Eltel tecknar ett avtal om kraftledningsutbyggnad med polska kraftnätföretaget PSE S.A. till ett värde av cirka 18,5 miljoner euro

Eltels polska bolag Eltel Networks Energetyka S.A. har i ett konsortium tecknat avtal med det polska kraftnätföretaget PSE S.A. om att bygga en kraftledning på 400 kV. Eltels andel av kontraktet är värd cirka 18,5 miljoner euro.

Den nya kraftledningen kommer att löpa mellan Ostrołęka och Stanisławów, med en total längd på 105 km. Avtalet inkluderar också en uppgradering av två transformatorstationer, designarbeten, ledningsrättigheter och dokumentation av leveransen.

Projektet har påbörjats och kommer att färdigställas i slutet av 2023.

De två andra partnerna i konsortiet är SPIE ELBUD Gdańsk S.A. och ELFEKO S.A., med den sistnämnda som konsortieledare. Eltels andel i konsortiet kommer att vara densamma som de andra parternas, vilket innebär en tredjedel av kontraktsvärdet.

För mer information:
Christian Wittneven, Director, Solution Unit High Voltage
Tel: +49 173 180 4588, christian.wittneven@eltelnetworks.com

Elin Otter, Head of Group Communications
Tel: +46 72 595 4692, elin.otter@eltelnetworks.se

Om Eltel
Eltel är en ledande nordeuropeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Other, med verksamhet i Norden, Polen och Tyskland. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en växande kundbas av stora nätägare. Under 2017 hade Eltel en omsättning på 1,3 miljarder euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 7 680. Sedan 2015 är Eltel AB noterat på Nasdaq Stockholm.