Eltel vinner tvåårigt landstäckande serviceavtal med Telia i Finland

Eltels affärsområde Communication, har idag tecknat ett tvåårigt serviceavtal med Telia Finland Oyj till ett förväntat värde om cirka 30 miljoner EUR per år. Avtalet omfattar fälttjänster inom nätbyggnation, felavhjälpning, kundleveranser och förebyggande underhåll.

Jämfört med de tjänster som Eltel tillhandahöll i tidigare avtal med Telia i Finland tillkommer nu kundleveranser, det vill säga bredbandsanslutningar, och felavhjälpning i det fasta nätet. Det nya avtalet träder i kraft i april 2018 och löper till mars 2020 och täcker samtliga geografiska regioner i Finland. Avtalet förlänger och fördjupar det sedan tidigare goda samarbetet mellan Eltel och Telia och förstärker Eltels marknadsposition i Finland ytterligare.

"Avtalet med Telia är ytterligare ett bevis på vår kompetens och förmåga att tillhandahålla de tjänster som våra kunder behöver. Vår starka och rikstäckande geografiska närvaro är en förutsättning för att kunna erbjuda våra tjänster till kunder i hela Finland,” säger Peter Uddfors, President Business Unit Communication.

För mer information:
Thomas Rebermark

Director – Marketing & Communications
Tel: +46 72 230 6945, thomas.rebermark@eltelnetworks.se

Denna information är sådan information som Eltel AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 december 2017 kl. 16.00 CET.

Om Eltel 

Eltel är en ledande nordeuropeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Other, med verksamhet i Norden, Polen och Tyskland. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en växande kundbas av stora nätägare. Under 2016 hade Eltel en omsättning på 1,4 miljarder euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 8,400. Sedan 2015 är Eltel AB noterat på Nasdaq Stockholm.