Eltels verksamhet inom kraftöverföring vinner ett kontrakt för två transformatorstationer för E.ON i Sverige till ett värde av 13 miljoner euro

Eltel har vunnit ett kontrakt för en helrenovering av två transformatorstationer, Söderåsen och Mörarp, tillhörande E.ON Elnät Sverige AB. Värdet på kontraktet uppgår till cirka 13 miljoner euro. Kontraktet är ett viktigt ytterligare steg för Eltel på den svenska och nordiska marknaden för transformatorstationer.

Kontraktet för transformatorstationerna är en totalentreprenad för Eltel som innefattar design, leverans av all utrustning, anläggningsarbete, installation och idrifttagande, samt demontering av de existerande transformatorstationerna. Utöver helrenoveringen av de två 130 kV transformatorstationerna ingår även en stegvis spänningssättning av stationerna, där existerande delar av transformatorstationerna kopplas ur och de nya delarna kopplas in. Den stegvisa spänningssättningen under helrenoveringen av transformatorstationerna är kritisk för att kunna garantera avbrottsfri drift av de vitala transformatorstationerna.

Fredrik Menander, President - Power Transmission, Eltel AB kommenterar:
E.ONs beslut att välja oss som sin huvudentreprenör för totalentreprenaden av de två transformatorstationerna är en viktig seger för Eltel. Vi tar nu ännu ett strategiskt steg för att befästa vår position på den svenska och nordiska marknaden för transformator-stationer. Vi ser fram emot gott samarbete och effektivt genomförande av projektet tillsammans med E.ON”.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ingela Ulfves
VP - Investor Relations and Communications
Tel: +358 40 311 3009, ingela.ulfves@eltelnetworks.com

Hannu Tynkkynen
SVP - Group Communications
Tel: +358 40 311 4503, hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com

Om Eltel
Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Transport & Security, med verksamhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien och Afrika. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till större projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 9 300. Under 2014 hade Eltel en omsättning på 1 242 miljoner euro. Sedan februari 2015 är Eltel AB noterad på Nasdaq Stockholm.