Eltel avyttrar Communication-verksamheten i Polen

Eltel har tecknat ett avtal om att avyttra sin polska Communication-verksamhet till VINCI Energies, en global aktör inom koncessioner, bygg och anläggning. Den totala köpeskillingen uppgår till cirka 12,7 miljoner euro. Affären förväntas slutföras under tredje kvartalet 2019.

Transaktionen beräknas skapa en positiv kassaflödespåverkan på 10 miljoner euro och ha ett positivt resultat om ungefär 1 miljon euro på Group EBIT. Avyttringen är föremål för myndighetsgodkännande.

– Vi har under åren utvecklat Communication Polen på ett framgångsrikt sätt och är nöjda att verksamheten nu får en ny ägare vilket innebär att den kan fortsätta att växa. Avyttringen skapar samtidigt värde för oss och våra aktieägare, då den stärker vår balansräkning och vårt nordiska fokus, säger Casimir Lindholm, VD och koncernchef på Eltel.

Avyttringen är en del i strategin där Eltel mer tydligt fokuserar på att utveckla den nordiska marknaden där bolaget har en ledande marknadsposition, hög kompetens och där affärsmodellen är repetitiv samt primärt bygg-, service- och underhållsinriktad.

Affärsområdet hade under 2018 cirka 220 medarbetare och omsatte cirka 20 miljoner euro.

För mer information:
Elin Otter, Head of Communications and Investor Relations
Tel: 072-595 4692, elin.otter@eltelnetworks.se

Om Eltel
Eltel är en ledande nordeuropeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Other, med verksamhet i Norden, Polen och Tyskland. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en växande kundbas av stora nätägare. Under 2018 hade Eltel en omsättning på 1,2 miljarder euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 7 100. Sedan 2015 är Eltel AB noterat på Nasdaq Stockholm.