Eltel i Danmark vinner avtal att hjälpa Köpenhamns stad minska sin energiförbrukning

Eltels affärsområde Power i Danmark har vunnit ett uppdrag med fast pris och ett ramavtal med Köpenhamns stad för att ersätta befintlig belysning med energieffektiv LED-belysning. Kontraktets totala värde är cirka 360 miljoner DKK. Kontraktets första del måste slutföras under 2018 och ramavtalet gäller i fyra år. Syftet med investeringen är att minska energiförbrukningen i linje med stadens klimatplan 2025

Kontrakten består av att ersätta befintlig belysning med energieffektiv LED-belysning. Arbetet inkluderar även dagsljusstyrning och rörelsedetektorer. Eltels tjänster kommer att omfatta demontering av befintlig belysning och leverans och installation av den nya LED-belysningen.

Sammantaget kommer ett område på 1,5 miljoner m² att täckas av den nya belysningen, främst inomhus. Fastigheterna ligger framför allt i Köpenhamn och används av sju olika stadsförvaltningar. Avtalet med fast pris kommer att slutföras 2018, medan ramavtalet består av att under de närmaste fyra åren ersätta de nuvarande belysningsarmaturerna.

Eltel i Danmark har mångårig erfarenhet av att leverera tjänster och lösningar inom belysning för offentlig miljö och infrastruktur. Fördelarna Eltel erbjuder är tekniska lösningar och massutrullning tekniska lösningar och massa utrullningar baserade på kunnande och ’operational excellence’.

För mer information:
Thomas Rebermark

Director – Marketing & Communications
Tel: +46 72 230 6945, thomas.rebermark@eltelnetworks.se

Denna information är sådan information som Eltel AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 december kl 18.00 CET.

Om Eltel 

Eltel är en ledande nordeuropeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Other, med verksamhet i Norden, Polen och Tyskland. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en växande kundbas av stora nätägare. Under 2016 hade Eltel en omsättning på 1,4 miljarder euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 8,400. Sedan 2015 är Eltel AB noterat på Nasdaq Stockholm.