marknaden med en omsättning på cirka 6 miljoner euro. Celer har 29 anställda med hög signal- och säkerhetskompetens. Förvärvet av 100 procent av bolaget undertecknades och slutfördes den 1 April 2016.

Celers produktutbud består av nya anläggningar, avhjälpande och förebyggande underhåll, projektledning, konstruktion och designtjänster. Bland Celers kunder återfinns ägaren till finsk järnvägsinfrastruktur - Liikennevirasto (finska Trafikverket), tunnelbanan i Helsingfors och olika signalsystemleverantörer och byggföretag. För de kommande åren har finska Trafikverket annonserat höga investeringsplaner i Finland inklusive stora investeringsplaner i signalsystem för järnväg.

Fredrik Häggström, President - Rail & Road på Eltel AB kommenterar:
“Förvärvet av Celer Oy är ett stort steg framåt för Eltel och ligger helt i linje med vår strategiska plan att expandera på den finska marknaden. Våra kunder har omfattande investeringsplaner och det finns ett stigande behov för att säkerställa tillräcklig kompetens och resurser inom denna sektor. Genom förvärvet av Celer, kan Eltel expandera sin finska verksamhet och vidareutveckla gränsöverskridande samarbete mellan alla våra enheter inom Eltel för att kunna möta behoven hos våra kunder. Vi välkomnar alla anställda i Celer Oy till Eltel ".

Tero Palosaari, CEO på Celer Oy kommenterar:
"Celer Oy har vuxit till den storlek där vi anser att det främjar utvecklingen av vår verksamhet och våra medarbetare att vara en del av ett större företag. Efter noggrant övervägande kom vi fram till att Eltel är perfekta för att uppfylla dessa förväntningar och vi är mycket glada över att göra detta tillkännagivande idag. Jag kommer att fortsätta som chef för signaltjänster inom järnvägs- och vägverksamhet på Eltel i Finland".

Denna information offentliggörs av Eltel AB i enlighet med kraven i svenska värdepappersmarknadslagen.

För mer information, kontakta:
Ingela Ulfves
VP – IR and Group Communications
Tel: +358 40 311 3009, ingela.ulfves@eltelnetworks.com

Hannu Tynkkynen
Director – Group External Communications and Sustainability
Tel: +358 40 311 4503, hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com

Om Eltel
Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Transport & Security, med verksamhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien och Afrika. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till större projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Under 2015 hade Eltel en omsättning på 1 255 miljoner euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 9 600. Sedan februari 2015 är Eltel AB noterad på Nasdaq Stockholm.