Korrigering: Eltels valberedning inför årsstämma 2017

Korrigering: Marianne Flink är Swedbank Robur Fonder AB:s representant.

Valberedningen i Eltel AB består av företrädare för de fyra största aktieägarna som var registrerade i bolagets aktieägarförteckning den 31 augusti 2016.

Valberedningens huvudsyfte och ansvar är att lägga fram förslag till val och arvodering av ordförande och ledamöter i styrelsen samt revisorer till årsstämman 2017. Den 31 augusti 2016 var de fyra största aktieägarna i Eltel AB Zeres Capital, Swedbank Robur, Fjärde AP Fonden och Lannebo Fonder, motsvarande ett ägande av 40,41 procent av rösterna i bolaget. De har utsett följande representanter till valberedningen:

  • Joakim Rubin, Zeres Capital (12.96 % av rösterna)
  • Marianne Flink, Swedbank Robur Fonder AB (9.56 % av rösterna)
  • Per Colleen, Fjärde AP Fonden (9.28 % av rösterna)
  • Lars Bergkvist, Lannebo Fonder (8.61 % av rösterna)

För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Sundell
Chefsjurist
Tel: +46 76 633 5220, henrik.sundell@eltelnetworks.se

Om Eltel
Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Transport & Security, med verksamhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien och Afrika. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till större projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Under 2015 hade Eltel en omsättning på 1 255 miljoner euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 9 600. Sedan februari 2015 är Eltel AB noterad på Nasdaq Stockholm.