Förändringar i Eltels koncernledning

Leif Göransson har utsetts till verkställande direktör för Eltel Networks Infranet AB med ansvar för Eltels svenska verksamhet.

Leif Göransson är för närvarande Chief Operating Officer, COO, för Eltel Sverige med fokus på den operativa verksamheten. Innan dess var han Director Group Projects and Operations.

– Leifs goda ledarskap med fokus på den operativa verksamheten samt på våra kunder har varit mycket värdefull. Dessa egenskaper är särskilt viktiga för att leda verksamheten i Sverige framåt i enlighet med Eltels strategiska inriktning på ökad lönsamhet, säger Casimir Lindholm, VD och koncernchef för Eltel.

Leif Göransson tillträder sin nya befattning den 1 januari 2019 och sitter kvar i Eltels koncernledning. Leif efterträder Casimir Lindholm som sedan oktober varit tillfällig verkställande direktör för Eltel Sverige.

För mer information:

Casimir Lindholm, VD och Koncernchef Eltel AB
casimir.lindholm@eltelnetworks.se

Elin Otter, Head of Group Communications
Tel: +46 72 595 4692, elin.otter@eltelnetworks.se

Om Eltel
Eltel är en ledande nordeuropeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Other, med verksamhet i Norden, Polen och Tyskland. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en växande kundbas av stora nätägare. Under 2017 hade Eltel en omsättning på 1,3 miljarder euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 7,500. Sedan 2015 är Eltel AB noterat på Nasdaq Stockholm.